Készült: 2020.07.15.20:32:54 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

30. ülésnap (1998.11.18.), 98. felszólalás
Felszólaló Szászfalvi László (MDF)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 8:10


Felszólalások:  Előző  98  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

SZÁSZFALVI LÁSZLÓ (MDF): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Államtitkár Úr! A Magyar Demokrata Fórum képviselőcsoportjának vezérszónoklatában Balsai István frakcióvezető úr átfogóan kifejtette frakciónk álláspontját a Ház elé benyújtott 1999. évi költségvetési törvényjavaslatról. Ebben hangsúlyozta, hogy a költségvetés egészében megjelenik a Magyar Demokrata Fórum programjának és értékrendjének sok vonása, a koalíciós kormányprogramban megfogalmazott prioritási sor, ezért természetesen támogatjuk a költségvetést.

Tisztelt Ház! Mindezzel együtt jól tudjuk, hogy igazán jó, tökéletes költségvetés nincs, csak elfogadott költségvetés van, amelyben világosan és áttekinthető módon hangsúlyok, prioritások és egy jövőkép fogalmazódnak meg. Örömmel üdvözöljük ezt a költségvetést a hangsúlyok, a prioritások és a körvonalazódó jövőkép megfogalmazása tekintetében, ugyanakkor nem hallgathatjuk el azt sem, hogy sajnálatos módon ezen prioritások közül az önkormányzati alrendszer hiányzik.

Fontosnak érzem azt hangsúlyozni, hogy a költségvetési javaslat által preferált területek hétköznapi, kézzelfogható megjelenési színtere az önkormányzatok színtere. A települések mindennapjaiban vannak jelen a családok, a kisvállalkozások, a közbiztonság, az agrárium, az oktatás, a kultúra, az ifjúság és a sport területének örömei, lehetőségei, de gondjai és problémái is. Ahhoz, hogy a kormánykoalíció értékrendjét tükröző költségvetési prioritások megvalósulhassanak, és ne váljanak, ne is válhassanak illúzióvá avagy kipipált üggyé, ahhoz nagyon erős, szilárd és biztos alapokon gazdálkodó, az emberi, kulturális és gazdasági háttérfeltételeket kiszámíthatóan biztosító önkormányzatokra van szükségünk. Amikor tehát önkormányzatokról szólunk, akkor az emberi élet minőségéről és a minőségi közszolgáltatásról beszélünk, és ezért ennek tükröződnie kell a költségvetés számaiban is.

Tisztelt Ház! A Magyar Demokrata Fórum képviselőcsoportja nevében üdvözöljük azt az erőfeszítést, hogy ebben a költségvetésben végre találkozhatunk azzal a javaslattal, amely kísérletet tesz arra, hogy a települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódását mérsékelje. Ezen javaslatban az a felismerés tükröződik, hogy óriási jövedelemkülönbség, jövedelmi bevételi lehetőségek közötti különbség mutatkozik az egyes önkormányzatok között. Ezt a különbséget szükséges kiegyenlíteni, szükséges megszüntetni az esélyegyenlőtlenség eddig szinte bebetonozott állapotát, és megteremteni az esélyt az önkormányzatok ha nem is hivalkodó, de kiszámítható gyarapodására, pontosan azon hosszú távú és a költségvetésben is megfogalmazott célok érdekében, amelyek a polgári koalíció kormányprogramjából következnek.

A szórványos próbálkozások után tehát azt gondolom, hogy elérkezett az összefogott cselekvés ideje, hogy tudniillik koncentrált és koncepciózus kiegyenlítő gyakorlat jelenjen meg a vidék, az esélytelenné, jövőtlenné, lecsupaszítottá és a vegetálásra kényszerített önkormányzatok számára. A javaslat alapvetően erre tesz kísérletet, ez azonban a bevezetés kínjait és ellentmondásait is magában hordja. Egyszóval támogatjuk az önkormányzatok jövedelemkülönbségének mérséklését, amely azonban nyilvánvalóan további, talán többéves kiigazításra szorul majd a tapasztalatok fényében.

Az önkormányzati alrendszer majd inflációkövető költségvetési javaslata alapvetően elfogadható lenne, amennyiben látnánk a garanciát a bérek kigazdálkodási lehetőségére. Nagyon üdvözölnénk azt a tényt, ha a kormány és a kormánypártok a költségvetési vita során kölcsönös kompromisszumok és közelítések árán is, de ezeket a garanciákat meg tudnák teremteni a pedagógus- és a köztisztviselői illetmények finanszírozására.

Évek óta jelentős eleme a költségvetésnek az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatási forrása. Örömmel üdvözöljük, hogy ezen keret a törvényjavaslatban jelentősen bővül, azonban azt nem tudjuk elfogadni, hogy az e forráshoz való hozzájutást az egyébként is örök és folyamatos forráshiánnyal, egyik napi hitelből a másik hitelbe bukdácsoló önkormányzatok számára kétszeresen is megszigorítaná a javaslat. Azt javasoljuk, hogy ebben a két tekintetben ne módosítsunk az eddigi renden, amelyet majd módosító indítvánnyal is szeretnénk javítani.

Támogatjuk azt a javaslatot, amely a jogosan igénybe vehető előleg összegét 60 százalékra emelné. Értelmezésünk szerint e jel arra kell mutasson, hogy a következő évi költségvetés, tehát a 2000. évi költségvetés tárgyalásakor már arról a kormányjavaslatról kell és lehet vitatkoznunk, hogy az önhikis önkormányzatok problémáját természetesen pozitív értelemben generálisan meg kell oldanunk. Tekintettel arra az elképesztő tényre, hogy az országban többszáz önkormányzatnak önhibáján kívüli objektív okok miatt úgy kell évről évre gazdálkodnia, hogy esetenként november végén vagy december elején nem tudja még, hogy abban az évben mennyi pénzből és milyen forrásokból tud gazdálkodni.

Végül, de nem utolsó sorban beszélnem kell még az önkormányzatok fejlesztési lehetőségeiről is. És amikor a fejlesztésről beszélünk, azt mindenképpen el kell mondanunk, hogy az önkormányzatiság leglényegéről beszélünk. Önkormányzatok nincsenek és nem lehetnek fejlesztések és beruházások nélkül, az önkormányzatok nem lehetnek színterei a polgári fejlődésnek fejlesztési és beruházási jövőkép nélkül. Ennek megfelelően nagyon kevésnek tartjuk az új, induló céltámogatási beruházási előterjesztett keretet. Amennyiben visszafogjuk az önkormányzati aktivitást, a beruházási szándékot, ezzel nemcsak materiális, hanem szellemi és lelki tőkevesztést is indukálunk. Amennyiben azonban tovább erősítjük, támogatjuk az önkormányzati fejlesztési szándékokat, ezzel erőket tudunk kanalizálni a vidéken élő (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.) polgárok és családok életminőségének javítása érdekében.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Összegzésül: a Magyar Demokrata Fórum képviselőcsoportja szükségesnek tartja az önkormányzati alrendszer költségvetési tervezetének pozitív vonásainak erősítését, ugyanakkor bizonyos módosításokkal elfogadja. Kérjük, hogy a kormány mind elhangzott észrevételeinket, mind pedig módosító javaslatainkat megfontolni és támogatni szíveskedjék, ennek reményében köszönöm meg megtisztelő figyelmüket. (Taps.)

 
Felszólalások:  Előző  98  Következő    Ülésnap adatai