Készült: 2020.02.17.20:17:40 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

334. ülésnap (2013.12.09.), 220. felszólalás
Felszólaló Dr. Staudt Gábor (Jobbik)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 5:05


Felszólalások:  Előző  220  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Engedjék meg, hogy röviden egy-két ajánlási pontra felhívjam a figyelmet, illetve némileg csalódottságunknak adjak hangot, lévén, hogy a hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló törvény egy új nyilvántartási rendszert, nem közhiteles, de nyilvános rendszert vezet be a magyar jogrendbe. És valóban lehet némi elvárásunk az irányba, hogy ez némileg a csalásokat ki tudja küszöbölni, és az ingók esetében az ingók elzálogosítása, megterhelése kapcsán biztosítékot jelenthet arra, hogy valamiféle információt nyújtson a jogszerző feleknek, illetőleg az érintett feleknek - igaz lehet ez akár egy gépjármű-adásvételre is.

Viszont az a javaslatunk, és itt az 1. ajánlási pontról szeretnék első körben beszélni, amely arra vonatkozott, hogy ez a nyilvántartás, amit a Magyar Országos Közjegyzői Kamara kap meg, hogy üzemeltessen, neki kell biztosítania, ez már az eredeti javaslatban úgy szerepelt, hogy reggel 8-tól este 20 óráig lenne elérhető, tehát a hitelbiztosítéki rendszer, kivéve az üzemszerű karbantartás időszakát.

(17.50)

Ez akkor úgy tűnt, hogy módosító javaslatokkal úgy fog módosulni, hogy kikerül belőle a reggel 8-tól este 8-ig terjedő időszak, ez a 12 óra, és úgy változik meg, hogy ez mindig elérhető legyen, lévén, hogy egy ilyen rendszert üzemeltetni az internet korszakában nem túl bonyolult, és nem kell ezt csak a napnak a fele idejére korlátozni, semmiféle technikai vagy egy egyéb indoka nincs annak, hogy ezt miért kellene így tenni. Örültünk neki, amikor a módosító javaslatok befogadásra kerültek, de mit ad isten, újra visszajött a régi szabályozás és a záró módosítók között szeretnék visszahozni a fél napra kiterjedő üzemidőt - ha szabad így fogalmazni -, erre pedig megfelelő magyarázatokat nem kaphattunk. Jó lenne tudni, hogy ki, talán a Magyar Országos Közjegyzői Kamara, hiszen neki kell üzemeltetni, csak arra tudok gondolni, ők kérték azt, hogy ez így legyen. Nem tudom, hogy a kormány jelen lévő tagjai tudnak-e erre reagálni. Ha így van, akkor viszont én úgy gondolom, hogy az állampolgárok érdekeit kellene szem előtt tartani, és nem a Magyar Országos Közjegyzői Kamara praktikussági szempontjait.

Egyébként üdvözölhető lenne a 8. pont is, amely esetében a gépjárművek adásvétele esetén, amennyiben tulajdonjog-fenntartással vagy pénzügyi lízingszerződéssel érintett a gépjármű, és ez az interneten a hitelbiztosítéki nyilvántartásban feltüntetésre került, akkor az új rendelkezés megteremtené, hogy az, aki elmulasztotta megnézni az internetes nyilvántartást, ne hivatkozhasson arra, hogy nem tudta, hogy teher van a gépjárművön vagy valamiféle korlátozásnak van kitéve. Hozzáteszem, ha ezt a szabályozást behozzák, akkor szintén jobb lenne 0-24 órában üzemeltetni ezt a rendszert, hiszen elképzelhető az, hogy valakinek egy gépjármű-adásvétel kapcsán este 8 után van módja arra, hogy ezt megnézze, vagy reggel 8 előtt, mert van, aki reggel 8 előtt kezdi a munkát. Ebben az esetben teljesen indokolatlan az állampolgárokat korlátozni, inkább jobb lenne ennek a technikai feltételeit megteremteni.

A 4. ajánlási pontról is szeretnék még néhány gondolatot ejteni. Itt a felhasználók nyilvántartásba vételéről van szó. Technikai módosításnak tűnik, de véleményem szerint nem feltétlenül indokolt kicserélni vagy kivenni a minősített elektronikus aláírásra és időbélyegzőre való utalást. Az még hagyján, hogy ezt kiveszik, de a jelenlegi szabályozást, amely a közigazgatási eljárásokról szóló törvényre utal, és az arra vonatkozó azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítésre, ezt hozzákötik ahhoz, hogy ha a Magyar Országos Közjegyzői Kamara lehetővé teszi. Az sem értem, hogy ez a kikötés miért indokolt. S mivel újra a Közjegyzői Kamara tűnt fel, lehet, hogy ezeket a szabályozásokat ők kérték, de jó lenne, ha a kormányzat tiszta vizet öntene a pohárba, és ezeket a technikainak tűnő, de a gyakorlatban nagyon is fontos módosításokat megfelelően meg tudnák indokolni.

Köszönöm szépen, elnök úr. (Taps a Jobbik soraiban.)
Felszólalások:  Előző  220  Következő    Ülésnap adatai