Készült: 2020.02.16.20:13:00 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

203. ülésnap (2005.03.01.), 78. felszólalás
Felszólaló Tatai-Tóth András (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Expozé
Videó/Felszólalás ideje 6:02


Felszólalások:  Előző  78  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

TATAI-TÓTH ANDRÁS (MSZP), a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt Országgyűlés! Egy két paragrafusból álló módosítási indítványt nyújtottam be a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosítására. Az egyik indítványnak az a lényege, hogy ha a tankönyvbeszerzések során a tankönyvjegyzékben szereplő könyveket szerzi be az iskola, mentesüljön a közbeszerzési eljárás alól abban az esetben, ha eléri vagy meghaladja a nemzeti értékhatárt, illetve ha a nemzeti értékhatár alatt marad. A javaslat nem vonatkozik az európai uniós közösségi értékhatárt elérő beszerzésekre. Akkor természetesen alkalmazni kellene a közbeszerzési törvényt, vagyis azokban az iskolákban vagy iskolaegyüttesekben, amelyekben az állami pénzekből beszerzett tankönyvek értéke eléri az uniós értékhatárt. Nem tudunk arról, hogy ma ilyen lenne.

A törvénymódosítási javaslat indoklásakor szeretném elmondani, hogy a tankönyvpiac egy olyan sajátos piac, amelyet külön törvény szabályoz. Megvizsgáltam a törvénytárat, és azt láttam, hogy a tőkepiacról van külön törvényünk, az agrárpiaci rendtartásról, valamint a munkaerőpiacról, és a negyedik ilyen a tankönyvpiac. A tankönyvpiaci törvény olyan módon rendezi az iskolai tankönyvrendeléseket és a tankönyvforgalmazások rendszerét, amely biztosítja a kiadók közötti verseny szabadságát, esélyegyenlőséget biztosít a kiadók számára, és az iskolákban a pedagógusok munkaközösségei a szülők bevonásával választják ki a december 31-éig megjelenő tankönyvjegyzékből azokat a tankönyveket, amelyeket a következő tanév során alkalmaznak az adott intézményben.

Amióta több állami pénz jut tankönyvbeszerzésre az ingyenes és kedvezményes tankönyvellátás keretében - tavaly 8 milliárd forint volt, az idén csaknem 1 milliárd forinttal több ez az összeg -, ennek az összegnek a 25 százalékáért az iskolák kötelesek az iskolai könyvtár részére könyveket venni. A megnövekedett összeg miatt több iskolában már ez a 25 százalék is meghaladja az úgynevezett nemzeti értékhatár alatti határt, a 2 millió forintot, ezért ott kötelesek lennének a tankönyvmegrendelések során a közbeszerzésekről szóló törvény előírásait alkalmazni. Ugyanakkor a parlament a tankönyvpiaci törvény kialakítása és módosítása során olyan ösztönzőket iktatott be a rendszerbe, hogy ne csak 25 százalékos mértékig vásároljanak az iskolák a könyvtár részére tankönyveket, hanem lehetőleg minél magasabb számban vegyenek olyan tankönyveket, amelyek több tanéven keresztül alkalmazhatók, és azokat kölcsönzéssel adják ki a gyerekeknek, majd gyűjtsék vissza, hogy a következő tanévekben újra felhasználhatók legyenek.

Ha az iskola emiatt lépné át a 2 milliós értékhatárt, akkor ellenkező tendencia indulna be, hogy megszabaduljon a közbeszerzési törvény előírásainak az alkalmazásától. Például alacsonyabb értékben szereznének be az iskolai könyvtár számára tankönyveket, és nagyobb részben adnák tulajdonba a gyerekeknek, ebben az esetben talán már egy év használat után a szemétbe kerülnének ezek a könyvek. Környezetvédelmi szempontból is helyes, ha ösztönözzük, hogy több év alatt több gyerek használja ugyanazt a tankönyvet a tanulmányai során.

Mivel egy speciális piacról van szó és a tankönyvpiaci törvény alkalmazása esetén elérjük ugyanazokat a célokat, amiért a közbeszerzésekről szóló törvényt is alkalmazni kell, úgy ítéltem meg, hogy a közbeszerzési törvény iskolai alkalmazása ugyan egyetlenegy ma meglévő problémát sem old meg, viszont számtalan újabb feszültséget keletkeztetne. Ezért azt kérem, hogy a parlament vitassa meg a beterjesztett törvényjavaslatot, támogassa azt, mert a törvény elfogadása esetén az iskolák nagyobb biztonsággal fogják törvényesen megoldani a tankönyvek biztosítását, a tankönyvek beszerzését.

Köszönöm szépen a figyelmüket. (Taps az MSZP soraiban.)
Felszólalások:  Előző  78  Következő    Ülésnap adatai