Készült: 2020.07.12.20:45:25 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

326. ülésnap (2013.11.19.), 116. felszólalás
Felszólaló Jakab István (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Előadói válasz
Videó/Felszólalás ideje 10:03


Felszólalások:  Előző  116  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Elég hosszú időt vett igénybe a vita. Engedjék meg, hogy én a reagálásomban a törvénymódosításról szóljak, ne arról, hogy itt a választások előtt a plenáris ülésen lefolytatott politikai vita kapcsán milyen szélsőséges megközelítések kerültek a középpontba.

Tisztelt Képviselőtársaim! Először is szeretném megköszönni azoknak, akik érdemben kifejezték álláspontjukat a törvénymódosítással kapcsolatban. Schiffer képviselő úr már nincs itt; egyértelművé tette, hogy igen, ők fontosnak tartják ezt a módosítást.

Nekem az a meggyőződésem, és ez vezérelt bennünket a törvénymódosítás benyújtásakor is, és ez talán a mai vitában kijött, mert senki nem mondta képviselőtársaim közül, hogy nem akarnak egy erős agrár-, élelmiszer-gazdaságot, nem akarnak élhető vidéket, nem akarják azt, hogy a magyar gazdák ott tudjanak élni, ahol eddig is éltek, és meg tudják tartani értékeiket, vagyonukat, sőt gyarapítsák azt. Tisztelt Képviselőtársaim! Ebben egyetértettünk, úgy érzem, mindenkinek a támogatását bírja ez a megközelítés.

Ott már voltak viták, hogy akkor ezt hogyan lehet, milyen módon megoldani. Kérem tisztelettel, többen egyébként azt nem vitatták, hogy egy szolgáltató kamarára, egy szolgáló kamarára van szükség.

Tisztelt Képviselőtársaim! Szeretném aláhúzni, igen, ez a kamara szolgál és szolgáltat a tagsága által és a tagsága érdekében, és bármennyire is azt mondják, hogy kormányzati hatáskört vagy feladatot nem lehet átvenni, a kormány világosan érzékelte akkor, amikor a megállapodást megkötötte a kamarával, hogy a gazdaság szereplőinek az önkormányzata képes egy nemzeti vidékprogramot, egy nemzeti agrárgazdasági programot megvalósítani.

Kedves Képviselőtársaim! Vegyék észre, ez a folyamat zajlik, ezek a módosítások pedig ennek a folyamatnak a segítését szolgálják. Nem arról van szó, hogy nem volt működőképes a törvény. Arról van szó, még egyszer szeretném aláhúzni, és ezt egyébként többen érzékeltették, hogy időközben, amióta a kamara megalakult, azóta már van egy elfogadott uniós költségvetés. Bátorkodtam már az első körön tájékoztatni önöket, és most is aláhúznám, hogy mi motiválta a módosítást: az, hogy eddig azért küzdöttünk, hogy legyen elegendő uniós forrás, mert igenis erre szükség van, és azt gondolom, senki nem akarja, hogy a gazdák támogatottsága csökkenjen. Most viszont azon dolgozunk, hogy egy egységes, erős agrár-, élelmiszer-gazdaság jöjjön létre úgy, hogy egy szervezeten belül a belső párbeszéd szülessen meg.

Kifogásolták az adatokat. Kedves Képviselőtársaim! Azt gondolom, hogy lesz még lehetőség majd a részletes vitában is az egyes paragrafusokat kiértékelni, kielemezni, sőt még lesz egy bizottsági ülésünk is. Kérem tisztelettel, nem a gazda szolgáltatja az adatot nagyrészt, részben ő is, de a különböző szervezetek pontosan azért szolgáltatják az adatot a gazdasági önkormányzatot működtető köztestületnek, hogy a gazdasági folyamatok értékelése, elemzése, az egységes szolgáltatási rendszer, a tanácsadás, a gazdasági információk biztosítása, a gazdasági folyamatok előrejelzése, az egyes beruházásoknál, a fejlesztéseknél a konkrét, korrekt érdemi tanácsadás valósuljon meg.

Elképzeli valaki azt, hogy az elkövetkezendő hét esztendőben az uniós források megfelelő szinten történő, átgondolt és okszerű felhasználása elengedhetetlen? Szerintem igen, elengedhetetlen. Ebben a partnereket segíteni kell. Ehhez egy olyan tanácsadórendszer kell, amely valóban a gazdának partnere. Ez zajlik most.

Ha általános vita van, talán engedjenek meg nekem is egy megjegyzést. Többen kifogásolták, hogy miért van szükség arra, hogy egy ilyen erős, egységes szervezet jöjjön létre, miért kellenek az adatok, és miért kell például az etikai ügyekkel foglalkozni. Azért, tisztelt képviselőtársaim, mert például talán emlékeznek még, Pócs képviselőtársam utalt rá, amikor a vis maior ügyekben egyes gazdákat, illetve a gazdák egy jelentős részét, kicsit, közepest és nagyot úgy tettek tönkre, hogy a gazdasági erőfölénnyel visszaélve, a törvényekkel szembemenve hihetetlen etikátlan módon olyan szerződéseket kötöttek, amiket egy kamara azonnal a saját etikai bizottságán keresztül már meg is állít, és nem engedi, hogy érvényesüljön.

A másik dolog. Igenis a kormány részéről a megfelelő hatáskörök átadásával tudja a kamara megteremteni mint köztestület, agrár-, élelmiszer-gazdaság és vidékfejlesztés együttesen, hogy egy valóban professzionális, érdemi tanácsadó rendszer működjön. Kedves képviselőtársaim, ez adatállomány nélkül, adatok nélkül nem képes működni.

Az adatvédelemmel kapcsolatban pedig nem megnyugtatni szeretném önöket, hanem tájékoztatni, hogy természetesen a szükséges egyeztetéseket lefolytattuk. Amennyiben még bármilyen észrevétel van, természetesen fejet hajtva előtte, csak és kizárólag a törvények, az adatvédelmi törvény legszigorúbb előírása mellett lehet használni bármilyen adatot.

Még személyes megszólíttatás volt, teljesen fölösleges is hivatkoznom rá, csak egy dolgot szeretnék Varga Géza képviselőtársam figyelmébe ajánlani. Szíveskedjen igen behatóan tanulmányozni az osztrák kamarák szövetségének a működését a vezetéstől a teljes működésig bezárólag.

Van még egy szempont, amit úgyszintén Varga Géza képviselőtársam figyelmébe szeretnék ajánlani, mert többször utalt arra, hogy az európai uniós szempontokat mi hogyan vagyunk képesek érvényesíteni, miért akarjuk ennyire összefogottan a gazdákat, miért akarjuk ennyire úgymond egy ernyő alá bevinni. Nem mi visszük be. Az ő érdekük az, hogy ott legyenek, mert csak így tudnak versenyben maradni.

Képviselőtársam! Szívesen megadom önnek azt az elérhetőséget, ahol az Európai Unió összes tagállamának a teljes gazdasági átvilágítását elvégezték Európa nagy egyetemei és szakértői. Abban világosan meglátja majd, hogy mennyire összefogottan, mennyire erős integrációban dolgoznak a mi versenytársaink a rég uniós tagállamokban, mi pedig, ha erre nem készülünk fel, és nem tudjuk a saját gazdasági szervezeteinket úgy megerősíteni, kialakítani a tanácsadórendszerrel, az informatikai rendszerrel bezárólag, és nemcsak kérve, hanem adva, akkor viszont véglegesen a rossz pályán maradunk, és csak a leépülés marad. Tehát pontosan ezért kell egy egységes, erős, jól szervezett hálózatot kialakítani a gazdák kezében.

Képviselőtársam! (Varga Géza: A kormányzattól függetlenül. - Az elnök csenget.) A Magyar Agrárkamara működése a Magyar Agrárkamara alapszabálya és belső szabályzatai alapján történik. Tehát ezt a kamarai tagság dönti el, mint ahogy képviselőtársaim már elmondták, hogy az összes belső olyan szerveződés létrejött, amelyeket a tagok alakítottak meg saját és szabad akaratukból.

Egy dolgot tudniuk kell, és ezt lássák világosan. Ez a módosítás is azt a célt szolgálja többek között, hogy Magyarországon belül, de Európában is a gazdaság szereplőivel kiegyensúlyozott, jó együttműködésben kívánunk dolgozni, valamennyi szereplőjével a gazdaságnak, de természetesen az agrárium és a vidék sajátos érdekeinek szem előtt tartása mellett. Ezek a módosítások ezt a célt szolgálják, azt a célt szolgálják, hogy egy erős agrárium, egy erős magyar gazdatársadalom, egy erős magyar feldolgozóipar jöjjön létre.

Zárógondolatként annyit, hogy bármennyire is vitatják, habár nem ez a mai témánk, de 12 erős, olyan szakmai szervezet fogott össze az agrártermeléstől a feldolgozóiparon át, amelyek reprezentálják a magyar agrárium teljes működését. Azt gondolom, hogy ez az együttműködés létrejött, és ezt nem szétverni, lerombolni, ezt erősíteni kellene.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormány padsoraiból. - Közbeszólások a Fidesz padsoraiból: Így van! Így van!)

(14.00)
Felszólalások:  Előző  116  Következő    Ülésnap adatai