Készült: 2021.03.05.07:42:55 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

159. ülésnap (2004.06.21.), 12. felszólalás
Felszólaló Dr. Szent-Iványi István (SZDSZ)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka napirend előtti felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 5:13


Felszólalások:  Előző  12  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. SZENT-IVÁNYI ISTVÁN (SZDSZ): Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Ház! Két és fél év kemény vitái után pénteken végre megállapodásra jutottak Európa vezetői, állam- és kormányfői az új európai alkotmány szövegében. Ez nagyon pozitív és biztató hír, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a megelőző hét végén az európai parlamenti választásokon általában Európában mindenütt - így nálunk is - viszonylag csekély érdeklődés övezte ezt a fontos eseményt. Az új alkotmány lerakja a jövő Európájának alapjait, meghatározza Európa működését, a legfontosabb hatásköröket, az intézmények felépítését. Az Unió célja a béke, a jólét, a szabadság és a biztonság megerősítése és kiteljesítése. Olyan célokat fogalmaz meg ez az alkotmány, amelyeket mi, magyarok is már a rendszerváltás óta folyamatosan követünk, és épp az alkotmány révén kapunk lehetőséget ezeknek a további megerősítésére.

Külön fontos számunkra, hogy hangsúlyosan szerepel az új alkotmányban a négy alapvető szabadság, az áru, a tőke, a szolgáltatások és a munkaerő áramlásának a szabadsága. Ez utóbbi azért fontos, mert reméljük, hogy erre hivatkozva könnyebb lesz elérni a jelenleg még meglévő korlátozások mielőbbi lebontását. Ez az alkotmány megalkotja az európai uniós állampolgárság fogalmát, s ettől kezdve minden uniós tagállam állampolgára automatikusan az Európai Unió állampolgára is lesz, jogokkal, kötelességekkel - méghozzá azonos jogokkal és azonos kötelességekkel - minden tagállam területén.

Hosszú vita övezte a kereszténység szerepeltetését az alkotmányban, illetve a keresztény gyökerekre való hivatkozást. Mi, liberálisok kezdettől azon az állásponton voltunk, hogy ennek az alkotmánynak világnézetileg semlegesnek kell lennie, olyan alkotmányra van szüksége Európának, amellyel minden európai azonosulni tud, az is, aki keresztény hitben nőtt fel és keresztény hitű, és az is, aki más vallást követ, de azok is, akik semmilyen valláshoz nem tartoznak, és akik Isten vagy a feljebbvaló létében nem hisznek. Végül is ebben állapodtak meg Európa vezetői, s úgy gondolom, hogy jó döntés született.

Magyar szempontból kiemelendő a kisebbségek, illetve a kisebbséghez tartozó személyek jogainak védelme. Ez fontos a hazánkban élő kisebbségek - roma és más kisebbségek - számára, de fontos a határon túl élő magyarok szempontjából is. Mi, akik konzervatív és szocialista képviselőtársaimmal együtt részt vettünk a Konvent munkájában, tudjuk, hogy milyen nehéz volt ennek az elérése. A Konventben nem is sikerült, ezért ehhez külügyminiszter úrnak személyesen is gratulálni szeretnék, hiszen komoly diplomáciai siker, hogy az Unió alkotmánya ezt a fontos célkitűzések között említi. De hogy mi lesz a tartalmuk ezeknek a jogoknak, az csak később válik világossá, majd akkor, amikor az Európai Bíróság az erre alapozott kérések alapján döntést vagy ítéletet hoz. Ez fogja kiteljesíteni a tartalmát, de egy nagyon fontos lépéssel máris előreléptünk.

Nagyon fontos a mi szempontunkból, hogy az alkotmány megszületése és az alkotmányban foglalt rendelkezések megelőzik egy többsebességes Európa létrejöttét, ugyanakkor biztosítják Európa számára azt a rugalmasságot, mely a döntésekhez, illetve azok meghozatalához szükséges. Mert Európának egységesnek kell lennie - mi egy egységes Európába akarunk belépni -, de kellőképpen rugalmasnak is.

Külön jelentős az alkotmánynak a megerősített együttműködésre vonatkozó kitétele, ennek a védelempolitikai vonatkozásai, amelyek lehetővé teszik, hogy az Európai Unióban és a transzatlanti kapcsolatrendszerben beállott korábbi zavarok után újból zavartalanul együtt tudjon működni Európa és az óceán másik fele, a transzatlanti közösség. Tehát az Európai Unió alkotmánya, tisztelt képviselőtársaim, siker, azt is mondhatnám, hogy magyar siker, és nagyon biztató előjel a jövőre, a jövő Európájára nézve. Bízhatunk abban, hogy Európa túljut a problémáin, és sikeres, egységes Európa jön létre.

Végezetül, tisztelt képviselőtársaim, engedjék meg, hogy néhány személyes megjegyzést is tegyek. Tizennégy évig voltam tagja ennek a Háznak, nem könnyű szívvel válok meg a képviselőségtől, de mint európai képviselő kénytelen vagyok lemondani a mandátumomról. Szeretném megköszönni valamennyi volt és jelenlegi képviselőtársamnak, a Ház valamennyi volt és jelenlegi munkatársának mindazt a támogatást, segítséget, együttműködést, amiben részem lehetett, és azt is szeretném kifejezésre juttatni, hogy mindannyiuknak nagyon sok sikert és egyéni boldogságot kívánok abban a tevékenységükben, amit a köz javára, a haza üdvére végeznek.

Köszönöm szépen. (Taps.)
Felszólalások:  Előző  12  Következő    Ülésnap adatai