Készült: 2020.07.07.10:22:03 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

186. ülésnap (2001.02.13.), 36. felszólalás
Felszólaló Tóth Ferenc (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó Oktatási bizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 2:48


Felszólalások:  Előző  36  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

TÓTH FERENC, az oktatási és tudományos bizottság előadója: Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Az oktatási és tudományos bizottság 2000. szeptember 20-án vitatta meg a gyermekek és az ifjúság helyzetéről, életkörülményeinek alakulásáról és az azzal összefüggő kormányzati intézkedésekről készült jelentést. A bizottság általános vizsgálati és módszertani szempontok mellett az oktatási ügyek aspektusából közelítette meg a dokumentum tartalmát. Összehasonlítva az 1996-os és 1997-es jelentésekkel, azokhoz képest mind terjedelmében, mind elmélyültségében lényeges előrehaladás értékelhető.

A mégoly átfogó helyzetkép sem lehet azonban teljes, tematikus skálája könnyen bővíthető, ebben tehát a mindig szűk idő horizontja és a feldolgozhatóság szabja meg a természetes határt. Inkább az a kérdés, mennyire a valós arányokat és a tényleges problémákat adja vissza az adatok sokasága és az elemzés, mennyire alkalmas diagnózisra az összkép és az eljárás, a remélhetően mindezek alapján előremutató cselekvési program.

A bizottság többsége e tekintetben bizakodó. A jelentés az időeltolódás ellenére is jól koordinált szakmai teljesítményt tükröz, különösen épp az oktatási, az iskolázottságot feltáró és a diákjogok érvényesülését bemutató fejezetek kidolgozottak. Ez annál értékesebb, mert az ifjúság valamennyi meghatározó makrotársadalmi gondja együtt szerepel az anyagban, amely ezáltal igen sokoldalú összefoglalását nyújtja társadalmi életünk egyik legfontosabb kérdésének.

3,5 millió fiatal életének perspektívája mindenképpen ennek számít. Ezért is üdvözlendő, hogy a jelentés önkényes kiemelésekkel nem próbálkozik, másrészt azonban éppen az elmúlt hónapokban került a plénum elé a sportügyek törvényi szabályozása vagy a drogok visszaszorítását célzó nemzeti stratégia is. E témák tehát érthetően kevésbé részletezettek a jelentésben.

Egyes kritikai észrevételekkel az oktatási bizottság többsége is egyetért, például szükségesnek lát egyes adatokat tovább aktualizálni. Az sem szerencsés, hogy a jelentést az első negyedév végére kell benyújtani a kormány részéről a parlamentnek, mert ez gyakorlati okokból valóban nehezen tartható és szintén az adatok frissességének a rovására megy. Ezen azonban a tisztelt Háznak kell és lehet változtatnia. Az oktatási bizottság egyhangúlag támogatja azt a kezdeményezést, hogy a jövőben az imént említett határidő az őszi időszak kezdetéhez igazodjék.

A bizottság többsége addig is alkalmasnak tartja a mostani jelentést általános vitára, bár valamennyien még az előző ülésszakra terveztük a napirendnek ezt a pontját. Egyben kérjük a plénumot, hogy a felvetett szempontok figyelembevételével tárgyalja meg az anyagot.

Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypárti oldalon.)

 
Felszólalások:  Előző  36  Következő    Ülésnap adatai