Készült: 2020.08.04.07:10:22 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

28. ülésnap (2014.11.19.), 110. felszólalás
Felszólaló Dr. Kovács József (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 11:22


Felszólalások:  Előző  110  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! A 2015-ös költségvetésben az egészségügyet érintő kérdéseket szeretném az eddig elhangzottaknál kicsit részletesebben értelmezni és értékelni. Egyetlen mai hozzászólás kivételével minden hozzászólás azt említette meg, hogy a 2015-ös évben az egészségügyi ágazat több pénzhez jut a 2014-es évhez képest. A fő elvek, amelyekre ezeket a forrásokat és a pluszforrásokat biztosítani kell, a béremelés, az adósságrendezés, valamint az egészségügyi fejlesztések kérdését ölelik fel.

Nagyon sokszor elhangzott már, hogy a háziorvosi ellátás fejlesztésére 10 milliárd forint pluszforrás áll rendelkezésre, az viszont még nem hangzott el ma, hogy a többletkapacitások befogadására mintegy 5 milliárd forintos összeg áll 2015-ben rendelkezésre. Az alapellátás tekintetében van egy nagyon fontos kérdés, hogy a források biztosítása mellett a szakellátással, azon belül is a járóbeteg-ellátással kapcsolatosan a betegutak optimalizálása, szakmai síkon való megvalósítása rendkívül fontos.

(17.50)

Nem beszéltünk ma még a népegészségügyi szolgáltatások széles rendszeréről, amelyet részletezni természetesen én se fogok, de azt mindenképpen megemlíteném, hogy a szűrővizsgálati rendszer felülvizsgálata, korszerűsítése és hatékonyságának javítása evidencia kell hogy legyen, valamint néhány betegségi terület, mint keringési betegség, cukorbetegség, daganatos betegségek, mentális zavarok megelőzése, a környezet-egészségügy rendkívül fontos, mert az elvi kérdések értelmezése nélkül a források nem biztos, hogy jól realizálódnak.

Nem hangzott az sem még el, hogy 2015-ben továbbra is fennmarad az egészségtelen termékekre kivetett népegészségügyi termékadó, amelynek mértéke még egyelőre nem állapítható meg előre, ami az egészségtelen élelmiszerek kiszorítását jelenti praktikusan, vagy legalábbis ezt próbálja kezelni, és ez teremtette meg bevezetése óta az egészségügyi béremelés alapjait.

A magasabb színvonalú szakmai munka biztosítása érdekében a képzés is rendkívül fontos. Két olyan terület van, amely úgymond átalakításon esett át vagy az átalakítás folyamata van: ez pedig a szakorvosképzés, aminek a színvonalát emelni kell a minőségi képzés irányába, és nagyon fontos még az ápolás területén az egészségügyi szakképzésnek, az OKJ-s képzésnek és a különböző képzési formáknak a megújítása, ami mindenféleképpen az ellátórendszer egészének ügyét és érdekét jelenti és szolgálja.

Nagyon fontos az, hogy ebben a szervezésben az országos, a térségi és a megyei szintű kapacitástervezést együtt kell újra és újra áttekinteni, és a szükségletekhez igazodva ezt kell leképeznie az ellátórendszernek a megfelelő működés biztosítása érdekében, mert amennyiben ezeket újra és újra nem értelmezzük, akkor az adósság és a különböző adósággal kapcsolatos kérdések és főleg összegek újratermelődnek.

Ma még nem hallottunk arról, ami az utóbbi években szinte egyáltalán nem volt probléma: a magasabb szakmai színvonalú és biztonságos lakossági gyógyszerellátás, ami nagyon-nagyon fontos. A közforgalmú gyógyszertárakban egy úgynevezett patikahitel-program van, ami megfelelő és nagyon kedvező kamattámogatást biztosít főleg és elsősorban gyógyszerészek számára, viszont van egy olyan törvényi rendelkezés, ami még ennél is fontosabb talán, és problémákat okozott az elmúlt években: amennyiben nem gyógyszerész felé történne értékesítés ebben a patikaprogramban, akkor az államnak elővásárlási joga van és lesz, ami azért fontos, hogy egy átmeneti időszakot követően gyógyszerész részére pályázati formában a tulajdonhányadot az állam ki tudja írni.

Néhány adatot szeretnék ? hogy is mondjam ? részletezni inkább a többletforrások tekintetében. Van egy úgynevezett egyszeri intézményi konszolidáció végrehajtásához szükséges többletfinanszírozás, ez mindösszesen 60 milliárd forint. Ez tulajdonképpen a kórházi adósságkezelés kérdését foglalja magában, azonban érdemi változtatások nélkül ez az adósságállomány újratermelődhet, ezért ezt koncepcionálisan és ennél szélesebb összefüggésekben kell kezelni és vizsgálni. Praktikusan: ez a 2015. évi költségvetésben tervezett 60 milliárd forint a 2014-ben keletkezett, jellemzően az államháztartáson kívüli szállítók felé történő tartozást hivatott fedezni a közeljövőben reményeink szerint.

Az alapellátás fejlesztéséről nagyon sokszor esett ma már szó, azonban erről szeretnék még néhány mondatot mondani. Nevezetesen: a Semmelweis-terv volt az, amikor 2010-ben indultunk, amely kulcselemének tekintette már akkor is az alapellátást, azonban az alapellátás ennél sokkal szélesebb, mint maga a háziorvosi ellátás, mert magában foglalja a védőnői hálózatot, az otthoni szakápolást, a hospice ellátást, a szociális gondozást, és mindezeknek az integrációja szükséges a lakosság jobb ellátása és kiszolgálása érdekében. Ezen túlmenően továbbra is napirenden van a megfelelő praxisközösségek kialakítása, a prevenciós szolgáltatásaik javítása, és kiemelt természetesen az alapellátáson belül a háziorvosi rendszer megerősítése, ami elég sok problémával küzd.

A rezidenstámogatási program folytatására 900 millió forint pluszfedezet áll rendelkezésre. A 2015. évi 900 millió forintos növekedés lehetővé teszi ennek keretében az új rezidensi ösztöndíjak meghirdetését, nevezetesen, az eddigi 1700 rezidens mellett további 700 szakorvosi és szakgyógyszerész-jelölt kerülhet be ebbe az ösztöndíjprogramba; jövedelem szempontjából havi nettó 100 ezer forint ösztöndíjat jelent ez a pluszforrás. Korábban, 2014-ben ez az összeg 1,65 milliárd forint volt, a 2015. évben a plusz 900 millió forinttal együtt ez 55 százalékos növekedést mutat anyagi vonatkozásban.

A légi mentés finanszírozására 765 millió forint áll rendelkezésre, illetve ennyi kerül be a légi mentésbe. A 2014. évben a légi mentés összege 1,5 milliárd forintot ? ha kerekítjük az összeget ? jelentett. Ebből tulajdonképpen öt gép, öt mentőhelikopter bérlése realizálódott 2014-ben, illetve két olyan gép volt, ami nem felelt meg a követelményeknek, és mintegy 70 millió forint erejéig két új mentőhelikopter beszerzésére került sor az utóbbi két hónapban, amelyek már működésbe is álltak a légi mentésben. Tehát 2015-ben ez az 581,1 millió forint többlet a bérleti díjakra, illetve 183,9 millió forint ennek a rendszernek a működtetésére áll rendelkezésre. Nagyon fontos a légi mentés fejlesztése, mert ez teszi lehetővé azt az úgynevezett 15 perces megközelíthetőséget és elérhetőséget, amire szinte most már a légi mentés vonatkozásában mindenütt megvan a lehetőség.

Az Országos Mentőszolgálat működési támogatása 525 millió forinttal emelkedik. A 2014. évi támogatás szintre hozására, továbbá egy úgynevezett koraszülött-mentési tevékenység biztonságos fenntartására határozták meg ezt a többletforrást, amit különösebben nem kell magyarázni, hogy miért nagyon fontos.

Szintén megemlítésre került ma már egy úgynevezett állami egészségügyi tartalék normafeltöltése, ami 300 millió forintot jelent. Ezt a keretet az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet kapja, aminek az a célja, hogy az állami egészségügyi tartalék azokat az úgynevezett orvostechnikai feltételeket javítsa ki, amelyeket 2014-ben teljességében mindenütt nem sikerült realizálni.

(Az elnöki széket Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke foglalja el.)

És van még egy, igaz, hogy összegében nem egy óriási tétel, de nagyon fontos: az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 40 millió forintot kapott arra, hogy az ivóvízminőség-javítási program keretében egy úgynevezett ivóvízmonitoring-programot alakítson ki és realizáljon. Az egészséges ivóvízről különösebben sokat, úgy gondolom, nem kell beszélni.

Azért próbáltam ezt a néhány adatot részletezni, mert én úgy gondolom, hogy ezek rendkívül fontosak, 2015-ben realizálódnak, és egyértelműen megállapítható, hogy a 2014-es évhez viszonyítva az egészségügy költségvetése 2015-ben egyértelműen emelkedik. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  110  Következő    Ülésnap adatai