Készült: 2020.09.23.12:40:14 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

67. ülésnap (2019.05.27.),  47-49. felszólalás
Felszólalás oka Az ülés napirendjének megállapítása
Felszólalás ideje 4:38


Felszólalások:   43-46   47-49   49      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! A napirend előtti felszólalások végére értünk. Felkérem Hiszékeny Dezső jegyző urat, hogy ismertesse a további, napirenden kívüli felszólalókat.

HISZÉKENY DEZSŐ jegyző: Tisztelt Országgyűlés! A mai napon napirend utáni felszólalásra jelentkezett: Ungár Péter, LMP; Ágh Péter, Fidesz; Hajdu László, DK; Z. Kárpát Dániel, Jobbik; Farkas Félix szószóló. A holnapi napon napirend előtti felszólalásra jelentkeztek a következő képviselők: Gréczy Zsolt, DK; Mellár Tamás, Párbeszéd; Korózs Lajos, MSZP; Szászfalvi László, KDNP; Ungár Péter, LMP; Z. Kárpát Dániel, Jobbik; Selmeczi Gabriella, Fidesz.

A holnapi napon napirend utáni felszólalásra jelentkezett: Ungár Péter, LMP; Magyar Zoltán, Jobbik.

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Soron következik ma kezdődő ülésünk napirendjének megállapítása. A napirendről, az ülés időtartamáról, a felszólalási időkeretekről az elnöki jogkörben előterjesztett javaslat alapján döntünk.Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadjae a napirendi ajánlást. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirendet elfogadta.

Tisztelt Ház! Házbizottsági egyetértés hiányában az elnöki jogkörben előterjesztett indítvány alapján most előterjesztések bizottsági megtárgyalásáról és döntéshozataláról határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy felkérie a kijelölt Igazságügyi bizottságot a „Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Beszámolója a 2018. évi tevékenységéről” című, B/4542. számú előterjesztés határozathozatalára. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy a Ház 103 igen szavazattal, 31 nem ellenében, tartózkodás nélkül a bizottságot a határozathozatalra felkérte.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy felkérie a kijelölt Gazdasági bizottságot a „Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Országgyűlési beszámoló 2018” című, B/4691. számú előterjesztés határozathozatalára. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy a Ház 107 igen szavazattal, 36 nem ellenében, tartózkodás nélkül a bizottságot határozathozatalra felkérte.

Soron következik az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló H/6241. számú határozati javaslat határozathozatala. Az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, a határozathozatal során a határozati javaslat benyújtott szövegéről döntünk. Felhívom tisztelt figyelmüket, hogy az Országgyűlés vita nélkül határoz.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a H/6241. számú határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

A Ház a javaslatot 107 igen szavazattal, 37 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Felhívom a frakcióvezetők figyelmét, hogy a Házbizottság múlt heti ülésén elhangzottaknak megfelelően az eseti bizottság tisztségviselőire és tagjaira vonatkozó személyi javaslatuk megtételére mostantól egy óra áll rendelkezésükre. A személyi javaslatról történő határozathozatalra pedig az interpellációkat követően kerül sor.

Tisztelt Ház! Soron következik a bizottsági tisztségviselő és tag megválasztása. S/6245. számon megismerhették a javaslatot. Felkérem Szűcs Lajos jegyző urat, hogy ennek ellenére ismertesse ezt.
Felszólalások:   43-46   47-49   49      Ülésnap adatai