Készült: 2020.02.20.19:13:26 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

203. ülésnap (2005.03.01.), 2. felszólalás
Felszólaló Dr. Jánosi György (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka napirend előtti felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 5:19


Felszólalások:  Előző  2  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. JÁNOSI GYÖRGY (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Mindannyian tudjuk, hogy valódi demokrácia nem egyszerűen ott működik, ahol adottak a demokrácia alapintézményei, és ahol mindenkit egyenlő jogok illetnek meg a társadalmi élet különböző területein. Valódi demokrácia ott működik, ahol az esély is megvan, hogy ki-ki szabadon élhessen ezekkel a jogokkal. Élhessen például a tudáshoz való joggal, élhessen a tehetsége, képessége kibontakoztatásához való joggal is. A valódi demokrácia működésében kitüntetett jelentősége van az oktatásnak. Kitüntetett jelentősége van annak, hogy a hátrányos helyzetből induló diákok is hozzájutnak-e ahhoz az esélyhez, hogy tehetségüket, képességüket kibontakoztassák.

Ez nem egyszerűen társadalmi szolidaritási kérdés, nem egyszerűen az állam felelősségének kérdése. Fontos az egész ország szempontjából, hiszen döntő mértékben a felnövekvő nemzedéken múlik az ország felzárkózása és versenyképessége az Európai Unió keretei között. Döntő kérdés, hogy az oktatásban már a korai szakaszban megpróbáljuk az induló hátrányokat kiküszöbölni, hiszen mindannyian tudjuk, egy kettészakított országban hihetetlen hátránnyal indulnak gyerekek a különböző társadalmi rétegekből.

Felismerték ezt a magyar kormányok is a rendszerváltás óta. A kormányok sorozatban indítottak olyan programokat, amelyek ezt a célt szolgálják. Ilyen volt az Arany János tehetséggondozó program, amely ma érik be, a Bursa Hungarica, az Esélyt a tanulásra, a mentorprogram, vagy a Kollégiumi Közalapítvány, amely mind-mind hátrányos helyzetű diákokat, tanulókat segített.

Most, a kormány legutóbbi döntése nyomán egy új program indul. Egy új program, amely a legfontosabb iskolai átmeneti pontokon próbálja a hátrányos helyzetű diákokat segíteni. Segíti az általános iskolából a középfokú tanintézetekbe jutást, az érettségihez jutást, az érettségi után a felsőoktatási intézményekbe jutást is. Új eleme ennek a programnak, hogy nemcsak diákokat, családokat támogat, hanem elismeri a pedagógusok munkáját is olyan ösztöndíjrendszerrel, amelyre eddig nem nagyon volt példa, és nem volt lehetőség. Elismeri őket havi fix ösztöndíjjal, de sikerdíjjal is honorálja azok munkáját, akik a gyerekeket segítik az oktatásban. Az Útravaló nemzeti ösztöndíjprogramról beszélek, amely négy részből áll. Az első programja: “út a középiskolábaö.

A program 8 ezer fő 7-8. osztályos diákot és az őket segítő 1600 pedagógust támogatja. Célja, hogy a gyerekeket felkészítse egy érettségit adó intézményben történő továbbtanulásra. A programban a mentorok, a pedagógusok a havi juttatáson felül célprémiumban részesülnek, ha az általuk támogatott tanuló felvételt nyer érettségit adó középiskolába. A programban a diákok és a mentorok közös pályázat útján kerülhetnek be, ez is új elem ezen a programon belül. A programban az ösztöndíj a diákok számára 3 ezer forint/hó, a pedagógusok számára 4 ezer forint. A sikerdíj gyermekenként 30 ezer forint.

A második eleme ennek a programnak az “út az érettségihezö alprogram. A program itt is 8 ezer fő középiskolai diákot segít és az őket támogató 1600 pedagógust. Célja, hogy a diákokat segítsük a középiskolai tanulmányok során. A programban itt is havi juttatások szerepelnek és sikerdíj. A harmadik az “út a szakmáhozö alprogram. Itt főként a hiányszakmára való felkészítést próbálja a program elismerni, honorálni, hiszen mindannyian tudjuk, ma már ott tartunk, hogy a szakképzésben bizonyos területeken jelentős fehér foltok vannak. Végül a negyedik program az “út a tudományhozö program. A program itt is 4 ezer fő műszaki, természettudományi és matematikai... - valamint 800 fő mentort támogat, segítve ezzel a tehetségek korai kibontakozását.

Mindez ebben az évben több mint egymilliárd forintos költségvetési ráfordítást igényel, ami 2006-ban további 2,2 milliárd forinttal egészül ki. Őszintén hiszem, hogy ez a program újabb lépés lesz Magyarország életében a valódi demokrácia kibontakoztatása felé.

Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps.)
Felszólalások:  Előző  2  Következő    Ülésnap adatai