Készült: 2020.02.28.13:12:09 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

191. ülésnap (2016.11.28.), 337. felszólalás
Felszólaló Becsó Zsolt (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka napirend utáni felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 4:23


Felszólalások:  Előző  337  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

BECSÓ ZSOLT (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Nógrád megye székhelye, Salgótarján néhány évtizeddel ezelőtt egy igen fontos ipari város volt. Több ezer embernek adott munkát a bánya, olyan jelentős hagyományokkal rendelkező üzemek tevékenykedtek a városban, mint az acélgyár, az Öblösüveggyár, a Salgótarjáni Vasöntöde és Tűzhelygyár, a BRG kihelyezett egysége, az Ötvözetgyár, a Síküveggyár vagy a Bányagépgyár. Pezsgő kulturális, közművelődési és sportélet jellemezte a mindennapokat. Első osztályú focicsapata volt a városnak, a vendéglátás messze földön híres volt, és akkor még nem mentek, hanem jöttek a fiatalok és az értelmiségiek. A város az akkori fogalmak szerint modern városnak, tulajdonképpen modern szocialista városnak számított.

A rendszerváltás új helyzetet teremtett Salgótarjánban is. A megindult privatizáció, a gazdasági környezet változása miatt az ipari vállalkozások egy része megszűnt vagy átalakult, az alkalmazásban állók jelentős hányada elveszítette a munkahelyét, és az újonnan létesülő vállalkozások a szükségesnél jóval kevesebb munkahelyet teremtettek. A lakosság száma folyamatosan csökkent, és a csökkenés mértéke meghaladta az országos és a Nógrád megyei átlagot. Az elvándorlás mértéke drámai szintre növekedett, különösen a kvalifikált szakemberek, értelmiségiek és főleg a fiatalok hagyták, hagyják el a várost, és keresnek boldogulást külföldön vagy a fejlettebb térségekben.

A város túl későn indította el a szerkezetváltás programját, ugyanis a rendszerváltás után közel 10 évet kellett várni arra, hogy az ipari park első üteme kialakításra kerüljön, 11 évet pedig arra, hogy a legfontosabb út, a 21-es út első 2,6 kilométeres szakaszán a négysávosítás elinduljon. Negyed évszázad alatt a turisztikai infrastruktúra leépült, a felsőoktatás megszűnt, a város sport- és kulturális élete elhalványult, a szegénység kitapinthatóvá vált, a szegregáció pedig felgyorsult.

Salgótarján napjainkban kevésbé tekinthető modern városnak, de ismerve a település társadalmi, gazdasági, szociális helyzetét, a politikai és kulturális környezetet, az igazi kérdés mégiscsak az, hogy ilyen feltételrendszer mellett lesz‑e újra modern város. A kormányzaton ez nem múlik, mert segítsége kézzelfogható, a város és térsége fejlődését segítő konkrét intézkedésekben jelenik meg: a kormányzat szabad vállalkozási zónává minősítette a Salgótarjáni járást, amely jelentős kedvezmények igénybevételét jelentheti a befektetőknek. Megszabadította adósságától a várost, amely mellett még további jelentős szociális és rendkívüli támogatást is biztosít a városnak. Gőzerővel épül a 21-es út négysávosítása, s így valóban rövidesen bekapcsolódhat a város az ország gazdasági vérkeringésébe.

A kormány támogatja, hogy közösségi főiskola létesüljön a városban. 9,2 milliárd forint közvetlen felhasználású terület- és településfejlesztési forrást kapott a város, amely fajlagosan a legmagasabb a megyei jogú városok között. És a non plus ultra, hogy belátható időn belül a modern városok program keretében külön is megállapodik a kormányzat a várossal, amely újabb beruházásokat jelent majd a helyben élőknek.

A kormányzat tisztában van azzal, hogy Magyarország gazdasági növekedésének hosszú távú fenntartásában kiemelten fontosak a megyei jogú városok, így Salgótarján város foglalkoztatásban és a helyi gazdaság bővítésében elért eredményei. Nyilvánvaló, hogy bizonyos nagyságrendű fejlesztéseket nem lehet a kormány nélkül megvalósítani, de víziókat felállítani, tervezni, a helyi erőket összefogni, terméket fejleszteni, a munka dandárját elvégezni már helyben szükségeltetik.

A késlekedés, a kreativitás hiánya, a politikai adok-kapok, a tehetségtelen emberek virágzása, a szakmaiatlan kinevezések már eddig is jelentős károkat okoztak a városnak. Nincs több idő. A múltat már nem tudjuk megváltoztatni, de a jövőt még befolyásolhatjuk. A sikerhez a feltételek, úgymint a kedvező gazdasági környezet, a fejlesztési források, a kormányzati figyelem és támogatás, továbbá az infrastrukturális fejlesztések folytatása, rendelkezésre állnak. Hogy tud‑e élni a kínálkozó lehetőséggel a város, az már csak alapvetően a város lakói által közvetlenül megválasztott vezetőinek alkalmasságán, felkészültségén múlik.

Modern város akkor lesz ismét Salgótarján, ha most nem szalasztja el a lehetőségeit. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Felszólalások:  Előző  337  Következő    Ülésnap adatai