Készült: 2020.07.06.08:06:08 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

69. ülésnap (2011.02.22.), 18. felszólalás
Felszólaló Dr. Rétvári Bence (KDNP)
Beosztás közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Expozé
Videó/Felszólalás ideje 4:48


Felszólalások:  Előző  18  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. RÉTVÁRI BENCE közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Tisztelt Ház! Az önök előtt fekvő törvényjavaslat a köztisztviselői, illetőleg a kormány-tisztviselői törvény kis terjedelmű módosítását tartalmazza.

A törvénymódosítás a közigazgatási vizsgarendszer átalakítását kezdi meg azzal, hogy 2011. szeptember 1-jétől kezdődően visszaállítja a közigazgatási alapvizsgát, amely a korábbi gyakorlatnak megfelelően a pályán maradás feltétele lesz. A korábbi szabályozásból is merítő, bennmaradási feltételként funkcionáló alapvizsga célja, hogy az eltérő szakirányú alapképzettséggel rendelkező köztisztviselők egységesen rendelkezzenek a feladat ellátásához szükséges alapvető igazgatási és jogi ismeretekkel. Az alapvizsga többszöri sikertelen teljesítésének jogkövetkezményeként a közszolgálati, illetőleg kormány-tisztviselői jogviszony a törvény erejénél fogva szűnik meg. Közszolgálati rendszerünkben jelenleg kizárólag a közigazgatási szakvizsga szerepel a köztisztviselők, illetve kormánytisztviselők számára kötelező vizsgaként, ezért a kiválasztás és az előmenetel a vizsgakövetelmények hiánya miatt nyitott, nincsenek egységes, a szakmai tudást és a kompetenciákat is mérő ellenőrző pontok. Erre tekintettel indokolt az alapvizsga visszaemelése a törvénybe.

Az alapvizsga ismételt bekerülése szükségessé teszi a vizsgarendszer összehangolását. Erre tekintettel a módosítás a közigazgatási szakvizsga letételének feltételeként határozza meg - ez szintén a korábbiaknak megfelelő - a közigazgatási alapvizsga meglétét. Az alapvizsga vizsgarendszerbe történő beillesztésével egyidejűleg hatályon kívül helyezésre kerül a közigazgatási versenyvizsga, figyelemmel arra, hogy nem indokolt e vizsgatípus fenntartása, funkcióját az alapvizsga veszi át.

A törvényjavaslat másik lényeges eleme a 40 éves jogosultsági idővel rendelkező nők nyugdíjba vonulásával összefüggő módosítások. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 2011. január 1-jétől a 40 éves jogosultsági idővel rendelkező nők számára biztosítja a nyugdíjba vonulás lehetőségét. Ezen új jogintézmény legfontosabb célja a hosszú munkaviszonnyal rendelkező nők nyugdíjkedvezményének megteremtése, a nők kettős, családi és munkahelyi szerepvállalásának, a családi helytállás mellett elért hosszú munkaviszonyának elismerése. Az egységes jogalkalmazás elősegítése érdekében szükségessé vált mind a köztisztviselőkre, mind a kormánytisztviselőkre vonatkozó kapcsolódó szabályok megállapítása.

A jelen törvényjavaslat továbbá rövidebb időtartamban határozza meg a politikai vezetők esetében a szabadság időtartamát, figyelemmel arra, hogy a tapasztalatok azt mutatják - legalábbis az elmúlt kilenc hónapban azt mutatták -, hogy a politikai vezetők nem tudják igénybe venni a szabadságukat. Lényegében megfelezzük a politikai vezetők szabadságát. Azt pedig már bő kilenc hónappal ezelőtt megteremtettük, hogy a megmaradt és bennragadt szabadságokat a mandátum végén nem lehet pénzben megváltani és ezáltal óriási, a munkaviszony vagy a szolgálati viszony megszűnéséhez kapcsolódó juttatásokat a politikai vezetőknek zsebre tenni a megbízatásuk végén.

A kormányhivatalok év eleji megalakulásával összefüggésben a törvényjavaslat lehetőséget biztosít arra, hogy az ott dolgozó kormánytisztviselők alapilletmény-eltérítéséről ebben az évben április 30-ig dönthessen a munkáltató, illetve egyértelművé teszi, hogy ezeket a döntéseket a kormánymegbízott hozza meg a szakigazgatási szerv vezetőjének javaslatára. Továbbá módosítja a fővárosi, megyei kormányhivatalok igazgatóinak kinevezéséhez szükséges képesítési előírásokat is, amely alapján kinevezést kaphat a főiskolai vagy egyetemi közgazdász szakképesítéssel rendelkező személy is. A kormányhivatalokkal kapcsolatban nem várt támogatást kapott a kormány az elmúlt héten, hiszen Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök úr támogatásáról biztosította a kormányt a kormányhivatalok felállításával kapcsolatban. Nem tudom, hogy ez az egész MSZP-frakció véleménye-e vagy csak Gyurcsány Ferencé. Minket is meglepett, de köszönettel fogadtuk, hogy a kormánynak ezt az előrelépését elismerte Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök úr, és támogatta a kormányhivatalok további működését.

Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Ház! A törvényjavaslat a közigazgatási vizsgarendszer megújításának első lépését, valamint fontos, a jogalkalmazást segítő módosításokat tartalmaz. Mindezek alapján kérem képviselőtársaimat, hogy támogassák a kormány javaslatát, a közigazgatási életpálya további részleteivel kapcsolatos javaslatok pedig az alkotmány után június 1-jei és január 1-jei fokozatos hatályba léptetéssel fognak a Ház elé kerülni, mint arról már napirend előtt is szóltam.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  18  Következő    Ülésnap adatai