Készült: 2021.12.06.21:03:29 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

103. ülésnap, 1. felszólalás
Felszólaló Jakab István (Fidesz)
Felszólalás oka Az ülésnap megnyitása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 28:37

Felszólalások:  <<  1  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK : (A teremben lévők felállnak, és ezzel köszöntik a választópolgárok közösségét. Amikor az ülést vezető elnök helyet foglal, a teremben lévők is leülnek.) Tisztelt Országgyűlés! Köszöntöm képviselőtársaimat. Az Országgyűlés őszi ülésszakának 19. ülésnapját megnyitom. Tájékoztatom önöket, hogy az ülés vezetésében Gelencsér Attila és Tordai Bence jegyző urak lesznek segítségemre. Köszöntöm kedves vendégeinket és mindenkit, aki figyelemmel kíséri munkánkat.

Tisztelt Országgyűlés! Most napirend szerinti határozathozatalokkal folytatjuk munkánkat. Kérem, foglalják el helyüket, és ellenőrizzék, hogy kártyájukat elhelyeztéke a szavazógépben.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a temesvári népfelkelésről való megemlékezésről szóló H/8034. számú határozati javaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát H/8034/9. számon, összegző jelentését pedig H/8034/10. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a Törvényalkotási bizottság H/8034/9. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 167 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a H/8034/11. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egységes javaslatot 169 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Soron következik a 2020. év Zrínyi Miklós-emlékévvé nyilvánításáról szóló H/8035. számú határozati javaslat zárószavazása. Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, most a határozati javaslat benyújtott szövegéről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a H/8035. számú határozati javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a határozati javaslatot 169 egyhangú igen szavazattal elfogadta.

Soron következik a közbeszerzésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló T/8039. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/8039/4. számon, összegző jelentését pedig T/8039/5. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a Törvényalkotási bizottság T/8039/4. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 112 igen szavazattal, 38 nem ellenében, 20 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/8039/6. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egységes javaslatot 111 igen szavazattal, 38 nem ellenében, 20 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/8023. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/8023/7. számon, összegző jelentését pedig T/8023/8. számon terjesztette elő.

Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4) bekezdése alapján az LMP képviselőcsoportja a 2. és 3. számú módosító javaslatok fenntartását indítványozta. Először ezekről határozunk.

A 2. számú módosító javaslat Keresztes László Lóránt indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartjae a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 59 igen szavazattal, 110 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

A 3. számú módosító javaslat Keresztes László Lóránt indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartjae a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 59 igen szavazattal, 110 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a Törvényalkotási bizottság T/8023/7. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 136 igen szavazattal, 16 nem ellenében, 18 tartózkodás mellett elfogadta.

(11.10)

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/8023/10. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egységes javaslatot 135 igen szavazattal, 16 nem ellenében, 18 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény módosításáról szóló T/8031. számú törvényjavaslat zárószavazása. Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, most a törvényjavaslat benyújtott szövegéről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/8031. számú törvényjavaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 112 igen szavazattal, 57 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Soron következik az egyes egészségügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló T/7847. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/7847/5. számon, összegző jelentését pedig T/7847/6. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a Törvényalkotási bizottság T/7847/5. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 155 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 15 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/7847/7. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egységes javaslatot 153 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 17 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik az egyes törvényeknek az egészségügyi szolgáltatások fejlesztésével, valamint a bizonytalan minőségű, tisztázatlan hátterű egészségügyi szolgáltatók tevékenységének visszaszorításával összefüggő módosításáról szóló T/8018. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/8018/5. számon, összegző jelentését pedig T/8018/6. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a Törvényalkotási bizottság T/8018/5. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 154 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 14 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/8018/7. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egységes javaslatot 154 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 15 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló T/8040. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/8040/6. számon, összegző jelentését pedig T/8040/7. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a Törvényalkotási bizottság T/8040/6. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 113 igen szavazattal, 57 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/8040/8. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egységes javaslatot 113 igen szavazattal, 58 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Soron következik a pénzügyi közvetítőrendszert, valamint az államháztartást és a gazdasági stabilitást érintő egyes jogszabályok módosításáról szóló T/7842. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/7842/4. számon, összegző jelentését pedig T/7842/5. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a Törvényalkotási bizottság T/7842/4. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 116 igen szavazattal, 19 nem ellenében, 30 (A kijelzőn 35 tartózkodás szerepel.) tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/7842/6. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

(11.20)

Az Országgyűlés az egységes javaslatot 113 igen szavazattal, 19 nem ellenében, 39 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló T/8021. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/8021/14. számon, összegző jelentését pedig T/8021/15. számon terjesztette elő.

Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4) bekezdése alapján az LMP képviselőcsoportja a 3. és 4. számú, az MSZP képviselőcsoportja a 6. és 7. számú módosító javaslatok fenntartását indítványozta. Először ezekről határozunk.

A 3. számú módosító javaslat Demeter Márta indítványa. Ennek elfogadása kizárja a 6. számú módosító javaslatot. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartjae a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 59 igen szavazattal, 110 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

A 6. számú módosító javaslat Harangozó Tamás és Korózs Lajos indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartjae a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 56 igen szavazattal, 109 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

A 4. számú módosító javaslat Demeter Márta indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartjae a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 59 igen szavazattal, 111 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

A 7. számú módosító javaslat Korózs Lajos indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartjae a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 56 igen szavazattal, 112 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a Törvényalkotási bizottság 8021/14. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 113 igen szavazattal, 20 nem ellenében, 37 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/8021/16. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egységes javaslatot 112 igen szavazattal, 20 nem ellenében, 37 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/8028. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/8028/5. számon, összegző jelentését pedig T/8028/6. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a Törvényalkotási bizottság T/8028/5. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 149 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 19 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/8028/7. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egységes javaslatot 150 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 19 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény és az egyes kapcsolódó törvényi rendelkezések módosításáról szóló T/8032. számú törvényjavaslathoz benyújtott, zárószavazás előtti módosító javaslatról történő döntés és az elhalasztott zárószavazás. Arra figyelemmel, hogy az Országgyűlés a december 3-ai ülésnapján a zárószavazás elhalasztásáról döntött, az előterjesztő T/8032/9. számon zárószavazást előkészítő módosító javaslatot nyújtott be. A Törvényalkotási bizottság zárószavazás előtti módosító javaslatát T/8032/10. számon, zárószavazás előtti jelentését pedig T/8032/11. számon terjesztette elő.

A házszabály 55. § (1) bekezdése alapján a zárószavazás előtti módosító javaslatról az Országgyűlés egyetlen szavazással dönt. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a Törvényalkotási bizottság 8032/10. számú, zárószavazás előtti módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a zárószavazás előtti módosító javaslatot 113 igen szavazattal, 42 nem ellenében, 14 tartózkodás mellett elfogadta.

Miután az Országgyűlés elfogadta a zárószavazás előtti módosító javaslatot, a zárószavazás során a módosított egységes javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a módosított T/8032/7. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosított egységes javaslatot 114 igen szavazattal, 42 nem ellenében, 14 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a Nemzeti Kulturális Tanácsról, a kultúrstratégiai intézményekről, valamint egyes kulturális vonatkozású törvények módosításáról szóló T/8441. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. (Az MSZP, a DK és a Párbeszéd képviselői felállnak, és fekete maszkot tartanak az arcuk elé.) Emlékeztetem önöket, hogy a hétfői döntésünknek megfelelően a törvényjavaslatot kivételes eljárásban tárgyalja az Országgyűlés. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/8441/4. számon, összegző jelentését pedig T/8441/5. számon terjesztette elő.

Tisztelt Országgyűlés! Tisztelettel megkérem álló képviselőtársaimat, hogy szíveskedjenek a helyüket elfoglalni, és folytassák a munkájukat. (A képviselők állva maradnak a képviselői helyükön.  Zaj.)

Tisztelt Országgyűlés! Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a Törvényalkotási bizottság T/8441/4. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 114 igen szavazattal, 53 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik, amelynek során a törvényjavaslatnak az összegző módosító javaslattal módosított szövegéről döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/8441. számú törvényjavaslat összegző módosító javaslattal módosított szövegét. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosult törvényjavaslatot 115 igen szavazattal, 53 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett elfogadta. (Arató Gergely: Kultúragyilkosok!  Szászfalvi László: Zorrók!  Az álló képviselők elfoglalják a helyüket.)

Tisztelt Országgyűlés! Most előterjesztések tárgysorozatba vételéről döntünk. Emlékeztetem önöket, hogy tegnap ezek tárgyalását már lefolytatta az Országgyűlés. (Folyamatos, nagy zaj.  Az elnök csenget.)

Kérdezem önöket, tárgysorozatba veszike a Keresztes László Lóránt és Hohn Krisztina LMP-s képviselők által „A közművezeték-adó vízügyi ágazatban történő kivezetése érdekében a közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény módosításáról” címmel T/6617. számon előterjesztett törvényjavaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 58 igen szavazattal, 109 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem vette tárgysorozatba.

(11.30)

Kérdezem önöket, tárgysorozatba veszike az Ungár Péter és Csárdi Antal LMP-képviselők által „Az ápolási díj összegének a mindenkori minimálbérhez történő kötése” címmel H/6918. számon előterjesztett határozati javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a határozati javaslatot 58 igen szavazattal, 110 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem vette tárgysorozatba.

Kérdezem önöket, tárgysorozatba veszike a Gyurcsány Ferenc, DK, és képviselőtársai által „Az Örmény Genocídiumról való megemlékezésről” címmel H/7887. számon előterjesztett határozati javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a határozati javaslatot 36 igen szavazattal, 108 nem ellenében, 24 tartózkodás mellett nem vette tárgysorozatba.

Kérdezem önöket, tárgysorozatba veszike a Tóth Bertalan, MSZP, és képviselőtársai által „A nyugdíjasok megbecsülésének és az idősek szociális biztonságának megteremtése érdekében szükséges intézkedésekről” címmel H/7582. számon előterjesztett határozati javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a határozati javaslatot 58 igen szavazattal, 111 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem vette tárgysorozatba.

Kérdezem önöket, tárgysorozatba veszike a Tóth Bertalan, MSZP, és képviselőtársai által „Az egyes kormányzati szoftverlicensz beszerzések körülményeinek tisztázására, valamint az ezekkel kapcsolatos korrupció feltárását szolgáló vizsgálóbizottság létrehozásáról” címmel H/7269. számon előterjesztett határozati javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a határozati javaslatot 56 igen szavazattal, 114 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem vette tárgysorozatba.

Kérdezem önöket, tárgysorozatba veszike a Szabó Timea, Párbeszéd, és képviselőtársai által „Az új Fővárosi Közgyűlés által elfogadott átláthatósági rendelkezések érvényesítéséről a magyarországi önkormányzatoknál” címmel H/7961. számon előterjesztett határozati javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a határozati javaslatot 54 igen szavazattal, 114 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett nem vette tárgysorozatba.

Kérdezem önöket, tárgysorozatba veszike a Szabó Timea, Párbeszéd, képviselő által „A szegénység felszámolásáról” címmel H/7730. számon előterjesztett határozati javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a határozati javaslatot 56 igen szavazattal, 112 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett nem vette tárgysorozatba.

Kérdezem önöket, tárgysorozatba veszike a Tordai Bence, Párbeszéd, képviselő által „A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról” címmel T/8022. számon előterjesztett törvényjavaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 57 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 111 tartózkodás mellett nem vette tárgysorozatba.

Kérdezem önöket, tárgysorozatba veszike a Z. Kárpát Dániel, Jobbik, képviselő által „Az adósságcsapdába került személyek megsegítéséről” címmel T/7951. számon előterjesztett törvényjavaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 58 igen szavazattal, 111 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem vette tárgysorozatba.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következnek az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról történő határozathozatalok. Az elnöki jogkörben előterjesztett S/8461. számú, valamint S/8471. számú javaslatokat a honlapon megismerhették.

Felkérem Gelencsér Attila jegyző urat, hogy ismertesse az elnöki jogkörben előterjesztett S/8461. számú személyi javaslat tartalmát.

Felszólalások:  <<  1  >>    Ülésnap adatai