Készült: 2020.02.25.12:58:31 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

241. ülésnap, 265. felszólalás
Felszólaló Dr. Latorcai János (KDNP)
Felszólalás oka A záróvita megnyitása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 2:37

Felszólalások:  <<  265  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár asszony. Tisztelt Képviselőtársaim! Most a módosító javaslatokról határozunk. A benyújtott módosító javaslatokat az előterjesztő és az alkotmányügyi bizottság egyaránt támogatja, így ezek elfogadása egy döntést igényel. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatokat 238 igen szavazattal, 47 nem ellenében, 38 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/8888. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 236 igen szavazattal, 86 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Most soron következik a hulladékról szóló, az Országgyűlés 2012. október 8-ai ülésnapján elfogadott, de ki nem hirdetett törvény záróvitája és zárószavazása. A köztársasági elnök úr átiratát a házelnök úr kiadta a kijelölt bizottságoknak, az alkotmányügyi bizottságot pedig a zárószavazás szabályainak megfelelően a módosító javaslatok megtárgyalására is felkérte. A köztársasági elnök úr átirata és a visszaküldött törvény T/5538/134. számon került kiosztásra. Az előterjesztéshez módosító javaslat érkezett, amelyet az alkotmányügyi bizottság megtárgyalt és ajánlást készített. Ezt T/5538/136. számon kapták kézhez a képviselőtársaim.

Kezdeményezem, hogy a záróvitában a benyújtott módosító javaslatokat összevontan tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki javaslatommal egyetért, kérem kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a záróvita szerkezetére tett javaslatomat elfogadta.

Most megnyitom a záróvitát az ajánlás 1-4. pontjaira. Megkérdezem Fazekas Sándor miniszter urat, hogy kíván-e szólni. (Dr. Fazekas Sándor nemet int.) Megadom a szót Bödecs Barna képviselő úrnak, a Jobbik-képviselőcsoportból. Parancsoljon!

(20.00)

Felszólalások:  <<  265  >>    Ülésnap adatai