Készült: 2020.08.13.19:54:56 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

32. ülésnap (2002.11.12.), 228. felszólalás
Felszólaló Dr. Karakó László (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó Emberi jogi bizottság
Felszólalás oka Bizottság kisebbségi véleményének ismertetése
Videó/Felszólalás ideje 4:41


Felszólalások:  Előző  228  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. KARAKÓ LÁSZLÓ, az emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottság kisebbségi véleményének ismertetője: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Az Országgyűlés emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága november 6-án megtárgyalta az érintett T/1218. számú törvényjavaslatot, és az alábbi álláspontot alakította ki, amit a tisztelt Ház elé terjesztek.

A bizottsági ülésen hosszas vita alakult ki arról, hogy a büntető jogszabályok és a hozzájuk kapcsolódó törvények tervezett módosítása a stabilitást szolgálja vagy az ellenkezőjét. A teljes filozófiai koncepcióváltást az ellenzék egyáltalán nem tartja támogatottnak. A bizottsági vita különösen két kérdéscsoport körül alakult ki. Az egyik kérdéscsoport az újszülött megölése, a Btk. 166/A. § tényállásának hatályon kívül helyezése, illetve a 14. életévét be nem töltött személyek, gyermekek sérelmére elkövetett emberölés törvényi tényállásának tervezett módosítása.

Kisebbségi álláspontunk szerint az újszülött megöléséről rendelkező Btk.-szakasz hatályon kívül helyezése és az indoklásban foglaltak két okból nem megalapozottak. Az újszülött megölésének külön privilegizált tényállásban való szabályozása nem a sértett, hanem az elkövető speciális helyzetére való tekintettel született meg, azt csak és kizárólag a szülő nő esetén lehet alkalmazni. Különleges helyzetben lévő elkövetői körről van szó - szülő nő speciális fizikai állapota és a beszámítási képesség. Olyan állapotról van szó, amely az emberölés alaptényállását megvalósító elkövetőnél fel sem merülhet. Semmiképpen sem tartjuk indokoltnak, hogy a törvény a szülő nő által újszülött gyermeke sérelmére elkövetett emberölést különbségtétel nélkül, szándékos emberölés tényállása alatt rendelje büntetni.

Nem tartjuk indokoltnak továbbá, hogy a 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés, amely a legsúlyosabb minősítés alá esik, hatályon kívül helyezésre kerüljön. A javaslat indoklása szerint a hatályon kívül helyezésre azért van szükség, mert: "A hatályos jog nehezen feloldható ellentmondása az, hogy egyrészről legsúlyosabb minősítés alá esik a 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés, ugyanakkor az elvileg ugyanazon minősítés alá eső emberölési cselekmény privilegizált elbírálás alá esik, ha azt a szülő nő a gyermeke sérelmére a szülés alatt vagy közvetlenül a szülés után követi el."

 

(16.10)

 

Véleményünk szerint azonban két különböző elkövetői körről van szó. Az újszülött megölését csak és kizárólag az újszülött anyja, a szülő nő követheti el. A 14 éven aluli sértett sérelmére elkövetett emberölés tettese viszont bárki lehet. Nincs tehát ellentmondás, az ellenzék, a kisebbség nem támogatja, hogy a 14 éven aluli sérelmére elkövetett emberölést hatályon kívül helyezzék, és az emberölés alapesete, a Btk. 166. §-a vonatkozzon rá.

A másik kérdéscsoport a kábítószerrel való visszaélés tényállásának tervezett változásaira vonatkozik. A kisebbségi vélemény szerint a törvényjavaslat túlzottan liberalizál ezen a területen, és veszélyessé válhat a társadalom meghatározott csoportjai, különösen a középiskolások, a fiatalkorúak számára.

A büntető törvénykönyvet módosító 1998. évi LXXXVII. novella hatálybalépése óta nem telt el annyi idő, illetve nincsen elégséges alap, vizsgált alap arra, hogy ezekhez a jogszabályokhoz hozzányúljunk. Kisebbségi véleményünk szerint a büntetőpolitikában egyfajta stabilitásra van szükség. Nem gondoljuk, hogy változtatni szükséges a hatályos törvény e rendelkezésein.

Köszönöm a figyelmüket. (Taps az ellenzéki padsorokban.)

 
Felszólalások:  Előző  228  Következő    Ülésnap adatai