Készült: 2021.01.23.18:13:32 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

227. ülésnap (2017.05.22.), 308. felszólalás
Felszólaló Csepreghy Nándor
Beosztás Miniszterelnökség államtitkára
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Előadói válasz
Videó/Felszólalás ideje 3:04


Felszólalások:  Előző  308  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

CSEPREGHY NÁNDOR, a Miniszterelnökség államtitkára: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Nagyon szépen köszönöm a szót, és engedje meg, hogy megpróbáljam a zárszóban azokat a gondolatokat felidézni, amelyek, azt gondolom, konszenzus tárgyát képezik a jelenlegi kormányzat és a parlament jelenlegi ellenzéki pártjai között. Talán egy mondatban úgy foglalhatnánk össze a mai vitanap lényegét, hogy a pohár nincs tele, de nem is teljesen üres. Az elmúlt percek utolsó hozzászólásai is arról győztek meg, hogy itt valóban, más vitanapokhoz hasonlóan, érdemi párbeszéd zajlott, ami mindenképpen örömteli állapot.

Sokan felhoztak olyan kérdéseket is a vidékfejlesztés kérdése kapcsán, amelyeket nem minden képviselő vélt a témához tartozónak, de itt láthattuk azt, hogy a legszűkebben vett vidékfejlesztési vita, nézőpont, ami alapvetően nem szól másról, mint a mezőgazdasági kérdések kezeléséről, ugyanúgy belefért a mai vitába, mint az, ami úgy gondolkodik a vidékről, mint lényegében 8 millió 84 ezer magyar állampolgár, honfitársunk életteréről, így pedig annak szerves részét képezik a nagyobb vidéki városok fejlesztései is. Kétségtelenül egy teljesen más problématérképpel kell szembenézniük az utóbbiaknak, mint a magyar vidék többségének.

Mi az, amiben konszenzus van a kormány álláspontja és meglátása szerint a mai vitanapot magunk mögött tudva?

Egyrészt abban, hogy a vidékfejlesztés több mint gondolkodás a mezőgazdaság helyzetéről. A magyar vidék ebből fakadóan több mint Budapest gazdasági és demográfiai hátországa, és a magyar vidék ebből fakadóan saját jogon is erőt és kívánságot formálhat arra, hogy a mindenkori kormányzat fektessen bele, és remélje tőle Magyarország gazdasági és demográfiai megújulását.

Mi az a három pont, ami, azt gondolom, a parlamenti pártok mindegyikének véleménye szerint alapfeltétele annak, hogy a vidék valóban felzárkózzon, növekedjen és a megújulás záloga legyen? Egyrészt az, hogy a vidék képes legyen egzisztenciát teremteni, tehát a vidék ne egy olyan térség legyen, ahonnan az emberek elvágynak, hanem egy olyan térség, ahol meg tudják találni a saját anyagi számításaikat.

Ha ez megtörténik, akkor a vidék legyen olyan térség, ahol az állam a különböző állami szolgáltatások tekintetében azonos minőségű szolgáltatásokat tud nyújtani az állampolgárok számára, mint ahogy ezt meg tudja tenni adott esetben a fővárosban vagy a nagyvárosokban, és a vidék legyen egy olyan térség az ott élők számára, ahol annak is megvan a lehetősége, hogy a meglévő szabadidőt az emberek kulturáltan, tartalmasan tudják eltölteni.

Azt gondolom, a mai vitanap, az elmúlt nyolc óra közelebb vitt bennünket ezeknek a kérdéseknek a megvitatásához, ezért engedjék meg, hogy a kormány nevében köszönetemet fejezzem ki mind­annyiuknak, illetve az önök által képviselt pártoknak és frakcióknak is a vitában való részvételért. Köszönöm szépen, elnök úr. (Taps.)
Felszólalások:  Előző  308  Következő    Ülésnap adatai