Készült: 2022.08.13.14:12:49 Dinamikus lap

A felszólalás szövege:

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
49 100-104 2015.02.26. 3:46  21-131

JÁVOR BENEDEK európai parlamenti képviselő: Köszönöm a szót, elnök úr, és köszönöm az LMP-nek az átadott időkeretet. Tisztelt Országgyűlés! A vitában Pelczné Gáll Ildikó európai parlamenti képviselőtársamnak volt egy elejtett megjegyzése, miszerint az Európai Parlamentben ennek az egyezménynek nincs többsége. Kivételesen ez egy olyan kérdés, amelyben maradéktalanul egyetértek a fideszes képviselőtársammal. Ennek az egyezménynek Európában, az Európai Parlamentben valóban nincs meg a többsége, és ez nem véletlen, ennek oka van.

Az oka az, hogy az európai parlamenti képviselők többsége meg van győződve arról, hogy ez az egyezmény túlságosan sok kockázatot hordoz, miközben az előrevetített előnyei rendkívül kérdésesek, és nem az európai állampolgároknál, hanem az európai és az amerikai nagyvállalati szektorban csapódnak le. Az aggodalmak számos területet fednek le, ezeknek a jó részét a mai vitában a képviselőtársaim már lefedték: a környezetvédelmi szabályozás, amely Európában erősebb, mint az Egyesült Államokban; az európai közös agrárpolitika; a GMO-mentesség kérdése; az állat- és növényegészségügy; szó volt itt az elektronikai iparról, a bioetanolról, sok mindenről. Ha mindazt, amit önök elmondtak ma itt veszélyeztetett területként, valóban kivesszük az egyezmény hatálya alól, felmerül a kérdés, hogy egyáltalán mi marad ebben az egyezményben, van-e értelme még ezzel foglalkozni.

Én azonban két olyan üggyel szeretnék foglalkozni, amely eddig ebben a vitában nem hangzott el. Az egyik az európai vegyianyag-politika. A kétezres évek közepén létrejött európai vegyianyag-politika alapvetően logikájában különbözik az amerikai vegyianyag-politikától, a szemlélete az elővigyázatosság elvén alapul, és azt mondja, hogy olyan anyagokat nem lehet piacra vinni, amelyek esetében felmerül a környezet- vagy egészségkárosítás veszélye, bizonyítani kell, hogy ezek nem károsak. Amerikában mindent a piacra lehet vinni, amiről nem bizonyosodott be teljes bizonyossággal, hogy káros a környezetre vagy az egészségre. Ez egy lényegi különbség a két vegyianyag-politika között.

Ha létrejön ez az egyezmény, akkor az egész európai vegyianyag-politika kerül veszélybe, és ennek révén növényvédő szerek, élelmiszer-adalékanyagok, különböző vegyipari termékek esetében felmerül az a kérdés (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.), hogy vajon nem leszünk-e rákényszerítve arra, hogy olyan termékeket, olyan anyagokat engedjünk az európai piacra, amelyek be vannak tiltva (Az elnök ismét csenget.) jelenleg az EU-ban, de az Egyesült Államokban engedélyezettek…

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr…

JÁVOR BENEDEK európai parlamenti képviselő: Elnök úr, volt egy perc időkeretem saját jogon, és ehhez kaptam az LMP-től két perc időkeretet, úgyhogy azt szeretném kérni, hogy még a hátralévő 30 másodpercemet…

ELNÖK: Akkor tessék! Hallgatom, képviselő úr.

JÁVOR BENEDEK európai parlamenti képviselő: …hadd használjam ki. Köszönöm szépen, elnök úr. És még egy szempontot szeretnék említeni.

Sokan beszéltek itt a hosszú távról. Hosszú távon arról van szó, hogy a szabályozási konzultációs kötelezettség a megállapodásban, illetve az ISDS vitarendezési eljárás miatt fellépő kártérítési kockázat miatt az amerikainál jóval gyorsabb európai környezetvédelmi jogfejlődés lelassulhat, megállhat.

Képzeljék el, tisztelt képviselőtársaim, hogy ha 25 évvel ezelőtt megkötjük ezt a megállapodást, akkor az 1980-as évek szintjén gyakorlatilag beragadt volna az európai környezetvédelmi jogfejlődés, csak az amerikaival lépést tartva tudott volna fejlődni. Hol tartana ma Európa, hol tartana ma Magyarország? Köszönöm a szót. (Taps az LMP soraiban.)