Készült: 2020.02.18.14:49:17 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

203. ülésnap (2005.03.01.), 80. felszólalás
Felszólaló Stolár Mihály (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó Oktatási bizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 4:50


Felszólalások:  Előző  80  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

STOLÁR MIHÁLY, az oktatási és tudományos bizottság előadója: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Országgyűlés! Az oktatási és tudományos bizottság a február 28-án tartott ülésén a “Törvényjavaslat a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításárólö című napirendi pontot megtárgyalta, és a kormány javaslatával szemben a kormánypárti és az ellenzéki képviselők egybehangzó igen szavazatával általános vitára alkalmasnak tartotta.

A tankönyvellátás a Magyar Köztársaság alkotmánya 70/F. §-ában meghatározott művelődéshez való jog érvényesülését szolgáló olyan közfeladat, amelyben a tankönyvek előállítása és a tanulókhoz történő eljuttatása piaci viszonyok között valósul meg. A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 6. § első három bekezdésében foglaltak szerint az éves központi költségvetési törvényben kell meghatározni az egy tanulóra jutó tankönyvtámogatás összegét. Ezt az összeget a fenntartók útján kell az iskolákhoz eljuttatni, amelyek ezt a támogatást az iskolai tankönyvrendelés teljesítésére használják fel.

Az iskolai tankönyvellátás feladatait vagy annak egy részét elláthatja az iskola, illetve a tankönyvforgalmazó. Utóbbi esetben az iskolának február hó utolsó munkanapjáig tankönyvellátási szerződést kell kötnie a tankönyvforgalmazóval. Ilyen szerződés azonban csak olyan forgalmazóval köthető, amelyik rendelkezik a kiadó által kiállított, tankönyvforgalmazásra jogosító igazolással. A 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet értelmében az iskola igazgatója minden év február 15-ig elkészíti az iskolai tankönyvrendelést, és ennek alapján rendelkezik arról, hogy a támogatást mely könyvek vásárlására fordítja.

(14.00)

Az említett jogszabályokból következik, hogy az iskola csak február 15-ét követően tud tankönyvellátási szerződést kötni. A bizottsági ülésen a tankönyvpiac rendjéről szóló törvény 4. § (1) bekezdésére hivatkozva elhangzott, hogy a miniszternek minden év december 31-éig közzé kell tennie a tankönyvjegyzéket, amelyben szerepel a tankönyvek ára is. A 4. § (5) bekezdése értelmében a forgalmazó köteles garantálni, hogy ahhoz a tanuló a jegyzékben feltüntetett áron jusson hozzá.

A bizottság egybehangzó véleménye szerint, mivel az iskolai tankönyvek az említett beszerzési áron jutnak el az iskolákhoz, ezért a közbeszerzés semmilyen hatással nincs, de nem is lehet az árak alakulására. Ugyanakkor a közbeszerzési eljárás lefolytatása aránytalan terheket ró az intézményekre, hiszen annak költségeit, mint például a hirdetmények díját, a szakértők bevonását, s a többi, az iskoláknak kell fedezniük. Ráadásul fennáll annak a veszélye, hogy ha a közbeszerzési eljárás eredménytelen, akkor sérül a tanulók művelődéshez való joga, mivel a tanítási év kezdetén nem áll rendelkezésükre a tankönyv.

Mivel az uniós közbeszerzési szabályozás csak a közösségi értékhatárokkal egyező vagy azt meghaladó értékű beszerzésekre vonatkozik, így a javaslat elfogadása a közösségi joggal nem ütközik, az nemzeti jogalkotási kereteken belül marad.

A Sulinova honlapján olvasható: “Az elmúlt időszakban hozzánk érkezett kérdések alapján úgy látjuk, célszerű tájékoztatnunk a kollégákat a tankönyvbeszerzéshez kapcsolódó közbeszerzés néhány kérdéséről. Tájékoztatónk az iroda által összegyűjtött, általunk fontosnak tartott szempontok gyűjteménye. Az önök döntéseit a közbeszerzésekről szóló törvény, illetve a fenntartóik által meghatározott mozgástérben önállóan kell meghozniuk, hiszen irodánk sem jogosult a jogszabályok értelmezésére.ö Majd később: “Hangsúlyozom, hogy a leírtak tájékoztatásukat szolgálják, döntéseiket önállóan kell meghozzák, azok eredményei az önök sikereinek számát növelik, de az esetleges tévedésekből fakadó következmények is önöket terhelik.ö Szalay Sándor irodavezető, Sulinova Kht., Tankönyv- és Taneszköziroda. Hasonló tartalmú útbaigazítás olvasható az OM honlapján is.

Mindebből kitűnik, hogy a tankönyvpiac szereplői továbbra is bizonytalan helyzetben maradnak, ha ezt a törvénymódosítást a parlament nem fogadja el. Ezért a kormány javaslatával ellentétben a szakbizottság kizárólag szakmai alapon, a törvényjavaslatot egyhangúlag általános vitára alkalmasnak tartotta, és javasolja a parlamentnek, hogy ezt a törvényjavaslatot fogadja el.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
Felszólalások:  Előző  80  Következő    Ülésnap adatai