Készült: 2021.03.08.09:33:21 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

137. ülésnap (2004.03.30.), 2. felszólalás
Felszólaló Dr. Szent-Iványi István (SZDSZ)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka napirend előtti felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 5:10


Felszólalások:  Előző  2  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. SZENT-IVÁNYI ISTVÁN (SZDSZ): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! A tegnapi napon történelmi esemény tanúi lehettünk: a NATO kibővült hét új taggal, köztük három szomszédos országgal. Történelmi az esemény, hiszen a NATO történetében még soha nem fordult elő, hogy egyszerre hét tagot vegyenek föl; számunkra pedig azért is nagyon fontos ez az esemény, mert három szomszédunkat is érinti.

Az első szó mindenképpen az üdvözleté kell legyen: üdvözöljük az új tagállamokat, Isten hozta őket a NATO szövetségében.

Magyarország kezdettől fogva támogatta a NATO bővítését. Tette ezt részben erkölcsi megfontolásból, s tette ezt nagyon is gyakorlati szükségszerűségből, az érdekeit követve. Magyarország átérezte a NATO bővítésének erkölcsi szükségességét, mint a legutóbbi bővítési kör egyik tagja, érezte a szolidaritást azokkal, akik készek és képesek vállalni a közös fellépést az európai biztonság védelmében. De tettük ezt gyakorlati okokból is, saját érdekeinktől is vezérelve, hiszen ez a bővítés megteremtette a lehetőségét annak, hogy közvetlenül és folytonosan szomszédosak lehessünk most már három NATO-tagállammal is. Talán emlékeznek rá, hogy Magyarország volt az egyetlen olyan szárazföldi NATO-tagállam, amelynek nem volt közvetlenül NATO-tagállam szomszédja. Ez tehát a mi biztonságunkat is növeli, és a térség egészének a stabilitását is növeli.

Ennek a bővítésnek az is fontos vonása, hogy nem csupán a volt Varsói Szerződés tagállamai léphettek be, mint például Bulgária, Románia vagy a volt Csehszlovákia egykori részeként Szlovákia, hanem első ízben a volt Szovjetunió köztársaságai is, a független balti köztársaságok. Ez ugyanis azt jelenti, hogy a NATO köre ma már gyakorlatilag Európa egészét lefedi, és ez a bővítés megelőzi az Európai Unió bővítését, amely ugyancsak egy hónapon belül 25 tagúra, tehát kicsit kisebbre bővül, mint a NATO. Hadd jegyezzük meg, hogy a NATO-t történelmi elismerés illeti meg azért, hogy a bővítést elsőként kezdte meg 1999-ben Magyarország, Lengyelország és Csehország felvételével, tehát jóval megelőzte az Európai Unió bővítési köreit.

A NATO-t gyakran temették története során. Először a hidegháború végén mondták ki a halálos ítéletet sokan, majd az afganisztáni beavatkozást követően kongatták meg a vészharangot, később sokan beszéltek a NATO végéről az iraki konfliktus és az európai megosztottság idején. Van egy magyar közmondás: akinek halálhírét keltik, az hosszú életű lesz. Mi azt gondoljuk, a NATO hosszú életű lesz, mert mindaddig fenn kell maradnia, amíg szükség lesz rá, amíg olyan világban élünk, amelyben fenyegetések érnek minket, fenyegetések érik a szabad, demokratikus berendezkedésű országokat.

Márpedig, tisztelt hölgyeim és uraim, ma nagyon veszélyes világban élünk. Vannak hagyományos veszélyek, és vannak nem hagyományos veszélyek. A minap újult ki a koszovói konfliktus; ez is jelzi, hogy nem vagyunk a végén a balkáni krízisnek. Líbia leszerelése hátborzongató példát adott arról a világnak, hogy a nukleáris proliferáció milyen mértékben fenyegeti a világ biztonságát, olyan országok is foglalkoznak a nukleáris fegyverkezéssel, amelyekről ezt nem sejtettük, nem tudtuk; nemcsak Irán, nemcsak Észak-Korea, hanem bizony Líbia is nagyon közel volt a nukleáris fegyver megteremtéséhez. És természetesen nem feledkezhetünk meg a mostani legnagyobb veszélyről, a terrorizmusról, amely a leginkább fenyegeti békénket, biztonságunkat, nyugalmunkat. A NATO az a szervezet, amelynek egyszerre mindhárom típusú veszéllyel szemben biztonságot kell adnia és garantálnia számunkra. És ez az a szervezet, amely kész és képes ilyen biztonságot garantálni.

Mi nagy reménységekkel tekintünk a NATO isztambuli csúcstalálkozója elé. Úgy gondoljuk, ennek a csúcstalálkozónak az lesz a feladata, hogy meghatározza a NATO helyét az új világban, fölkészítse a NATO-t a XXI. század kihívásaira. Ezt a fölkészülést segíti a hét új tagállam felvétele, mert meggyőződésünk, hogy a hét új tagállammal és különösen szomszédainkkal - akiket még egyszer tisztelettel köszöntök -, Szlovákiával, Szlovéniával és Romániával a térség biztonsága is nagyobb lesz, és az ország biztonsága is.

Jelképes értékű, hogy ma Magyarországon tárgyal Geoana külügyminiszter úr, Románia külügyminisztere, aki külügyminiszter úrral fog találkozni. Kérjük, tolmácsolja neki is Magyarország üdvözletét és abbéli örömét, hogy a térségünk, a kontinens és az egész világ biztonsága ezzel a belépéssel nagyobb lett.

Köszönöm a szót, elnök úr. (Taps.)
Felszólalások:  Előző  2  Következő    Ülésnap adatai