Készült: 2020.12.02.20:29:06 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

188. ülésnap (2004.11.22.), 339. felszólalás
Felszólaló Tóth Gyula (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó Önkormányzati bizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 4:28


Felszólalások:  Előző  339  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

TÓTH GYULA, az önkormányzati bizottság előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Államtitkár Úr! A közalkalmazotti tanácsok mandátuma már számos alkalommal, emlékezhetünk rá, parlamenti döntéssel meghosszabbításra került, és olyankor nagyon komoly politikai vita alakult ki a tekintetben, hogy ez miért nem a választások során történik meg. Ez igaz volt a Fidesz kormányzása időszakában, és igaz volt az MSZP kormányzásának az időszakában egyaránt.

Az előttünk lévő törvényjavaslat többek között ezt is orvosolni szándékozik, és talán az egyik legfontosabb jellemzője, hogy ezeknek a régóta működő szervezeteknek az újjáválasztását tegye lehetővé az Országgyűlés. A szakszervezetek korábban is hangoztatták azon törekvésüket, hogy a szakszervezeteknek a lényegét a tagság adja, mint ahogyan ez már elhangzott, és ezért helyesebb lenne, hogyha a reprezentativitás is e tényhez kapcsolódna. Az önkormányzati bizottság november 3-ai ülésén többségi véleményével egyetértett abban, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslat e szándékot kívánja megvalósítani az alábbiakkal.

A szakszervezetek reprezentativitását a tagsága, pontosabban a szakszervezeti tagok és a munkahelyen, az ágazatban, a települési önkormányzat intézményeiben a közalkalmazotti szektorban foglalkoztatottak arányától függően állapítja meg. Ennek megfelelően újraszabályozza a kollektívszerződés-kötések feltételeit, és még egy nagyon lényeges kérdés, hogy meghatározza a kormány és a szakszervezetek, illetve a települési önkormányzatok részvételét a különböző szintű fórumokon. Külön említést érdemel, hogy meghatározásra kerülnek az ágazati, illetve önkormányzati érdekegyeztetés szereplői is.

Az önkormányzati bizottság fontosnak tartja, hogy az ágazati kérdésekben a miniszter az érintett ágazatban, alágazatban vagy szakágazatban működő reprezentatív szervezetekkel és az országos önkormányzati érdekvédelmi szervezetek bevonásával egyeztessen. Ugyancsak ez a véleménye arról, hogy a területi és települési kérdésekben az önkormányzat az érintett helyi, illetve területi szinten reprezentatív szakszervezetekkel egyeztet az általa működtetett önkormányzati érdekegyeztető fórumon.

A bizottság ülésén elhangzott az is, hogy a reprezentativitás számításának az Európai Unióban nincs egységes gyakorlata. Magyarországon már a '90-es évek első felében felmerült a kérdés, hogy ne az üzemi, illetve a közalkalmazotti tanács választásának eredményéhez, hanem a szakszervezeti tagok számához kapcsolódjon a reprezentativitás.

Képviselőtársaim előtt is köztudott, hogy a közalkalmazotti tanácsok mandátuma 2004. október 31-ével lejárt, választásokra mindenképpen sort kell keríteni, és most van lehetőség arra, hogy a jelenlegi törvényt az Országgyűlés módosítsa.

Tisztelt Országgyűlés! Mivel a törvényjavaslat az érintettekkel együtt került benyújtásra, megfelel azok szándékának, akiket leginkább érint. Az önkormányzati bizottság a beterjesztett indítványt 12 igen, 2 nem és 7 tartózkodó szavazattal általános vitára alkalmasnak tartja.

Köszönöm figyelmüket. (Taps a kormánypárti padsorokban.)
Felszólalások:  Előző  339  Következő    Ülésnap adatai