Készült: 2021.06.16.17:15:45 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

281. ülésnap (2005.12.14.), 170. felszólalás
Felszólaló Endre Sándor (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 6:45


Felszólalások:  Előző  170  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ENDRE SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Az elmúlt 15 évben tapasztalataink szerint az állampolgárok részéről nagyon megnőtt a szabadság okán az az igény, az a vágy, hogy biztonságban tudhassák önmagukat, biztonságban tudhassák családtagjaikat, biztonságban tudhassák vagyonukat. Azt gondolom, hogy a társadalmunk védekező reflexe, válaszreakciója az, hogy szinte minden településen megalakultak a polgárőr helyi szervezetek, és ahogy itt elhangzott, nemcsak megalakultak, hanem az elmúlt 15 évben igen komoly tekintélyt vívtak ki maguknak. Erről tudom az Országgyűlést tájékoztatni az én választókörzetemben is, ahol képviselői fogadóórámon gyakran erősítik meg ezt a gondolatsort, vagyis hogy az emberek számára az egyik legfontosabb érték, a legfontosabb kincs a biztonság. Ezt erősítik meg, hogy a polgárőrök ebben a munkában igen komoly feladatot látnak el.

Azért jöttem itt be erre a vitára, és kell hogy hozzászóljak, mert az én választókörzetemben minden településen működik polgárőr-egyesület, és erről a helyről is meg kell köszönni azt a munkát, amelyet ők végeznek, így Csólyospálos, Jászszentlászló, Kiskunfélegyháza, Kiskunmajsa, Kömpöc és Petőfiszállás polgárőreire gondolok. És ha köszönetről beszélünk, akkor nemcsak a polgárőröknek kell köszönetet mondanunk, hanem azoknak a családtagoknak is, akik ezt a munkát, ezt a szolgálatellátást a családi háttér megteremtésével segítik. Így köszönet azoknak az asszonyoknak, azoknak a házastársaknak, akik lehetővé teszik, hogy a polgárőrök ezt a munkát mindannyiunk érdekében el tudják látni.

Tisztelt Országgyűlés! Ez a törvényjavaslat itt a Ház előtt elismeri ennek az elmúlt 15 évnek a fejlődéstörténetét. Ez a törvényjavaslat elismeri azt, hogy a polgárőrök vágyják, óhajtják azt, hogy őket jutalomképpen valamilyen módon megbecsüljék. Nagyon sokszor elég, hogy ezt szóval kifejezzük, és azt mondjuk, hogy köszi, jó az, amit csináltok, igényt tartunk rátok, szükséges a munkátok, és minden lehetséges eszközzel támogatni is fogunk benneteket. Ha az Országgyűlés most ezt egy törvény megalkotásával tudja megvalósítani, akkor ezt meg kell tenni. Én a magam részéről ennek a törvényjavaslatnak az elfogadását szavazatommal támogatni fogom.

Sok szó esett itt a bűnmegelőzésben, a bűn ellen folytatott küzdelemben végzett munkájukról a polgárőröknek. Az én választókörzetemben ehhez képest egy más példát hadd mondjak. Az elmúlt években igen komoly problémákat jelentett a belvíz, a belvízzel szembeni harc, és polgárőreink ebben is kivették a részüket, úgy, ahogy ennek a törvénytervezetnek a preambulumában szerepel, tehát szinte az életünk minden pillanatát átható biztonságért dolgoztak.

Külön szeretném kiemelni, hogy én egy olyan körzet országgyűlési képviselőjeként szólok itt most, ahol történelmi, szociológiai okokból a tanyás térségben élő emberek száma igen nagy. Tudni kell, hogy ebben a térségben a tanyán élő emberek problémái is nagyon kötődnek a biztonságérzethez, illetve a biztonságérzet megingásához, tehát nagyon fontos az, hogy a tanyás térségekben élő emberek is megkapják ezt a fajta támogatást.

Úgyhogy ennek a törvénynek az elfogadása okán, ennek a témának az Országgyűlés előtti vitája okán én szeretném felhívni az Országgyűlés figyelmét arra, hogy fontos lenne, hogy azok a kistelepülések - mondjunk egy számot -, az 1500 fő alatti települések valamilyen más támogatásban, valamilyen ösztönző támogatásban részesüljenek, hiszen ezeknek a településeknek az önkormányzatai igen komoly pénzügyi problémákkal küzdenek az elmúlt években, és ilyenféleképpen a polgárőrség támogatása is külön problémát jelent számukra. Én tisztában vagyok azzal, hogy ezt nem ebben a törvényben kell szabályozni, és pusztán erre csak a figyelmet szerettem volna itt felhívni.

Konkrét módosító indítványaim is vannak a törvény elfogadásával kapcsolatban.

A törvény 6. §-a (1) bekezdésének b) pontjában szerepel egy olyan jelzője az önkormányzatoknak, hogy a települési önkormányzatok közötti kapcsolat erősítése. Én szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a polgárőrségek igen komoly segítséget nyújtanak a megyei védelmi bizottságoknak is; tekintve, hogy a megyei védelmi bizottság elnöke egyben a megyei közgyűlés elnöke is, javasolom, hogy itt ezt a szűkítést ne tegyük meg, vagyis hogy a törvény elfogadása lehetőséget teremtsen a megyei önkormányzatok számára. Valamint ugyanennek a paragrafusnak a g) pontjában javasolom, itt állampolgárokról esik szó, a törvény egyértelműen fogalmazza meg, hogy védelemben részesülnek azok is, akik bár magyar állampolgársággal nem rendelkeznek, mégis legálisan tartózkodnak Magyarországon, például munkavállalás, gyógykezelés, turizmus és így tovább.

Tehát összegezve, summa summarum, tisztelt Országgyűlés, én támogatom azt, hogy ez a törvény megszülessen annak érdekében, hogy a törvényalkotó is kifejezze köszönetét és elismerését a polgárőröknek, és még egyszer szeretném megerősíteni azt a személyes köszönetemet, ami a választókerületemben tevékenykedő polgárőrök munkájáért jár.

Köszönöm a figyelmüket. (Taps.)

(16.20)
Felszólalások:  Előző  170  Következő    Ülésnap adatai