Készült: 2020.09.22.23:40:08 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

135. ülésnap (2011.11.16.), 180. felszólalás
Felszólaló Bábiné Szottfried Gabriella (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 5:12


Felszólalások:  Előző  180  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

BÁBINÉ SZOTTFRIED GABRIELLA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Államtitkár Úr! Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló vitában az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvényt érintő javaslatokról szeretnék beszélni.

Itt a próbavásárlás kérdésének a rendezése a cél. Ez egy nagyon fontos terület, ami addig szabályozatlan volt. Az ÁNTSZ a hatósági vizsgálatok során vehetett mintát a különféle termékekből, próbavásárlással azonban nem tudott élni, ez eddig a Fogyasztóvédelmi Hatóság hatásköre volt, ugyanakkor, különösen az interneten, illetve az úgynevezett multi-level marketing, azaz az MLM keretében értékesített termékek vizsgálata is nagyon fontos kérdés. Gondolok itt az étrend-kiegészítőkre vagy a kozmetikumokra, esetleg olyan termékekre, amelyeknek valamilyen ok miatt a forgalmazását betiltották, de különféle csatornákon ezeket mégis árulják. Valójában az ÁNTSZ-nek ad lehetőséget a javaslat, hogy ilyen esetekben, ilyen típusú forgalmazás keretében meg tudja vásárolni a terméket, és ténylegesen meg tudja azt ítélni, hogy a termék káros-e az egészségre, vagy nem.

A jelenlegi gyakorlat szerinti helyszíni ellenőrzés során történő mintavétel elsősorban a termék minőségének, összetételének, biztonságosságának ellenőrzésére irányul, míg a próbavásárlás alapvető célja, hogy a hatóság kétséget kizáróan meggyőződjön arról, hogy az adott, esetleg korábbi hatósági intézkedéssel forgalomból kivont termékeket továbbra is forgalmazzák-e.

A próbavásárlás az illegális kereskedelmi tevékenység, a termékek hamisítása, valamint az egyes termékek forgalmazási körülményeinek vizsgálata, feltárása területén válhat fontos bizonyítási eszközzé; például szükséges tájékoztatások, címkék, biztonsági adatlapok meglétének ellenőrzése. A próbavásárlás által lehetőség nyílik az így vásárolt termékek egészségügyi kockázatának feltérképezésére is, például a műanyag játékok veszélyesanyag-tartalmának meghatározása, a webshopokban forgalmazott betiltott étrend-kiegészítők, kozmetikumok vizsgálata.

(17.40)

A próbavásárlás bevezetésével erősödnek az egészségügyi államigazgatási szerv hatósági jogosítványai, ezáltal a hatósági feladatok ellátása hatékonyabbá válik. Amennyiben a próbavásárlást a megvásárolt termék laboratóriumi vizsgálata követi, abban az esetben a próbavásárlás intézménye beilleszkedne a jelenlegi mintavételi gyakorlatba. A két eljárás alapvetően nem helyettesíti, hanem kiegészíti egymást.

A próbavásárlás bevezetésének elsősorban nem a hagyományos forgalmazási csatornákon, azaz a nagykereskedelmen, kiskereskedelmen keresztül történő értékesítés, hanem az MLM-es, internetes csomagküldő szolgálaton keresztüli forgalmazás esetében van jelentősége. Az MLM lényege, hogy a hálózat keretében forgalmazott termékek értékesítése egy lépcsőzetesen kialakított ügynöki hálózaton keresztül, személyes fogyasztás, illetve az ismerősök felé történő ajánlás által történik, így a termékek közvetlenül, direkt módon jutnak el a fogyasztókhoz. Az MLM-rendszer, az interneten és csomagküldő szolgálaton keresztül történő értékesítés esetében jelenleg a hatóságnak semmilyen bizonyítási eszköz nem áll rendelkezésére. A termékek ilyen formában történő értékesítése során a hatóság kizárólag próbavásárlás útján juthat hozzá a kérdéses termékekhez. A próbavásárlás során szerzett adatok a feltárt jogsértés miatt indított hatósági eljárást megalapozó bizonyítási eszközül szolgálhatnak.

Az interneten sok esetben a fogyasztót megtévesztő, illetve félrevezető reklámok láthatóak. Csupán az internetes reklámra hivatkozva nehéz intézkedni, amennyiben nincs a konkrét termék a hatóság birtokában. Általános gyakorlat, hogy a forgalmazó elérhetősége nincs feltüntetve, illetve a feltüntetett címen forgalmazó nem található, így helyszíni ellenőrzésre, mintavételre nincs mód. Az interneten és csomagküldő szolgálaton keresztül ugyanakkor megvásárolható mindenféle azonosítás nélküli, esetenként engedély nélküli, illetőleg be nem jelentett vagy hatóság által forgalomból kivont termék. A hagyományos bolti kereskedés esetében is jelentőséggel bír a próbavásárlás, hisz a keresett termékek gyakran csak kis üzletekben, továbbforgalmazóknál találhatók meg. Ilyen esetekben a szankció a továbbforgalmazót terheli, nem pedig az első forgalmazót.

Tehát a próbavásárlás az egészségügyi államigazgatási szerv vonatkozásában új jogintézményként kerül bevezetésre, amely kiegészíti a hagyományos ellenőrzési módszereket. A javaslat az egészségtudatos életmód kialakítását segíti, a különféle megbetegedések előfordulását csökkenti, a minőségi szempontokat előtérbe helyezi, és a prevenciós törekvéseket erősíti.

Kérem a tisztelt képviselőtársaimat, hogy támogatásukkal segítsék ezek megvalósulását. Köszönöm. (Taps a kormánypárti padsorokban.)
Felszólalások:  Előző  180  Következő    Ülésnap adatai