Készült: 2020.03.28.16:31:55 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

68. ülésnap (2019.05.28.), 92. felszólalás
Felszólaló Fenyvesi Zoltán (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka vezérszónoki felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 4:17


Felszólalások:  Előző  92  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

FENYVESI ZOLTÁN, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! A filmkoprodukció a kulturális sokszínűség európai szintű kifejeződésének egyik eszköze, amely hozzájárul az európai országok kulturális sokszínűségének megőrzéséhez; az előttünk fekvő két törvényjavaslat is ezt a tematikát fedi le. Tekintettel arra, hogy az európai filmes együttműködés eleinte főleg bilaterális, majd később multilaterális koprodukciók mentén valósult meg, szükség volt egy olyan egyezmény létrehozására, amely szabályozza az egyezményt aláíró felek területén kezdeményezett filmgyártási koprodukciókat érintő kapcsolatokat. Ez az 1992. október 2-án létrejött európai filmkoprodukciós egyezmény, amely 1994-ben lépett hatályba, és amelyet az Európa Tanács 43 tagállama ratifikált. Hazánk a 7/1998. kormányrendelettel hirdette ki, és 1998 óta számos koprodukciós filmalkotás keretéül szolgált.

Az alapegyezmény célul tűzte ki a koprodukciók állami támogatásának harmonizálását, valamint a koprodukciós eljárási és gyártási szabályok egyszerűbbé tételét. Részletesen szabályozza egyebek mellett az egyezmény hatályát, a koprodukciós minősítés elnyerésének feltételeit, a részt vevő felek jogait, az érintett technikai és művészeti stáb be- és kiutazását, valamint a filmalkotás exportálását. Ennek az egyezménynek a felülvizsgálatára került sor 2017-ben, mivel az európai filmgyártás rendszere érthető módon nemcsak technológiai, hanem gazdasági, pénzügyi változásokon ment keresztül az eltelt több mint húsz évben. Magyarország a felülvizsgált egyezményt 2019. április 29-én írta alá, csatlakozva a többi 26 államhoz.

Fontos hangsúlyozni, hogy a felülvizsgált egyezmény komoly előrelépésnek tekinthető a korábbi alapegyezményhez képest, és számos pontot aktualizál. Például azáltal, hogy a koprodukciókhoz való minimális hozzájárulás mértékét csökkenti, nagyobb esélyt kapnak a kisebb gyártási kapacitással rendelkező országok ahhoz, hogy részt vehessenek akár bilaterális, akár multilaterális koprodukciókban. A koprodukciós minősítés elnyeréséhez szükséges pontrendszert módosítva rugalmasabbá teszi az új egyezményt, a pontozási rendszer differenciáltabbá tételének köszönhetően pedig olyan új kategóriákat vezet be, mint a játékfilmek és az animációs filmek elnevezést.

Tisztelt Képviselőtársaim! Bár az 1992-es alapegyezmény, ahogy már korábban említettem, kihirdetésre került kormányrendelet útján, az általa érintett tárgykört a mozgóképekről szóló 2004. évi II. törvény szabályozza, így az Igazságügyi Minisztérium kérése indokolt az alapegyezmény törvényben történő kihirdetése kapcsán, amely a rá vonatkozó korábbi rendelet helyébe lépne.

(13.40)

A felülvizsgált egyezmény a kihirdetése után ugyan az alapegyezmény helyébe lépne, annak hatályát viszont fenn kell tartani, mivel számos olyan ország van, amely még nem ratifikálta a felülvizsgált egyezményt, így annak az alapegyezmény-rendelkezései az irányadóak.

Tisztelt Képviselőtársaim! A felülvizsgált egyezmények kihirdetése hazánk érdekeit szolgálja, figyelembe véve, hogy a benne foglalt feltételek lehetővé teszik azt, hogy az eddigieknél több koprodukciós filmalkotásban vehessünk részt, ami nemcsak hazánk hírnevét erősíti, hanem a hazai szakemberek munkalehetőségét is bővíti. Kérem, támogassák mindkét törvényjavaslatot. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.)
Felszólalások:  Előző  92  Következő    Ülésnap adatai