Készült: 2020.05.26.02:49:20 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

185. ülésnap (2016.11.10.), 128. felszólalás
Felszólaló Korózs Lajos (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka vezérszónoki felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 5:28


Felszólalások:  Előző  128  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

KORÓZS LAJOS, az MSZP képviselőcsoportja részéről: Tisztelt Ház! Kedves Képviselőtársaim! Az idő előrehaladtával engedjék meg, hogy röviden, hiszen az előttem szóló részletekbe menően ismertette a fejezeteket, én csupán azokra a dolgokra szeretnék kitérni, amelyek a nyugdíjbiztosítási ügyekkel foglalkoznak, az ügyfélbarát kezelésekkel.

Tekintettel arra, hogy már minden jog- és hatáskör a kormányhivataloknál van, annak egy főosztályán, én úgy látom, hogy az egy kicsit anakronizmus, hogy egy főosztályt nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek neveznek. Kedves képviselőtársaim, Magyarországon hivatalosan nincs már társadalombiztosítás és nincs Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság. Világosan kellene beszélni, államtitkár asszony, kinyírták a nyugdíjbiztosítás igazgatási rendszerét, talán azért, mert akkor színt kellene vallani, ráirányítani a figyelmet arra, hogy a társadalombiztosítás, annak szervezeti, igazgatási rendszerét felszámolták.

A személyes adategyeztetésnél nem elég egy rendkívül nagy számú hátralék, egyes információk szerint a fővárosban közel százezres azoknak a száma, akikkel nem tudták az egyeztetéseket lebonyolítani. Erre rátesznek még egy lapáttal, hogy egy adott időszak lezárását követően, két év múlva újabb egyeztetést kell végrehajtani. Bár mindez felfogható a be nem tartandó határidők kitolásának is, hiszen végső soron így két évvel később is elég befejezni az adategyeztetéseket. Az adott korosztály esetében ehhez érdemes hozzátenni, hogy minden olyan lépés, amely naprakészséget jelent, helyes, de csak akkor, ha az ügyviteli, a szakmai és az informatikai feltételek adottak. Én úgy tudom, hogy ezek nem adottak, egyik fejezete sem; sem az informatikai háttér, sem a szakembergárda, sem az ügyviteli rendszer.

Az adategyeztetési eljárásról szóló módosításokhoz érdemes megjegyezni, hogy a korábban a tárca honlapján kitett tervezethez készített hatásvizsgálati lap szerint 2017-18-ban 1,3 millió embert, 2019-20-ban 1,8 millió embert és ’21-22-ben 2,3 millió főt érint az adategyeztetés. Hát, meg fogom emelni a kalapomat, hogyha ezzel végeznek határidőre!

Ügyfélbarát intézkedésként minősítik az öregségi nyugdíj mellett foglalkoztatással szerzett úgynevezett nyugdíjnövelést. Többnyire ez rendben van, a gond csak az, hogy az arra jogot szerzettnek adott esetben több mint egy évet kell várnia a hivatalbóli eljárásra, vagyis nem jut időben hozzá az emelt összeghez, még ha később visszamenőlegesen meg is emelik az ellátását. Az is kérdés, hogy valóban tud‑e ellenőrzött, hiteles adatokat adni a nemzeti adóhivatal mindehhez. Szeretném azt előrebocsátani, hogy a mai nap folyamán módosító indítványokat nyújtottunk be ehhez a fejezethez is.

Summa summarum, a kormány ezzel a salátatörvénnyel újabb bizonyítékát adja annak, hogy képtelen az átlátható, követhető jogalkotásra. A gyermekvédelmi törvényt párhuzamosan legalább három törvényjavaslatban is módosítják, az itt szereplő változások egy része a már korábban elfogadott, de még hatályba nem lépett új bölcsődei rendszert érinti.

(17.50)

Ez is azt mutatja, hogy a koncepció alapján kívül számos részlet kidolgozatlan volt korábban, ahogy most is vannak még hiányosságok. Magamnak írtam fel néhányat. Hiányzik a bölcsődei dolgozók, a kisgyermeket nevelők bérrendezése a javaslatból. Az örökbefogadási eljárások gyermekek érdekében való könnyítése terén javasolt módosítások ugyan nem teljes körűek, de legalább ezek kedvezőek. A továbbiakban a családi támogatásokat érintő változások támogatandóak, különösen a súlyosan beteg, illetve fogyatékos gyermeket érintő változás, amely szerint 16 éves koruk után nevelési ellátásra jogosultak 18 éves korukig, amennyiben önálló életvitelre képtelen és önkiszolgálási képessége hiányzik. Sajnos, a családi pótlék kilenc éve változatlan, ezt számtalanszor szóba hoztuk már.

A nyugdíjtörvényt érintő változások főként adminisztratív jellegűek, amelyek esetenként kedvezőnek tűnnek az ügyfelek számára, ám kérdés, hogy a szétvert társadalombiztosítás és a szétvert igazgatási rendszer mindezt hogyan fogja tudni teljesíteni, ahogy az előbb utaltam rá. Az alacsonyabb nyugdíjban részesülők számára semmilyen kedvező döntést nem hoz a módosítás az ellátásukra nézve. Múlt évben is kétszer próbálkoztunk, szeretném előre jelezni, hogy ebben az évben is be fogjuk nyújtani az indítványunkat.

Az MSZP kiemelten fontosnak tartja a gyermekek napközbeni ellátásának fejlesztését, bölcsődei férőhelyek hozzáférésének javítását, természetesen a szülők munkába állítását, a családtámogatások erősítését, és szeretnénk azt is, ha a bürokrácia minél hatékonyabban működne. Előrebocsátom, hogy elégedetlenek vagyunk a javaslat tartalmával, ezért módosító indítványokat fogunk benyújtani és ettől tesszük függővé a támogatását. Köszönöm szépen, elnök úr. (Taps az MSZP padsoraiból.)
Felszólalások:  Előző  128  Következő    Ülésnap adatai