Készült: 2020.07.06.23:59:08 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

233. ülésnap, 170. felszólalás
Felszólaló Dr. Világosi Gábor (SZDSZ)
Felszólalás oka Részletes vitára bocsátás
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 8:27

Felszólalások:  <<  170  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Képviselőtársaim! Folytatjuk munkánkat. Megismétlem tehát: a kormány kezdeményezte az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítását kezdeményező, T/16398. számú törvényjavaslat sürgős tárgyalásba vételét. Megkérdezem, a kormány részéről kívánja-e valaki indokolni a sürgős tárgyalásba vételt. (Nincs jelzés.) Jelentkezőt nem látok.

Most a határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, sürgős tárgyalásba veszi-e a T/16398. számú előterjesztést.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 166 igen szavazattal, 128 nem ellenében, tartózkodás nélkül sürgős tárgyalásba vette.

Tisztelt Országgyűlés! A kormány kezdeményezte a katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény módosítását kezdeményező, T/16399. számú törvényjavaslat sürgős tárgyalásba vételét. Kérdezem, a kormány részéről kívánja-e valaki indokolni a sürgős tárgyalásba vételt. (Nincs jelzés.) Nem kívánja.

Most a határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, sürgős tárgyalásba veszi-e a T/16399. számú előterjesztést. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 177 igen szavazattal, 134 nem ellenében, tartózkodás nélkül sürgős tárgyalásba vette.

A kormány kezdeményezte az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosítását kezdeményező, T/16401. számú törvényjavaslat sürgős tárgyalásba vételét. Megkérdezem, a kormány részéről kívánja-e valaki indokolni a sürgős tárgyalásba vételt. (Nincs jelzés.) Nem kívánja.

Most a határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, sürgős tárgyalásba veszi-e a T/16401. számú előterjesztést. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 180 igen szavazattal, 145 nem ellenében, tartózkodás nélkül sürgős tárgyalásba vette.

A kormány kezdeményezte az Országgyűlés felhatalmazásának megadásáról, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 22. § (2) bekezdése alapján az M6-os autópályává fejleszthető autóút Szekszárd-Bóly közötti szakaszának és az M60-as autópályává fejleszthető autóút Bóly-Szentlőrinc közötti szakaszának koncesszióba adására vonatkozó közbeszerzési eljárás megkezdéséről szóló, H/16482. számú országgyűlési határozati javaslat sürgős tárgyalásba vételét. Kérdezem, a kormány részéről kívánja-e valaki a sürgős tárgyalásba vételt indokolni. (Nincs jelzés.) Nem kívánja.

Most a határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, sürgős tárgyalásba veszi-e a H/16482. számú előterjesztést. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés az előterjesztést 185 igen szavazattal, 147 nem ellenében, tartózkodás nélkül sürgős tárgyalásba vette.

Most előterjesztések részletes vitára bocsátásáról döntünk.

 

(17.50)

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításáról szóló, T/16019. számú törvényjavaslatot. Kérem szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 339 igen szavazattal, 3 nem ellenében, tartózkodás nélkül az előterjesztést részletes vitára bocsátotta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e a mezőgazdasági termelők nyugdíj előtti támogatásának bevezetéséhez kapcsolódó, egyes törvények módosításáról szóló, T/16103. számú törvényjavaslatot. Kérem szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 344 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztést részletes vitára bocsátotta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról szóló, T/16129. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 340 igen, 4 nem ellenében, tartózkodás nélkül az előterjesztést részletes vitára bocsátotta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e a cégben fennálló vagyoni hányadát rosszhiszeműen átruházó személy felelősségének megállapítása érdekében a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény, valamint a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról szóló, T/16128. számú törvényjavaslatot. Kérem szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 197 igen szavazattal, 147 nem ellenében, tartózkodás nélkül az előterjesztést részletes vitára bocsátotta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az Európai Unió tagállamai között, az Európai Unióról szóló szerződés 17. cikkének (2) bekezdésében említett feladatok, köztük gyakorlatok előkészítésével és végrehajtásával összefüggésben az Európai Unió rendelkezésére bocsátható parancsnokság és haderő európai uniós intézményekhez kirendelt katonai törzsének és polgári állományának, valamint az Európai Unió ezzel összefüggésben történő fellépése céljából a tagállamok rendelkezésre bocsátott katonai törzsének és polgári állományának jogállásáról - EU-SOFA - szóló megállapodás megerősítéséről szóló országgyűlési határozati javaslat általános vitája és a határozathozatal. Az előterjesztést H/16304. számon, a bizottságok ajánlását pedig H/16304/1. és 2. számokon kapták kézhez a képviselők.

Megadom a szót Juhász Ferenc honvédelmi miniszter úrnak, a napirendi pont előadójának.

Felszólalások:  <<  170  >>    Ülésnap adatai