Készült: 2020.07.16.16:41:24 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

192. ülésnap (2016.11.29.), 202. felszólalás
Felszólaló Dr. Kovács József (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 7:17


Felszólalások:  Előző  202  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Államtitkár Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! A kormány a magyar emberek minél magasabb szintű egészségügyi ellátására és minél kiegyensúlyozottabb működésére törekszik. A rendszerváltás óta a legnagyobb, több mint 600 milliárd forintos fejlesztést hajtottunk végre az elmúlt években, amelynek keretében országszerte újultak meg kórházak, több mint 104 milliárd forintot fordítottunk új gépek és eszközök beszerzésére, igaz, hogy elsősorban a vidéki kórházakban, de jelentős részükben XXI. századi körülmények között gyógyulhatnak a betegek.

Sajnos a hergelésen, hangulatkeltésen kívül a baloldal nem képes másra. Összefogva a Jobbikkal az embereket arra használná fel, hogy miközben kormányzásuk alatt válságba sodorták az egészségügyi ellátórendszert, az összeomlás szélére vitték az ellátást konkrétan 2006-ban, 650 milliárd forint kivonása történt meg az egészségügyből, bezárattak kórházakat, több ezer egészségügyi dolgozó utcára került, mindemellett még az üzleti szempontok is érvényesültek ebben az időben. A Gyurcsány-kormány fizetős egészségügyet akart bevezetni, a 2006-os választási kampányban ez még nem hangzott el. A fizetős egészségügyi rendszer bevezetésének az volt az első lépése, hogy bevezetik a vizitdíjat és a napidíjat, a szociális népszavazáson erre az emberek nemet mondtak, és megakadályozták azt is, hogy az egészségbiztosítási rendszer egészét, illetve a kórházakat magánkézbe adják, amire komoly eltökéltségük volt.

A szociálliberalista kormányok idején a gyógyszerellátási rendszerrel is igen komoly problémáink voltak. Elsősorban itt a patikaliberalizációt említeném és az azzal felbukkanó cégeknek olyan problémáit, amelyeknek terhét még ma is viseljük. Emlékszik mindenki arra, hogy a patikán kívüli ellátásban a legkülönbözőbb helyeken szerettek volna gyógyszereket árulni, áruházakban, benzinkutakon és a legkülönbözőbb helyeken, ráadásul a szakmai kritikák szerint a liberalizáció hatására romlott a színvonal, és emelkedett az ára a gyógyszereknek.

A Fidesz-KDNP-kormány 2011 őszétől beve­ze­tett gyógyszer-finanszírozási lépéseinek köszön­hető­en az egymással helyettesíthetően alkalmazott gyógy­szerek körében ‑ ez az úgynevezett kettős vak­licit - 2 ezer gyógyszer ára csökkent átlagosan 35 szá­zalékkal Magyarországon. Főleg az időseket érin­tette ez a kérdés, és az államilag támogatott gyógy­sze­reket. 2011-ben, konkrétan egy évben 7,5 milli­árd­dal csökkentek a lakosság terhei, nyilvánvalóan a gyógy­szerellátás elsősorban az idősebb korosztályt érinti, és a legkedvezőbb térítési díjú gyógyszerek ese­tében több ezer forintos megtakarítást lehetett ha­vonta realizálni.

Néhány példa nagyon röviden: vér­nyo­más­csök­ken­tő szereknél egyötödére, 3 ezerről 600 forintra, a vér­zsírcsökkentő gyógyszerek esetében 2200 forint­ról szintén 600 forintra, különböző trom­bó­zis­meg­előző gyógyszerek esetében 2100 forintról 450 fo­rint­ra csökkentek az árak. Olyan jól sikerült ez a be­avat­kozás, hogy a 2011-ben említett 7,5 milliárddal tör­ténő csökkenés mellett 2012-ben már 10,5 mil­li­árd forint volt az évi betegteher-csökkenés a gyógy­szerellátás területén.

Miért beszélek erről? Azért, mert ez a kérdés egy­­értelműen az idősebb és az idősebb korban je­lentkező betegséggel küzdő beteg emberek meg­se­gí­tését jelenti, aminek következtében, mint ahogy mond­tam, havi több ezer forintos megtakarítás je­lent­kezhet. Magam is gyakorló gyógyszerkiváltó va­gyok, édesanyám gyógyszereit szerzem be, és havi 5 ezer forinttal fizetek kevesebbet a havi gyógy­sze­re­i­ért, mint korábban.

2014 során jött még számos gyógyszer: vízhajtó gyógy­szerek 23,2 százalékkal, az asztmaellenes ké­szít­mények 10,9 százalékkal, bőrgyógyászati ké­szít­mé­nyek 20,1 százalékkal, a tápcsatorna-, anyagcsere-betegségek gyógyszerei ‑ sokszor elhangzott már ‑ 17,6 százalékkal csökkentek. Így meg­álla­pít­ha­tó, hogy nagyjából és egészében havonta 3-5 ezer forintos gyógyszer-, illetve költségmegtakarítás lehetett ezen a területen.

A korábbi kormányzatok a gyógyszerkassza csökkentését mindig úgy próbálták megoldani, hogy a lakossági térítési díjakat emelték meg. A támo­ga­tá­si kulcsok tekintetében az általános csökkentés a tá­mo­gatás 90 százalékról 80 százalékra való csökken­té­se volt, amit vissza kellett 90-re emelni nyíl­ván­valóan. Mindennek következtében még a korábbi, 2002-2010 közötti időszakban ‑ ezek tényadatok, tehát statisztika, nem politikai megközelítés ‑ a tá­mo­gatott gyógyszerek között a közgyógyellátásban, amely nyilvánvalóan a leghátrányosabb helyzetben lévő embereket érinti, 72 milliárd forintról 132 milliárdra nőttek a lakossági terhek a támogatott gyógy­szerek körében, ami azt jelenti, hogy az em­berek 60 milliárd forinttal többet fizettek ebben az időben a gyógyszerekért.

Összességében az állapítható meg, hogy a Fidesz-KDNP mindig az idős emberek mellett volt, nem engedtük a fizetős egészségügy bevezetését, és a gyógyszerek árát radikálisan csökkentettük. Az Or­szág­gyűlés alelnöke kérdezte, hogy mit üzenünk ennek korosztálynak. Azt üzenjük, hogy vigyázunk rájuk, óvjuk őket, és biztonságos ellátást próbálunk a szá­mukra biztosítani. Köszönöm megtisztelő fi­gyel­müket. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  202  Következő    Ülésnap adatai