Készült: 2020.09.30.02:56:54 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

88. ülésnap (1999.09.28.),  384-390. felszólalás
Felszólalás oka Mentelmi ügy megtárgyalása
Felszólalás ideje 3:17


Felszólalások:   380-384   384-390   390-412      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Kérem a jegyzőkönyvvezetőt, hogy egy igen szavazattal többet regisztráljon! (Közbeszólások az MSZP padsoraiból: Igazoló jelentés!)

Egy kis figyelmet kérek, mert izgalmas kérdés következik: a mentelmi ügy. (Zaj.)

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a mentelmi ügy megtárgyalása. A mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottság H/1625. számon határozati javaslatot nyújtott be Szabó Attila független képviselő mentelmi ügyében.

A bizottság indítványozza, hogy a legfőbb ügyész megkeresésével érintett ügyben az Országgyűlés Szabó Attila országgyűlési képviselő úr mentelmi jogát függessze fel.

Megadom a szót Fazekas Sándornak, a mentelmi bizottság előadójának, aki a bizottság javaslatát szóban is meg kívánja indokolni. Tessék!

DR. FAZEKAS SÁNDOR, a mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottság előadója: Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Elnök Úr! A mentelmi bizottság megtárgyalta a szóban forgó ügyet, és az az álláspont alakult ki, hogy az Országgyűlés tekintélye és a képviselő érdeke is megkívánja, hogy a képviselő kérésének eleget tegyünk, az eddig kialakított gyakorlattal összhangban.

Minderre tekintettel javaslom, hogy a mentelmi bizottság által egyhangúlag elfogadott állásponttal összhangban az Országgyűlés dr. Szabó Attila országgyűlési képviselő mentelmi jogát az adott ügyben függessze fel. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Megkérdezem, Szabó Attila képviselő urat... (Dr. Szabó Attila jelzésére:) Jelzi, hogy nem kíván válaszolni, nem kíván szólni.

Tisztelt Országgyűlés! A határozathozatal következik. Felhívom figyelmüket, hogy a mentelmi jog felfüggesztése az 1990. évi LV. törvény 5. § (6) bekezdése, továbbá a Házszabály 131. § (3) bekezdése értelmében a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazatát igényli. Emlékeztetem önöket, hogy a bizottság úgy foglalt állást, hogy a képviselő úr mentelmi jogát az Országgyűlés függessze fel.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy felfüggeszti-e Szabó Attila országgyűlési képviselő mentelmi jogát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás. - Dr. Salamon László: Répássy Róbert gépe csak nemmel tud szavazni!)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 214 igen, 24 nem szavazat és 21 tartózkodás mellett Szabó Attila mentelmi jogát felfüggesztette. (Dr. Répássy Róbert jelentkezik.)

Igen, Répássy képviselő úr! Hogyan szavazott, Répássy képviselő úr? (Derültség és taps.)

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Igennel! Nem jó a gépem, elnök úr!

ELNÖK: Jó, semmi gond! Igennel szavazott?

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Igennel szavaztam.

ELNÖK: Igen. Majd három hét múlva meg lesz javítva a gépe. (Derültség.)

Jegyzői bejelentés következik Molnár Róbert jegyző úr részéről.
Felszólalások:   380-384   384-390   390-412      Ülésnap adatai