Készült: 2021.05.16.19:59:06 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

235. ülésnap, 184. felszólalás
Felszólaló Harrach Péter (KDNP)
Felszólalás oka Az OGY nem veszi tárgysorozatba
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 8:05

Felszólalások:  <<  184  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Folytatjuk munkánkat. Most a részletes vitára bocsátások következnek.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról (Zaj. - Csenget.), valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény és az egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/10871. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 188 igen szavazattal, 135 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról szóló T/10745. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 324 igen szavazattal, 11 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az árfolyamváltozás, a hitelszerződések és a törlesztőrészletek, valamint a bankok kockázatvállalási gyakorlata és a hitelnyújtás profitnagysága összefüggéseit feltáró vizsgálóbizottság létrehozásáról szóló H/10840. számú országgyűlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 190 igen szavazattal, 148 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló T/10831. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 186 igen szavazattal, 156 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett elfogadta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosításáról szóló T/10744. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 185 igen szavazattal, 163 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló T/10677. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 204 igen szavazattal, 143 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi törvénnyel és a megtakarítások ösztönzésével összefüggő törvénymódosításokról szóló T/10676. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 191 igen szavazattal, 156 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló T/10077. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 325 igen szavazattal, 21 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

(17.10)

Tisztelt Országgyűlés! Most tárgysorozatba-vételi kérelemről határozunk. A Fidesz képviselőcsoportja a Házszabály rendelkezése alapján kérte, hogy az Országgyűlés döntsön az alkotmányügyi bizottság által elutasított, az egyes, az időközi önkormányzati választásokra vonatkozó törvényi rendelkezések módosításáról szóló T/10919. számú törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről.

Kérdezem az előterjesztőket, kívánja-e valamelyikük a tárgysorozatba-vételi kérelmet indokolni. (Nincs ilyen jelzés.) Nem látok jelentkezést.

Most képviselőcsoportonként egy képviselő, valamint az elsőként felszólalásra jelentkező független képviselő kétperces időtartamban felszólalhat. Kérdezem, kíván-e valaki élni ezzel a lehetőséggel. (Nincs ilyen jelzés.) Nincs jelentkező.

Tisztelt Országgyűlés! Most a határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, tárgysorozatba veszi-e a Kósa Lajos és képviselőtársai által előterjesztett T/10919. számú törvényjavaslatot.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 150 igen, 200 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett nem vette tárgysorozatba az előterjesztést.

Soron következik a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2008. január 1-je és december 31-e közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslat határozathozatala. A költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottság önálló indítványát H/10900. számon kapták kézhez. Az országgyűlési határozati javaslathoz módosító javaslatok nem érkeztek, részletes vitára nem kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/10900. számú országgyűlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 202 igen, 5 nem szavazattal, 146 tartózkodás mellett az országgyűlési határozati javaslatot elfogadta.

Soron következik az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Kínai Népköztársaság Kormánya közötti, tengeri közlekedésről szóló megállapodást módosító jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája és határozathozatala. Az előterjesztést T/10872. számon, a külügyi bizottság ajánlását T/10872/1. számon kapták kézhez.

Megadom a szót Oláh Lajos államtitkár úrnak, a napirendi pont előadójának.

Felszólalások:  <<  184  >>    Ülésnap adatai