Készült: 2020.02.27.12:36:42 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

203. ülésnap (2005.03.01.), 46. felszólalás
Felszólaló Dr. Rubovszky György (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka vezérszónoki felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 5:42


Felszólalások:  Előző  46  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Egy olyan törvényjavaslat fekszik előttünk, amelyről eddig nem hangzott el a Házban, de szeretném elmondani, hogy amikor az alkotmányügyi bizottság az általános vitára való alkalmasság kérdésében döntött, akkor szinte egyhangúlag igennel szavazott. Tökéletesen egyetértek dr. Hankó Faragó Miklós államtitkár úrnak az expozé során elhangzott kijelentésével, amikor is azt mondta, hogy kifejezetten szakmai törvényjavaslatról van szó.

Tartózkodni fogok attól, hogy a részletekbe menjek, mert megítélésem szerint teljesen korrekt és kimerítő expozét hallhattunk az államtitkár úrtól is, ugyanakkor nagyon korrekten nyilatkozott a törvényjavaslatról dr. Faragó Péter képviselő úr is, aki ismertette ismételten a jogszabály különböző rendelkezéseit.

Az az egyetlenegy kérdés ebben a körben, ami számunkra, azt hiszem, jelen pillanatban a csatlakozást követő egy éven belül rendkívül fontos, hogy Magyarország többször és egymás után kapott már elmarasztalást amiatt, hogy a magyarországi ítélkezés ideje elhúzódik. Ebben a kérdésben, úgy hiszem, az Országgyűlés kizárólag akkor tud az igazságszolgáltatás segítségére sietni, ha ennek megfelelően az eljárási szabályokat úgy szabja meg, hogy a bírákat egyszer ösztönzi, másodszor pedig a bíróságok részére lehetőséget biztosít a minél gyorsabb és minél korrektebb ügyintézésre.

Én úgy ítélem meg, hogy ennek a törvényjavaslatnak a különböző rendelkezései ebbe az irányba mutatnak, bár van egy olyan kérdés, aminek itt most hangot is fogok adni, ahol ugyan az indokolás azt várja el, hogy ennek érdekében ez egy előmozdító rendelkezés lesz, de én ezt fordítva látom. Engedtessék meg, hogy rögtön ezzel kezdjem.

Nevezetesen a közigazgatási perekben a keresetlevél előterjesztésének a helye, vagyis hogy a közigazgatási szervnél kell előterjeszteni, ami teljesen logikus, ez az eljárás tökéletesen előmozdítaná azt a célt, amit itt a törvényjavaslat is maga elé tűzött, vagyis hogy gyorsítsuk az eljárást, bizonyos információt ad a jövőbeni alperesnek, ami a végrehajtásnál és egyéb kérdéseknél nagyon fontos. De most jön az a fordulat, a következő szakasz azt mondja, hogy ha és amennyiben az ügyfél a bíróság előtt terjesztette elő ezt a keresetet, akkor a keresetlevelet minden szankció nélkül kell megküldeni a közigazgatási szervnek, amely aztán, mintha hozzá nyújtották volna be, úgy fogja az anyagot tovább visszaküldeni a bírósághoz. Itt határozza meg azt az indokolás, azt mondja, hogy ebben az esetben semmi egyéb szankciót nem kíván a jogalkotó alkalmazni, elég szankció az, hogy az ügyfél eljárása elhúzódik.

Tisztelettel, ez szemlélet kérdése. Én 35 éves ügyvédi gyakorlatom alapján merem állítani, hogy nagyon sokszor ez a fajta, idézőjelbe tett tévedés lehet egy szándékos perelhúzásnak az indoka, tehát itt azért elgondolkodtató, hogy valamilyen szankciót vagy valamilyen lehetőséget be lehetne vagy be kellene iktatni. Sajnos nem tudok megfelelő ötletet adni e tekintetben.

Nagyon fontosnak tartom ugyanakkor azt a rendelkezést, ami számomra rendkívül szimpatikus, nevezetesen, hogy a közigazgatási pereknek jóllehet nincs halasztó hatályuk, de kimondja a jogszabály azt, hogy ha a keresetlevélben a fél indítványozta a végrehajtás felfüggesztését, akkor a közigazgatási szerv ennek tudomásra jutásától számítottan nem rendelheti el a végrehajtást. Kizárólag akkor rendelheti el, ha a bíróság a végrehajtási kérelem tárgyában döntött. Nagyon korrekt és nagyon helyes szabály az, hogy a bírósághoz való megérkezéstől számított 8 napon belül az ilyen kérelem tekintetében dönteni kell, tehát ez mindenféleképpen egy bizonyos fokú jogbiztonságot jelent a tekintetben, hogy az ügyféllel az eljárás kezdetének a kezdetén közlik, hogy a végrehajtás felfüggesztésére irányuló kérelme eredményes vagy nem eredményes, határidőhöz van kötve, minden tekintetben szerencsés és álláspontom szerint jó.

Tisztelt Országgyűlés! Összegezve ezeket a kérdéseket, különösebb módosítási szándék nélkül szeretném bejelenteni azt, hogy a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség képviselőcsoportja a törvényjavaslat elfogadását támogatja.

Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps az ellenzéki padsorokban.)
Felszólalások:  Előző  46  Következő    Ülésnap adatai