Készült: 2020.08.03.17:27:20 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

108. ülésnap (2020.02.25.),  25-28. felszólalás
Felszólalás oka Napirend előtti felszólalások
Felszólalás ideje 11:09


Felszólalások:   21-24   25-28   29-45      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés! „Aktuális ügyeink” címmel a Fidesz képviselőcsoportjából napirend előtti felszólalásra jelentkezett Halász János képviselő úr. Parancsoljon, öné a szó.

HALÁSZ JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! A kommunizmus áldozatainak emléknapja van ma. Többen megemlékeztek erről. A Fidesz-frakció ma a vértanúk emlékművénél tiszteleg az áldozatok emléke előtt; biztatok mindenkit a tisztelt Ház tagjai közül, hogy tegyék ugyanezt.A napirend előtti felszólalásom más aktuális témát érint. Mint ahogy már a széles közvélemény is értesült, a bíróság százmillió forint kártérítést ítélt meg gyöngyöspatai cigány családok számára, mivel az indoklás szerint elkülönített oktatásban részesültek gyermekeik. 80 millió forintot Gyöngyöspata önkormányzata köteles fizetni, a fennmaradó részt pedig a jelenlegi fenntartó tankerület.

Ez a döntés igazságtalan, egyoldalú, túlzó és romboló. Igazságtalan, mert az egész települést bünteti. Romboló, mert a kártérítés kifizetése rövid időn belül Gyöngyöspata önkormányzatát a csőd szélére sodorná. (Tordai Bence közbeszól.) Az ítélet felelőtlen is, mert a százmillió forint nem békét és megnyugvást, hanem feszültséget hozna, és fenyegetné az elmúlt években kivívott társadalmi békét. Az ügy ráadásul éppen akkor pattant ki, amikor a cigány családok elindultak az életmódváltás útján, segély helyett munkából élnek, és igyekeznek rendesen nevelni gyermekeiket. Félő, hogy az ígéretes folyamatot a bírói ítélet teljesen derékbe fogja vágni, és szembe fogja fordítani egymással a gyöngyöspataiakat. A felzárkóztatás és a szegregráció fogalmainak tudatos összekeverése tehát politikailag igazságtalan helyzetet hozott létre, ami után igazságot kell szolgáltatni. (Tordai Bence közbeszól.)

Tisztelt Ház! Tudjuk, hogy a bírói eljárást kezdeményező szervezetet Soros György pénzeli. Kezdettől tudjuk és mondjuk, hogy ők provokálták ki a gyöngyöspatai ügyet. A Soros-hálózat az, ami felkereste és felhergelte a roma családokat, hogy pereljék be az államot. A Soros-hálózat az, ami ilyen perekkel szembe akarja fordítani a magyarokat a romákkal. A Soros-hálózat az, ami akadályozza a roma családokkal való megegyezést arról, hogy oktatással és ne pénzzel kártalanítsák őket. A Soros-hálózat az, ami múlt vasárnap itt, Budapesten is tüntetést szervezett, hogy tovább szítsa a feszültséget Magyarországon.

A Soros-hálózat tehát szembe akarja fordítani a magyarokat a romákkal. Ezt csinálják Gyöngyöspatán és más településeken is. Ezt csinálják folyamatosan a parlamentben és Budapest utcáin is, és ehhez a baloldali pártokat is dróton rángatják. (Arató Gergely közbeszól.)

Üdvözöljük, hogy a bíróság nem ősszel, hanem soron kívül, várhatóan áprilisban elbírálja az ügyet. A Fidesz-frakció bízik abban, hogy a Kúria áprilisi eljárásában érdemben vizsgálja majd a tankerület és az önkormányzat indítványait. A tavaszi tárgyalás azért is jó hír, mert a kérdésben nemzeti konzultáció is indul.

Tudjuk, hogy eddig is számtalan olyan indítvány volt a bíróság előtt, ami befolyásolhatta volna a döntést, de sem az első-, sem a másodfokú bíróság nem foglalkozott velük érdemben. Ilyen volt az az indítvány is, hogy azokat a diákokat, akik a bíróság szerint alacsonyabb minőségű képzésben részesültek, oktatással-képzéssel segítsék, de sajnos nem vizsgálták kellő mértékben azt sem, hogy az iskolába járás egyszerre jog és kötelezettség is. Ennek értelmében a sok igazolatlan hiányzással rendelkező diákoknak aligha származhatott jogsérelmük az iskolában, ha be sem mentek oda.

A gyöngyöspatai többség azért is lehet joggal felháborodva, mert olyanok is kaphatnak kártérítést, akik arra kényszerítették a többséget, hogy kihátráljon a saját iskolájából. Meg lehetett volna kérdezni annak a 86 tanulónak a szüleit például, akik ma reggel sem Gyöngyöspatára indultak az iskolába, mert kiszorultak az intézményből.

Tisztelt Ház! Az ügy a Soros-féle alapítványok számára csak ürügy. Hiszen ugyanolyan sémát követnek, mint más témákban: minél nagyobb politikai botrányt akarnak kelteni, és minél nagyobb kártérítést próbálnak az államtól kicsikarni.

Jól látható tehát, hogy nem a cigány embereket elkötelezetten, hosszú távon segítő szervezetekről van szó. Sajnos, tapasztalataink szerint ezek a Soros-szervezetek nem fognak addig nyugodni, míg valamilyen nemzetközi bírói fórum elé nem tudják majd vinni az ügyet. Világossá vált, hogy nem akarnak békés együttélést magyarok és cigányok között, és nem akarnak tisztességes, jó és igazságos válaszokat a meglévő problémákra. Az ő receptjük, hogy először tudatosan gerjesztenek egy konfliktust, majd harcba szólítják a cigányságot a többségi társadalommal szemben.

Ez tisztességtelen és elfogadhatatlan. Számunkra az a fontos, hogy az elmúlt években a cigányság többségének számára a segélyalapú életet felváltotta a munka- és a tanulásalapú élet. Nem engedhetjük, hogy ezt a nehezen elért közös eredményt lerombolják. Kérjük ezért a kormányt, hogy tegyen meg mindent ennek megakadályozása érdekében. Köszönöm szépen a szót. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Az elhangzott napirend előtti felszólalásra a kormány nevében Rétvári Bence államtitkár úr válaszol. Parancsoljon, államtitkár úr, öné a szó.

DR. RÉTVÁRI BENCE, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt Ház! Fontos elmondanunk, hogy sem Gyöngyöspatán, sem a többi településen, ahol ez az alapítvány megjelent, tulajdonképpen sosem az ottani közösség hívja meg ezt az alapítványt, ezt a Soros-szervezetet, hogy jöjjön oda, hanem ez a szervezet akaszkodik rá a helyi közösségekre. Ez a szervezet keres helyi konfliktusokat, hogy azokat még inkább ki tudja élezni, abból még inkább politikai konfliktust tudjon csinálni, és még inkább nemzetközi konfliktust tudjon csinálni, lehetőség szerint úgy, hogy minél nagyobb kártérítési összeget sajtol ki az államból, az önkormányzatból vagy a tankerületből.Itt tehát egy jól láthatóan megszervezett akcióról van szó, amit maga Soros György is elismert, hiszen pár héttel ezelőtt egy videót tett közzé, melyben nemcsak ő, de a szervezetrendszerének több vezetője is megszólalt, amelyben kijelölte a következő konfliktusmezőt, hogy úgy mondjam, kijelölte a következő politikai küzdelem fő témáját, mégpedig ez a cigányság és magyarság közötti konfliktus fokozása, sőt még azt is elmondta, hogy láthatóan Magyarországon a romák integrációja nem elég jó, mert nem minden cigány ember tiltakozik a kormány ellen.

Szerinte tehát azt jelenti a romaintegráció, hogy a cigány emberek tiltakozzanak a kormány ellen, az ellen a kormány ellen, amire a képviselő úr is utalt, amelynek a munkája következtében, hála istennek, ma már egyre kevesebb cigány család van kitéve a szegénység kockázatának, aminek köszönhetően érzékelhető mértékben a cigány emberek között is a foglalkoztatottság nagyon nagy mértékben emelkedett, aminek köszönhetően az egyetemeken most már kétszer annyi cigány származású diák tanul, mint tíz évvel ezelőtt.

Mindezek az eredmények előremutató eredmények lennének. Amit a Soros-szervezet csinál, nem előre vezet, hanem csak pillanatnyi politikai hasznot akar szerezni, és Magyarországot akarja külföldön lejáratni; nem az ott élő emberek hosszú távú érdekét tartják szem előtt, csak és kizárólag a saját rövid távú politikai érdekeiket. Éppen ezért azokat az embereket vetik be ezekben a küzdelmekben, akik már kipróbált embereik más területen. Volt, aki korábban genderügyben volt kiváló szakemberük, hát, most ő is ott van Gyöngyöspatán; volt, aki migrációügyben volt számukra fontos mozgósító tényező, és a Keleti pályaudvar mellett szervezte a mígránsok vonulását 2015-ben, ő is ott van most Gyöngyöspatán. Azokat az ügyvédeket, azokat a médiumokat mind-mind-mind Gyöngyöspata köré szervezték, akik korábban akár genderkérdésben vagy az erőltetett bevándorlás kérdésében ott voltak, és korábban is kipróbált ideológiai harcosok, akik valójában a nyílt társadalom eszme követésére szegődtek, és ha éppen most Soros György azt mondja, hogy a cigánykérdésből kell politikai hasznot húzni, akkor ott vannak Gyöngyöspatán és pereskednek.

És azt is elmondják, hogy az a céljuk, hogy minél több pert indítsanak és minél több perből minél többet külföldi bírói fórumok elé vigyenek. Az pedig már a tegnapi napon is szóba került, hogy ezeken a külföldi, pontosabban: nemzetközi bírói fórumokon hány olyan bíró van, aki korábban Soros György intézményrendszeréhez ösztöndíjjal vagy ottani oktatóként, de kapcsolatba került.

Január 30-án, tehát több mint 20 nappal ezelőtt a tankerület és az önkormányzat kiküldött egy levelet, pontosan azért, hogy minél hatékonyabban tudja megosztani a bíróság ítéletét azért, hogy tárgyalásokat kezdeményezzen az érintettekkel, hogy azt a kártérítést, aminek az összege százmillió forint nagyságrendű, ne készpénzben kapják meg ezek a családok, hanem képzés, foglalkozás, tréningek formájában.

Erre a több mint 60 kiküldött levélre három válasz érkezett eleddig. Ez nyilván elég kicsi része a teljes felperesi körnek, de azt is láthatjuk, hogy korábban az alapítvány különböző belső fórumos bejegyzésekben kifejezetten agresszíven hívta föl a figyelmét a perben részt vevőknek, hogy senki külön ne tárgyaljon, senki külön egyezséget ne kössön, mert arról leveszik a kezüket.

(10.20)

Ugyanakkor fontos, hogy ebben az ügyben nemzeti konzultáció indult, hiszen Magyarországot ezek a szervezetek külföldi fórumok elé akarják és bizonyára fogják is citálni ezen ügy kapcsán, a magyar embereket, a magyar kormányt rasszistának, kirekesztőnek, idegengyűlölőnek megbélyegezve, mint ahogy ezt már megtették a bevándorlás kapcsán, amikor Magyarország megvédte a saját határait, ezt ők idegengyűlöletnek nevezték.

Ezért fontos a nemzeti konzultáció, hiszen abban tudtuk a bevándorlás kapcsán is mindenki számára egyértelművé tenni kifelé is, hogy itt a magyar emberek véleményéről van szó. Mindenki részt vehetett a nemzeti konzultációban, és most is egy mindenki számára megnyíló nemzeti konzultációban mondhatják el az emberek a véleményüket, a kormány pedig ehhez fogja illeszteni azokat a későbbi lépéseket, amelyeket megtesz. Ha megkapjuk a felhatalmazást az emberektől, utána tudunk jogalkotással is az ő érdekükben jogszabályokat alkotni. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:   21-24   25-28   29-45      Ülésnap adatai