Készült: 2022.05.27.04:27:51 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

156. ülésnap, 284. felszólalás
Felszólaló Lezsák Sándor (Fidesz)
Felszólalás oka A záróvita lezárása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 3:46

Felszólalások:  <<  284  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy kíván-e még valaki felszólalni. (Nincs jelzés.) Mivel több felszólaló nem jelentkezett, a záróvitát lezárom.

(23.20)

Jelzi a miniszter úr, hogy nem kíván hozzászólni.

Tisztelt Országgyűlés! Most a módosító javaslatokról határozunk.

Az ajánlás 1. pontja nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, de az MSZP kérte a szavazást.

Az ajánlás 2. és 3. pontjában szereplő javaslatokat az előterjesztő támogatja, így ezekről egy döntéssel határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a támogatott indítványokat az ajánlás 2. és 3. pontjai szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 296 igen szavazattal, 44 nem ellenében a támogatott módosító javaslatokat elfogadta.

Az MSZP kérésére az ajánlás 1. pontjáról is döntenünk kell. Ebben Harangozó Tamás a 3. §-ban a törvény 35-37. §-aiban a szakszervezeti működésre vonatkozó rendelkezéseket egészíti ki, illetve módosítja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 52 igen szavazattal, 290 nem ellenében a módosító javaslatot elutasította.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/4992. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 290 igen szavazattal, 45 nem ellenében, 10 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

Az előterjesztő indítványozta, hogy az Országgyűlés elnöke az imént elfogadott törvény sürgős kihirdetését kérje a köztársasági elnöktől. Kérdezem önöket, hozzájárulnak-e ehhez. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a sürgős kihirdetési kérelmet 285 igen szavazattal, 57 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény közszolgálati életpályák összehangolásával összefüggő, valamint egyes munkaügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/4998. sorszámon, az egységes javaslatot pedig T/4998/48. sorszámon kapták kézhez a képviselők.

Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslatok érkeztek, így záróvitára is sor kerül. Az alkotmányügyi bizottság ajánlása T/4998/51. sorszámon a hálózaton elérhető.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre tekintettel kezdeményezem, hogy a benyújtott indítványokat egy szakaszban tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta.

Megnyitom a záróvitát az ajánlás 1-16. pontjaira. Jelzi felszólalási szándékát Harangozó Tamás, az MSZP képviselője. Öné a szó, képviselő úr.

Felszólalások:  <<  284  >>    Ülésnap adatai