Készült: 2020.07.07.20:44:21 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

326. ülésnap (2013.11.19.), 54. felszólalás
Felszólaló Jakab István (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Expozé
Videó/Felszólalás ideje 6:24


Felszólalások:  Előző  54  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

JAKAB ISTVÁN (Fidesz), a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! A 2012. évi CXXVI. törvény módosítására Győrffy Balázs képviselőtársammal nyújtottunk be törvénymódosítást. Ennek a törvénymódosításnak az az oka, hogy a Magyar Agrár-, Élelmiszer-gazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 2013. március 28-án történő megalakulása óta jelentős változások következtek be. Többek között szeretném jelezni, hogy azóta elfogadásra került az Európai Unió hétéves költségvetése, azóta a Magyar Agrár-, Élelmiszer-gazdasági és Vidékfejlesztési Kamara megállapodást kötött a kormánnyal egyes közfeladatok átvételére, és az eltelt időszakban a kamara kialakította a szervezeti struktúráját. Nyilván ezen hatalmas munka közepette előkerültek olyan hiányosságok vagy hibák, amelyek orvoslása mindenképp szükséges ahhoz, hogy a versenyképesség javítása érdekében, a kamara harmonikus és eredményes működése érdekében a változtatásokat végrehajtsuk.

Tisztelt Országgyűlés! Ezen változtatások között szerepel például, a teljesség igénye nélkül ki kell hogy emeljem, hogy az Agrár-, Élelmiszer-gazdasági és Vidékfejlesztési Kamara az európai uniós új költségvetés tükrében egy új, gazdatámogató, tanácsadó informatikai rendszert kíván létrehozni annak érdekében, hogy valóban hatékonyan tudja segíteni a tagságát. Ez részben azért fontos, azért kiemelendő, mert európai, sőt nemzetközi szinten is egy hatalmas verseny bontakozott ki. Eddig azért küzdöttünk uniós szinten is, hogy minél több forrást tudjunk az ország számára megszerezni, ma pedig azért kell nagyon határozottan és keményen dolgoznunk, hogy ezen források felhasználása minél szélesebb körűen, minél nagyobb szakmaisággal és valóban valamennyi, az agrár- és vidékfejlesztésben érdekelt, a legkisebbtől a legnagyobb vállalkozásokig, magánszemélyektől a nagyvállalatokig valóban minél jobb eredményt tudjunk elérni, realizálni.

Ennek érdekében fontos volt meghatározni azt például, hogy a tagsági kör tekintetében kell-e változtatni vagy nem. Sokak számára meglepő volt, de például most az új módosítással be kívánjuk vezetni az önkéntes tagság lehetőségét, hisz időközben több olyan megkeresés történt a kamara irányába, hogy ők szeretnének önkéntesen tagjai lenni a kamarának, és az eredeti törvény például ezt a kérdést nem rendezte.

(12.20)

De nagyon fontos, és szeretném külön kiemelni, ahhoz, hogy magas színvonalú szolgáltatás legyen, a tanácsadó hálózat professzionálisan működjön, ahhoz, hogy az elektronikus információ átadása-áramlása, tehát az információk gyors elérése lehetővé váljon, ahhoz, hogy valóban magas színvonalú gazdasági programok kidolgozására legyen képes a kamara valamennyi ágazati szereplő bevonásával, ehhez nyilván megfelelő, a gazdaságot reprezentáló adatállományra van szükség. Tehát a gazdaságszerkezeti nyilvántartást a kamarának ki kell alakítani, hisz ez a mindenkori programalkotás, a mindenkori tanácsadásnak az alapja.

Fontos, hogy a szakmaközi szervezetekkel történő együttműködés valóban harmonikus és kiegyensúlyozott legyen. A kamara gyakorlatilag 12 szakmai szervezettel kötött eddig együttműködési megállapodást, és van néhány kérdés, amit a törvény alapján kell hogy rendezzünk. Talán nem elhanyagolható az sem, hogy a tevékenységi körök rendezése miatt is indokolt a törvénynek egy rövid módosítása, ami azt jelenti, hogy néhány nagykereskedő cég nem volt kötelezően a kamara tagja, mondjuk, csak a gabona-nagykereskedelmet, ha kiemelem, gondolom, ez elégséges; ugyanakkor van néhány a kiskereskedelemből a TEÁOR-számok alapján a kötelező tagok közé soroltatott cégforma, ami viszont nem kell hogy a kamara tagja legyen.

Még egy dolgot szeretnék kiemelni, az pedig a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával történő együttműködés alapján az, hogy a tagsági kör tekintetében néhány kérdést rendezni kell.

És utoljára hagytam a közérdekű kereset indítása lehetőségének a megteremtését, hisz a kamara a tagjai érdekében, ha egységesen és szakmai alapon fel kíván lépni úgy, hogy védje a tagsága érdekeit, akkor ezzel a jogosítvánnyal feltétlen rendelkeznie kell.

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Ezen módosítások elsősorban a kamara megalakulása óta történt változások miatt kell hogy megvalósuljanak, másrészt pedig a gazdaságfejlesztéssel összefüggő lehetőségeinknek a jobb kihasználása érdekében. Ezért kérem tisztelt képviselőtársaimat, hogy támogassák kezdeményezésünket.

Elnök úr, köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok padsoraiból.)
Felszólalások:  Előző  54  Következő    Ülésnap adatai