Készült: 2020.02.19.18:33:18 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

231. ülésnap, 196. felszólalás
Felszólaló Balczó Zoltán (Jobbik)
Felszólalás oka Sürgősség elfogadva
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 2:01

Felszólalások:  <<  196  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Képviselőtársaim! Kérem, foglalják el helyüket. Megkérem a miniszter urakkal konzultációt folytató képviselőket, hogy legyenek szívesek elfoglalni a helyüket, kezdjük a szavazást. Ellenőrizzék, hogy kártyájukat elhelyezték-e a szavazógépben.

Most sürgős tárgyalásbavételi kérelmekről határozunk. A kormány T/8888. számon benyújtotta a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló törvényjavaslatát, és kérte ennek sürgős megtárgyalását. Kérdezem, hogy a kormány részéről kívánja-e valaki indokolni a kérelmet. (Nincs jelzés.) Jelentkezőt nem látok.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy sürgős tárgyalásba veszi-e a T/8888. számú előterjesztést. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 244 igen, 67 nem szavazattal, tartózkodás nélkül sürgős tárgyalásba vette.

Tisztelt Országgyűlés! A házbizottság a ma délutáni kisszünetben a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló T/7979. számú előterjesztés tárgyalását érintően a határozati házszabályi rendelkezéstől való eltérésre tett javaslatot.

Felkérem Szűcs Lajos jegyző urat, hogy ismertesse a javaslatot.

Felszólalások:  <<  196  >>    Ülésnap adatai