Készült: 2020.12.01.00:25:48 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

186. ülésnap, 221. felszólalás
Felszólaló Harrach Péter (KDNP)
Felszólalás oka A záróvita megnyitása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 5:06

Felszólalások:  <<  221  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Soron következik a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/6753. számon, az egységes javaslatot pedig T/6753/23. számon kapták kézhez. Az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést elfogadja-e a T/6753. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 206 igen szavazattal, 171 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Soron következik a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről és a kárenyhítési hozzájárulásról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/6686. számon, az egységes javaslatot pedig T/6686/22. számon kapták kézhez. Módosító javaslat nem érkezett, a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/6686. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 218 igen szavazattal, 159 nem szavazat ellenében, 3 tartózkodás mellett elfogadta.

Most az anyakönyvezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása következne. Az Alkotmánybíróság mai, a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvényt megsemmisítő döntésére figyelemmel az előterjesztő indítványozta a napirendi pont tárgyalásának elnapolását. A Házszabály 58. § (1) bekezdése alapján erről az Országgyűlés vita nélkül határoz.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlés, elfogadja-e az elnapolásra vonatkozó indítványt. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a javaslatot 380 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

(18.50)

Tájékoztatom önöket, hogy amennyiben az előterjesztő 8 napon belül nem kéri a vita folytatását, az előterjesztést visszavontnak kell tekinteni.

Soron következik a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/6688. számon, az egységes javaslatot pedig T/6688/54. számon kapták kézhez. Mivel módosító javaslat nem érkezett, a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/6688. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

A törvényjavaslatot az Országgyűlés 210 igen szavazattal, 9 nem ellenében, 161 tartózkodás mellett elfogadta.

Most előterjesztések záróvitájára és zárószavazására kerül sor. A Házbizottság ülésén bejelentetteknek megfelelően tájékoztatom önöket, hogy a záróvitákban külön országgyűlési döntés nélkül a módosító javaslatokat egy vitaszakaszban tárgyaljuk meg, és a képviselői felszólalásokra 6 perces időkeretben kerül sor.

Soron következik az egyes törvényeknek a tizenharmadik havi illetmény, munkabér kifizetési rendjével összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/6071. számon, az egységes javaslatot T/6071/9. számon kapták kézhez. A benyújtott módosító javaslatokról az alkotmányügyi bizottság elkészítette ajánlását, amelyet T/6071/13. számon megkaptak.

Megnyitom a záróvitát az ajánlás 1-9. terjedő pontjaira. Kérdezem, kíván-e valaki felszólalni. Nincs jelentkező. (Szűcs Erika szólásra jelentkezik. - Közbekiáltások az MSZP padsoraiból: A miniszter asszony!) Szűcs Erika miniszter asszonyé a szó.

Felszólalások:  <<  221  >>    Ülésnap adatai