Készült: 2020.09.26.11:48:32 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

238. ülésnap, 180. felszólalás
Felszólaló Dr. Világosi Gábor (SZDSZ)
Felszólalás oka A záróvita lezárása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 31:24

Felszólalások:  <<  180  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Most a részletes vitára bocsátások következnek.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az egyes munkaügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/10678. számú törvényjavaslatot, melynek előterjesztője a kormány.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az előterjesztést 171 igen szavazattal, 111 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosításáról szóló T/10812. számú törvényjavaslatot.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 300 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a szomszédos országokhoz fűződő közlekedési kapcsolataink erősítéséről szóló H/9968. számú országgyűlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 302 igen szavazattal, 11 nem ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Kóka János és képviselőtársai a Házszabály 95. § (4) bekezdése alapján kérték, hogy az Országgyűlés szabjon határidőt a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosítását kezdeményező, T/9861. számon Bőhm András és más képviselők által benyújtott törvényjavaslat általános vitáját előkészítő bizottsági ajánlás elkészítésére. A Házszabály rendelkezése szerinti határidőt úgy kell megszabni, hogy az ajánlás elkészítésére legalább 15 nap álljon rendelkezésre.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy előírja-e a javasolt 15 napos határidőt az Alkotmányügyi bizottság részére a bizottsági ajánlás elkészítésére. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az ajánlás elkészítésére a 15 napos határidőt 144 igen szavazattal, 179 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem írta elő.

Most soron következik a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat határozathozatala. Rózsa Endre és más képviselők önálló indítványát T/10046. számon kapták kézhez a képviselőtársaim. Mivel a törvényjavaslathoz módosító javaslat nem érkezett, most az előterjesztés eredeti szövegéről kell határoznunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/10046. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 197 igen szavazattal, 135 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

Soron következik a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Gy. Németh Erzsébet és képviselőtársai, MSZP, önálló indítványát T/10584. számon, az együttes bizottsági ajánlást T/10584/6. számon megkapták. Az előterjesztői zárszó is a részletes vita lezárása után már elhangzott, a határozathozatalok következnek.

Az előterjesztő az ajánlás 1., 2., 3. és 4. pontjait támogatja. Kérdezem önöket, elfogadják-e a támogatott javaslatokat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat 339 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

A bizottsági állásfoglalásokra figyelemmel a további benyújtott módosító javaslatokról is döntenünk kell. Az ajánlás 5., 6. és 8. pontjaiban Nagy Gábor Tamás javaslata következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 146 igen szavazattal, 196 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 7. pontjában szintén Nagy Gábor Tamás javaslata következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 150 igen szavazattal, 197 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

Tisztelt Országgyűlés! A zárószavazásra a következő ülésünkön kerül sor.

Most soron következik a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/10221. számon, az együttes bizottsági ajánlásokat T/10221/16., 25. és 27. számon megkapták. Emlékeztetem önöket, hogy az előterjesztői zárszó korábban már elhangzott, így most a határozathozatalok következnek.

Az előterjesztő az ajánlás 1., 2. és 6. pontjait, a kiegészítő ajánlás 1., 2. és 8. pontjait, valamint a második kiegészítő ajánlás 1. pontját támogatja. Ezek közül a második kiegészítő ajánlás 1. pontjának elfogadásához minősített többségű határozathozatalra van szükség, így erről külön döntünk. Ennek elfogadása kizárja az ajánlás 7., 8., 9. pontjait, valamint a kiegészítő ajánlás 3., 4., 5. és 6. pontjait.

Kérdezem önöket, elfogadják-e a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazatát igénylő támogatott javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a minősített többséget igénylő támogatott módosító javaslatot 347 igen szavazattal, 3 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

(17.10)

Most az egyszerű többséget igénylő támogatott indítványokról döntünk. Ezek elfogadása kizárja az ajánlás 3., 4., 5. és 11. pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat 352 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

A bizottsági állásfoglalásokra figyelemmel további két javaslatról is döntenünk kell, a kiegészítő ajánlás 7., valamint az ajánlás 10. pontjában Herényi Károly alternatív javaslatai találhatók.

Először a kiegészítő ajánlás 7. pontjáról döntünk. Kérem, szavazzanak! (Zaj.) Tehát a kiegészítő ajánlás 7. pontjáról döntünk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 156 igen szavazattal, 194 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

Most az ajánlás 10. pontjáról kell döntenünk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot igen szavazat nélkül, 350 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Határozathozatalunk végére értünk. Zárószavazásra következő ülésünkön kerül sor.

Most soron következik az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény és az egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/10871. számon, az együttes bizottsági ajánlásokat pedig T/10871/18. és 22. számon megkapták. Emlékeztetem önöket, hogy az államtitkári zárszó a részletes vita lezárása után már elhangzott, így a határozathozatalok következnek.

Az előterjesztő az ajánlás 2., 7., 8., 9., 10., 12., 13., 14., 15., 16. és 19. pontjait, valamint a kiegészítő ajánlás 3. pontját támogatja. Ezek elfogadása kizárja az ajánlás 17. és 18. pontját.

Kérdezem önöket, elfogadják-e a támogatott javaslatokat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a támogatott javaslatokat 200 igen szavazattal, 4 nem ellenében, 149 tartózkodás mellett elfogadta.

A bizottsági állásfoglalásokra figyelemmel még további benyújtott módosító javaslatokról is döntenünk kell.

Az ajánlás 1. pontjában Font Sándor és Vitányi István, valamint Örvendi László javaslata következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 168 igen szavazattal, 184 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

A kiegészítő ajánlás 1. és 4. pontjaiban Velkey Gábor javaslata következik. Ennek elfogadása kizárja az ajánlás 3., 4. és 5. pontjait, valamint a kiegészítő ajánlás 2. pontját. A javaslat nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, de az SZDSZ-frakció kérte a határozathozatalt. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 17 igen szavazattal, 336 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 3. pontjában Font Sándor és Vitányi István javaslata következik. Ennek elfogadása kizárja az ajánlás 5. pontját.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 159 igen szavazattal, 197 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 5. és 20. pontjában Kuncze Gábor javaslata következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 169 igen szavazattal, 183 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

A kiegészítő ajánlás 2. pontjában Pettkó András javaslata következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 154 igen szavazattal, 199 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

Az ajánlás 4. pontjában Örvendi László és Bodó Imre javaslata következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 156 igen szavazattal, 198 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

Az ajánlás 6. pontjában Örvendi László és Bodó Imre javaslata következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 157 igen szavazattal, 199 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

Az ajánlás 11. pontjában Örvendi László és Bodó Imre javaslata következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 163 igen szavazattal, 194 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalunk végére értünk, a zárószavazásra következő ülésünkön kerül sor.

Most soron következik a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/10745. számon, az együttes bizottsági ajánlásokat pedig T/10745/11. és 14. számon megkapták.

(17.20)

Emlékeztetem önöket, hogy az államtitkári zárszó a részletes vita lezárása után már elhangzott, így most a határozathozatalok következnek.

Tisztelt Országgyűlés! Az előterjesztő az ajánlás 2., 3., 4., 6., 7. és 9. pontjait támogatja. Kérdezem önöket, elfogadják-e a támogatott javaslatokat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat 352 igen, 4 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

A bizottsági állásfoglalásokra figyelemmel további benyújtott módosító javaslatokról is döntenünk kell.

Az ajánlás 1. pontjában Szatmáry Kristóf javaslata következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 159 igen, 196 nem szavazattal, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

A kiegészítő ajánlás 1. pontjában a mezőgazdasági bizottság javaslata következik.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 158 igen, 193 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 5. pontjában Orosz Sándor javaslata következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 185 igen, 169 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta.

Az ajánlás 8. pontjában Szatmáry Kristóf javaslata következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 152 igen, 203 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 10. pontjában Font Sándor javaslata következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 11 igen, 341 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Határozathozatalunk végére értünk, zárószavazásra következő ülésünkön kerül sor.

Most pedig soron következik az árfolyamváltozás, a hitelszerződések és a törlesztőrészletek, valamint a bankok kockázatvállalási gyakorlata és a hitelnyújtás profitnagysága összefüggéseit feltáró vizsgálóbizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozati javaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Tóbiás József és Göndör István képviselők, MSZP, önálló indítványát H/10840. számon, az alkotmányügyi bizottság ajánlását pedig H/10840/3. számon megkapták.

Megkérdezem Göndör István képviselő urat, hogy az előterjesztők nevében kíván-e válaszolni. (Jelzésre:) Jelzi, hogy nem.

Tisztelt Országgyűlés! Az előterjesztő az ajánlás 1. pontját támogatja. Kérdezem önöket, hogy elfogadják-e a támogatott javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatot 207 igen, 3 nem szavazattal, 145 tartózkodás mellett elfogadta.

Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a zárószavazásra a következő ülésünkön kerül sor.

Most soron következik a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Tóbiás József és képviselőtársai, MSZP, önálló indítványát T/10831. számon, az együttes bizottsági ajánlást T/10831/13. és 15. számon megkapták. Jelzi Tóbiás József képviselő úr, hogy nem kíván szólni, így tehát a határozathozatal következik.

Ennek során nem döntünk az ajánlás 9., 10. és 11. pontjáról, mert azok nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, valamint a 4. pontról sem, mert azt előterjesztője visszavonta.

Az előterjesztő az ajánlás 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 12. és 13. pontjait, valamint a kiegészítő ajánlás 1., 2., 3., 4., 5., 6. és 7. pontját támogatja. Kérdezem tisztelt képviselőtársaimat, elfogadják-e a támogatott javaslatokat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat 201 igen, 148 nem szavazattal, 8 tartózkodás mellett elfogadta.

Tájékoztatom a tisztelt Házat, hogy a zárószavazásra a következő ülésünkön kerül sor.

Most soron következik a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/10679. számon, az egységes javaslatot pedig T/10679/141. számon kapták kézhez. Tájékoztatom önöket, hogy a múlt heti szavazás során az Országgyűlés technikai hiba miatt nem szavazott két olyan, az előterjesztő által támogatott indítványról, amelyről kellett volna szavaznia. Az előterjesztő ezeket a mai napon újból benyújtotta. A zárószavazás során az Országgyűlés tehát először ezekről a javaslatokról dönt, majd ezt követően határoz a további benyújtott, zárószavazás előtti módosító javaslatokról. Ezekről az alkotmányügyi bizottság elkészítette ajánlását, amelyet T/10679/154. számon megkaptak.

Kezdeményezem, hogy a záróvitában a benyújtott javaslatokat összevontan tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki ezen javaslatommal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze azt! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés döntő többsége az összevont tárgyalásra tett javaslatommal egyetért.

Most megnyitom tehát a záróvitát a T/10679/154. számú ajánlásban szereplő indítványokra. Megkérdezem, kíván-e valaki szólni 6 perces időkeretben. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok, így minden bizonnyal Katona Tamás államtitkár úr sem kíván szólni. (Dr. Katona Tamás: Nem.)

Tisztelt Országgyűlés! Most a módosító javaslatokról határozunk. Először tehát az ajánlás I. részében szereplő indítványokról döntünk az 1. és 2. pontok szerint. Az alkotmányügyi bizottság támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatokat 197 igen, 161 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Most az ajánlás II. részében szereplő indítványokról döntünk. Ennek során nem határozunk a 13. pontról, amelyik nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást.

Bejelentem, hogy az ajánlás 47. pontját az alkotmányügyi bizottság és az előterjesztő egyaránt támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 195 igen, 158 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett a módosító indítványt elfogadta. (Téves szavazás.)

Most tájékoztatom önöket, hogy a 4., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22,. 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50. és 51. számú pontokat az előterjesztő nyújtotta be, illetve támogatja. Ezek közül az MSZP képviselőcsoportja külön szavazást kért az ajánlás 22., valamint 32. pontjáról, a Fidesz képviselőcsoportja pedig a 47. pontról. A további támogatott javaslatokról egy szavazással határozunk. Elfogadásuk kizárja az ajánlás 6. és 38. pontját, valamint a külön szavazásra kért 32. pontot is.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a támogatott indítványokat a külön szavazásra kért indítványok kivételével.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatokat 193 igen, 154 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a külön szavazásra kért javaslatokról döntünk.

Az ajánlás 22. pontjában az alkotmányügyi bizottság javaslata következik. Az előterjesztő támogatja, de az MSZP-frakció kérésére külön szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatokat 17 igen, 340 nem szavazattal, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

(17.30)

A 47. pontban Suchman Tamás az egységes javaslat 52. §-át új rendelkezéssel egészíti ki. Ebben a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területrendezési tervéről szóló törvényben határidőt módosít. Az előterjesztő támogatja, de a Fidesz kérésére külön szavazunk.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 355 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a további, még szavazható indítványokról szavazunk.

Az ajánlás 3. és 5. pontjaiban Mátrai Márta és Salamon László javaslata következik.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatokat 163 igen szavazattal, 193 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

A módosító javaslatokról történő határozathozatal végére értünk.

Most a zárószavazás következik. Arra figyelemmel, hogy a bírák jogállásáról szóló törvényt, valamint az Állami Számvevőszékről szóló törvényt módosító rendelkezések elfogadásához a jelen lévő képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges, a határozathozatalra két részletben kerül sor.

Kérdezem az Országgyűlést, elfogadja-e a T/10679. számú törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit az egységes javaslat szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 356 igen szavazattal, 3 nem ellenében, tartózkodás nélkül a törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit elfogadta.

Most az egyszerű többséget igénylő rendelkezésekről határozunk. Kérdezem önöket, elfogadják-e ezeket az egységes javaslat szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 196 igen szavazattal, 162 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Az előterjesztő indítványozta a törvény sürgős kihirdetését. Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, hogy egyetért-e ezzel. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 196 igen szavazattal, 160 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy az Országgyűlés elnöke kérje a törvény sürgős kihirdetését a köztársasági elnöktől.

Most soron következik a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/10675. számon, az egységes javaslatot pedig T/10675/12. számon kapták kézhez képviselőtársaim. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat érkezett, záróvitára is sor kerül. Az erről készült bizottsági ajánlást T/10675/14. számon a hálózaton megismerhették.

Kezdeményezem tehát, hogy a záróvitában a benyújtott javaslatokat összevontan tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés az összevont tárgyalásra tett javaslatot elfogadta.

Megnyitom tehát a záróvitát a T/10675/14. számú ajánlás 1. és 2. pontjaira. Megkérdezem, kíván-e valaki szólni 6 perces időkeretben. (Nincs jelentkező.) Mivel felszólaló nem jelentkezett, a záróvitát lezárom. Katona Tamás államtitkár úr jelzi, hogy nem kíván szólni.

Tisztelt Országgyűlés! Most a módosító javaslatokról határozunk. Ezeket az előterjesztő nem támogatja, de a bizottsági állásfoglalásra figyelemmel döntenünk kell róluk.

Az ajánlás 1. és 2. pontjában Pánczél Károly és mások javaslata következik. A bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 161 igen szavazattal, 197 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/10675. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat szerint.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 198 igen szavazattal, 159 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

Soron következik a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/10744. számon, az együttes bizottsági ajánlásokat pedig T/10744/15. és 23. számon megkapták.

Most megadom a szót Katona Tamás államtitkár úrnak, aki válaszolni kíván a vitában elhangzottakra. Katona Tamás államtitkár urat illeti a szó.

Felszólalások:  <<  180  >>    Ülésnap adatai