Készült: 2020.04.05.10:00:38 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

252. ülésnap (2002.02.26.), 92. felszólalás
Felszólaló Dr. Bogár László
Beosztás a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka interpelláció szóban megválaszolva
Videó/Felszólalás ideje 2:59


Felszólalások:  Előző  92  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. BOGÁR LÁSZLÓ, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Az aggodalmai ugyan nem teljesen alaptalanok, de messze eltúlzottak, mint ahogy majd bizonyítani szeretném.

A hírközlésről szóló törvénytervezet vitája során ön a díjmegosztás kérdésével igen intenzíven foglalkozott, ön vetette fel - nagyon helyesen - ezt az egész problémakört. Javaslatát az informatikai és távközlési bizottság felkarolta, mivel egyetértett annak céljával, hogy tudniillik - ahogyan itt ki is fejtette - a távbeszélő-szolgáltatók az internethívásokon keletkező extraprofit egy részét juttassák vissza az internetszolgáltatóknak.

A képviselő úr kapcsolódó módosító javaslatának indoklása ugyanakkor nem foglalkozott a számlázás és díjbeszedés konkrét kérdéseivel, és nem foglalkozott azzal az Országgyűlés által végül elfogadott bizottsági módosító javaslat indoklása sem, csupán rögzítette a távközlési szolgáltatók kötelezettségét, hogy a díjat ossza meg az internetszolgáltatóval.

Az egyes hálózati szerződésekről szóló kormányrendelet nem foglal kötelező jelleggel állást a számlázás kérdésében, hanem annak rendezését a hálózati hozzáférési szerződés keretei között együttműködő szolgáltatókra bízza rá. Így a számlázást végezheti az internetszolgáltató vagy a távbeszélő-szolgáltató, illetőleg bármelyikük megbízása alapján akár egy harmadik személy is.

A rendelet ugyanakkor kötelezi az előfizetői hozzáférést biztosító szolgáltatót, hogy a számlázással kapcsolatos adatokat a tárgyhónapot követő negyedik munkanapon adja át az internetszolgáltatónak. Ez biztosítékot nyújt az internetszolgáltatónak, hogy amennyiben a számlázást ő végzi, akkor elektronikusan feldolgozható alakban hozzájusson a szükséges adatokhoz, egyébként pedig ellenőrizni tudja az internet eléréséből őt megillető összeg helyességét.

A pénzügyminiszterrel egyetértésben kiadott 30/2001. (XII. 23.) számú miniszterelnöki hivatali rendelet az internetelérésnek a normál távbeszélőpercdíjaknál lényegesen olcsóbb előfizetői percdíjairól rendelkezik, valamint az ezen díjakból az internetszolgáltatót megillető díjhányadról is. E rendelet szövegezése is semleges a számlázás tekintetében, illetve a fenti problémát illetően.

Úgy érzem mindezek alapján, hogy a tények semmiféleképpen nem támasztják alá a képviselő úrnak azon vélekedését, hogy a végrehajtási rendeletek ellentétesek lennének a törvényhozói akarattal, mivel a számlázás és a díjbeszedés tekintetében mind a törvény, mind pedig a végrehajtási rendeletek meghagyják a szolgáltatók közötti üzleti alapú szabad megállapodás lehetőségét.

Köszönöm a figyelmet. Kérem válaszom elfogadását. (Taps a Fidesz soraiból.)

 
Felszólalások:  Előző  92  Következő    Ülésnap adatai