Készült: 2020.08.03.23:16:19 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

334. ülésnap, 297. felszólalás
Felszólaló Jakab István (Fidesz)
Felszólalás oka Határozathozatal módosítókról
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 29:06

Felszólalások:  <<  297  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm. Megkérem képviselőtársaimat, szíveskedjenek az ülés folytatásához hozzájárulni, mert ekkora hangzavarban nem lehet dolgozni, képviselő urak.

Tisztelt Országgyűlés! A módosító javaslatról történő határozathozatalra és a zárószavazásra a holnapi ülésnapon kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalokkal folytatjuk munkánkat. Tisztelt Országgyűlés! Most részletes vitára bocsátások következnek. Kérem, ellenőrizzék kártyájukat, hogy elhelyezték-e a szavazógépben.

Tisztelt Országgyűlés! Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló T/13218. számú törvényjavaslatot.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 250 igen szavazattal, 66 nem ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a magyarországi németek elhurcolásának és elűzetésének emléknapjáról szóló H/13158. számú határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 312 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 5 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a jászkun önmegváltás emléknapjáról szóló H/13092. számú határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 314 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 6 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek a tagállamok költségvetési keretrendszerére vonatkozó követelményekről szóló 2011/85/EU tanácsi irányelv átültetésével összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat határozathozatala. Az előterjesztést T/13216. számon kapták kézhez. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, részletes vitára nem kerül sor, most a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/13216. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 248 igen szavazattal, 32 nem ellenében, 42 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/12976. számon, az egységes javaslatot pedig T/12976/6. számon kapták kézhez. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, most a zárószavazás következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/12976. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 272 igen szavazattal, 50 nem ellenében, tartózkodás nélkül a törvényjavaslatot elfogadta.

(20.20)

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény, továbbá az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat egységes javaslatához érkezett módosító javaslatról történő határozathozatal és a zárószavazás. Az előterjesztést T/12973. számon, az egységes javaslatot pedig T/12973/5. számon kapták kézhez a képviselők. Az egységes javaslathoz érkezett módosító javaslatról az Országgyűlés a záróvitát már lefolytatta.

Most a szavazás következik. A T/12973/8. számú bizottsági ajánlás összesen négy pontot tartalmaz. Ezek mindegyikét az előterjesztő nyújtotta be, így a határozathozatal egyetlen döntést igényel.

Kérdezem Önöket, elfogadják-e az előterjesztő módosító javaslatait az ajánlás 1-4. pontjai szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 246 igen szavazattal, 41 nem ellenében, 36 tartózkodás mellett a támogatott módosító javaslatot elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Tájékoztatom önöket, hogy a korábban elfogadott módosító javaslatra figyelemmel az előterjesztés címe megváltozott.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/12973. számú, az egyes klímapolitikai és közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 249 igen szavazattal, 35 nem ellenében, 43 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat egységes javaslatához érkezett módosító javaslatokról történő határozathozatal és a zárószavazás. Herman István Ervin, Hirt Ferenc, Fidesz; Puskás Tivadar, Seszták Miklós, KDNP; Tapolczai Gergely, Vinnai Győző, Fidesz, képviselők önálló indítványát T/12971. számon, az egységes javaslatot pedig T/12971/19. számon kapták kézhez. Az egységes javaslathoz érkezett módosító javaslatokról az Országgyűlés a záróvitát már lefolytatta.

Most a szavazás következik. A T/12971/22. számú bizottsági ajánlás összesen két pontot tartalmaz. Ezeket az előterjesztő nyújtotta be, így a határozathozatal egyetlen döntést igényel.

Kérdezem Önöket, elfogadják-e az előterjesztő módosító javaslatait az ajánlás 1. és 2. pontjai szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 289 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 39 tartózkodás mellett a támogatott módosító javaslatot elfogadta.

Most a zárószavazás következik. A határozathozatal előtt megkérdezem, hogy a kormány álláspontját kívánja-e valaki ismertetni. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/12971. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 285 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 40 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyar Agrár-, Élelmiszer-gazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat egységes javaslatához érkezett módosító javaslatról történő határozathozatal és a zárószavazás. Győrffy Balázs és Jakab István, Fidesz, képviselők önálló indítványát T/12953. számon, az egységes javaslatot pedig T/12953/9. számon kapták kézhez.

Az egységes javaslathoz érkezett módosító javaslatról az Országgyűlés a záróvitát már lefolytatta.

Most a szavazás következik. A T/12953/11. számú bizottsági ajánlás összesen 13 pontot tartalmaz. Ezek mindegyikét az előterjesztő nyújtotta be, így a határozathozatal egyetlen döntést igényel.

Kérdezem Önöket, elfogadják-e az előterjesztő módosító javaslatát az ajánlás 1-13. pontjai szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 249 igen szavazattal, 72 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett a támogatott módosító javaslatot elfogadta.

Most a zárószavazás következik. A határozathozatal előtt kérdezem, hogy a kormány álláspontját kívánja-e valaki ismertetni. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok.

Tisztelt Országgyűlés! Kérdezem, elfogadja-e a T/12953. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 241 igen szavazattal, 73 nem ellenében, 11 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat egységes javaslatához érkezett módosító javaslatról történő határozathozatal és a zárószavazás. Az előterjesztést T/13048. számon, az egységes javaslatot pedig T/13048/8. számon kapták kézhez. Az egységes javaslathoz érkezett módosító javaslatról az Országgyűlés a záróvitát már lefolytatta.

Most a szavazás következik. A T/13048/10. számú bizottsági ajánlás összesen 10 pontot tartalmaz. Ezek mindegyikét az előterjesztő nyújtotta be, így a határozathozatal egyetlen döntést igényel.

Kérdezem önöket, elfogadják-e az előterjesztő módosító javaslatát az ajánlás 1-10. pontjai szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 276 igen szavazattal, 41 nem ellenében, 11 tartózkodás mellett a támogatott módosító javaslatot elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/13048. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 278 igen szavazattal, 49 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az egyes törvényeknek a gyermekgondozási ellátások átalakításával, valamint a szociális hozzájárulási adó megfizetése alóli kedvezmény bővítésével összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat egységes javaslatához érkezett módosító javaslatokról történő határozathozatal és a zárószavazás. Az előterjesztést T/13049. számon, az egységes javaslatot pedig T/13049/29. számon kapták kézhez. Az egységes javaslathoz érkezett módosító javaslatokról az Országgyűlés a záróvitát már lefolytatta.

Most a szavazás következik. A T/13049/32. számú bizottsági ajánlás összesen öt pontot tartalmaz. Ezek mindegyikét az előterjesztő nyújtotta be, így a határozathozatal egyetlen döntést igényel.

Kérdezem önöket, elfogadják-e az előterjesztő módosító javaslatait az ajánlás 1-5. pontjai szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 318 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 14 tartózkodás mellett a támogatott módosító javaslatot elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/13049. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 321 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 8 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló törvényjavaslat egységes javaslatához érkezett módosító javaslatról történő határozathozatal és a zárószavazás.

(20.30)

Az előterjesztést T/13053. számon, az egységes javaslatot pedig T/13053/7. számon kapták kézhez. Az egységes javaslathoz érkezett módosító javaslatról az Országgyűlés a záróvitát már lefolytatta.

Most a szavazás következik. A T/13053/9. számú bizottsági ajánlás összesen két összefüggő pontot tartalmaz. Ezeket az előterjesztő nyújtotta be, így a határozathozatal egyetlen döntést igényel.

Kérdezem önöket, elfogadják-e az előterjesztő módosító javaslatát az ajánlás 1. és 2. pontjai szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 286 igen szavazattal, 43 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a támogatott módosító javaslatot elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/13053. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 254 igen szavazattal, 43 nem ellenében, 33 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló törvényjavaslat egységes javaslatához érkezett módosító javaslatról történő határozathozatal és a zárószavazás. Az előterjesztést T/13054. számon, az egységes javaslatot pedig T/13054/9. számon kapták kézhez. Az egységes javaslathoz érkezett módosító javaslatról az Országgyűlés a záróvitát már lefolytatta.

Most a szavazás következik. A T/13054/11. számú bizottsági ajánlás összesen nyolc pontot tartalmaz. Ezek mindegyikét az előterjesztő nyújtotta be, így a határozathozatal egyetlen döntést igényel.

Kérdezem önöket, elfogadják-e az előterjesztő módosító javaslatát az ajánlás 1-8. pontjai szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 263 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 71 tartózkodás mellett a támogatott módosító javaslatot elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/13054. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 294 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 36 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat egységes javaslatához érkezett módosító javaslatról történő határozathozatal és a zárószavazás. Az előterjesztést T/13055. számon, az egységes javaslatot pedig T/13055/8. számon kapták kézhez. Az egységes javaslathoz érkezett módosító javaslatról az Országgyűlés a záróvitát már lefolytatta.

Most a szavazás következik. A T/13055/10. számú bizottsági ajánlás összesen tizenegy pontot tartalmaz. Ezek mindegyikét az előterjesztő nyújtotta be, így a határozathozatal egyetlen döntést igényel.

Kérdezem önöket, elfogadják-e az előterjesztő módosító javaslatát az ajánlás 1-11. pontjai szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 246 igen szavazattal, 44 nem ellenében, 42 tartózkodás mellett a támogatott módosító javaslatot elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/13055. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 246 igen szavazattal, 53 nem ellenében, 33 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat egységes javaslatához érkezett módosító javaslatról történő határozathozatal és a zárószavazás. Az előterjesztést T/12909. számon, az egységes javaslatot pedig T/12909/10. számon kapták kézhez. Az egységes javaslathoz érkezett módosító javaslatról az Országgyűlés a záróvitát már lefolytatta.

Most a szavazás következik. A T/12909/12. számú bizottsági ajánlás összesen hat pontot tartalmaz. Ezek mindegyikét az előterjesztő nyújtotta be, de a Fidesz a 4. pontról külön szavazást kért.

Kérdezem önöket, elfogadják-e az előterjesztő módosító javaslatát az ajánlás 1., 2., 3., 5. és 6. pontjai szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 4 igen szavazattal, 328 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a támogatott módosító javaslatot elutasította.

Most a külön szavazásra kért 4. pontról döntünk a Fidesz kérésre alapján. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e ezt az előterjesztői módosító javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 243 igen szavazattal, 84 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett a módosító javaslatot elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/12909. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 246 igen szavazattal, 79 nem ellenében, 11 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény módosításának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/13050. számon, az egységes javaslatot pedig T/13050/6. számon kapták kézhez.

Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/13050. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 331 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az egyes törvények területrendezéssel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat egységes javaslatához érkezett módosító javaslatról történő határozathozatal és a zárószavazás. Az előterjesztést T/12910. számon, az egységes javaslatot pedig T/12910/24. számon kapták kézhez. Az egységes javaslathoz érkezett módosító javaslatról az Országgyűlés a záróvitát már lefolytatta.

Most a szavazás következik. Kérdezem önöket, elfogadják-e az előterjesztő módosító javaslatát a T/12910/26. számú ajánlás 1. pontja szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 280 igen szavazattal, 43 nem ellenében, 12 tartózkodás mellett a támogatott módosító javaslatot elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/12910. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 247 igen szavazattal, 89 nem ellenében, tartózkodás nélkül a törvényjavaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat egységes javaslatához érkezett módosító javaslatról történő határozathozatal és a zárószavazás. Gulyás Gergely és Berényi László, Fidesz, képviselők önálló indítványát T/12908. számon, az egységes javaslatot pedig T/12908/16. számon kapták kézhez. Az egységes javaslathoz érkezett módosító javaslatról az Országgyűlés a záróvitát már lefolytatta.

Most a szavazás következik. A T/12908/18. számú bizottsági ajánlás összesen négy pontot tartalmaz. Ezek mindegyikét az előterjesztő nyújtotta be, így a határozathozatal egyetlen döntést igényel.

(20.40)

Kérdezem önöket, elfogadják-e az előterjesztő módosító javaslatát az ajánlás 1-4. pontjai szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 294 igen szavazattal, 43 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a támogatott módosító javaslatot elfogadta.

Most a zárószavazás következik. A határozathozatal előtt megkérdezem, a kormány álláspontját kívánja-e valaki ismertetni. (Nem érkezik jelzés.) Jelentkezőt nem látok.

Tájékoztatom önöket, hogy a korábban elfogadott módosító javaslatra figyelemmel az előterjesztés címe megváltozott.

Tájékoztatom önöket, hogy az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény és az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény módosításáról szóló egységes javaslat 11. §-a tartalmazza a sarkalatossági rendelkezések körét. Ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a határozathozatalra két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/12908. számú törvényjavaslat minősített többséget igénylő részét az egységes javaslat szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 290 igen szavazattal, 43 nem ellenében, tartózkodás nélkül a törvényjavaslat minősített többséget igénylő részét elfogadta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/12908. számú törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részét az egységes javaslat imént módosított szövege szerint.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 292 igen szavazattal, 41 nem ellenében, tartózkodás nélkül a törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részét elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a kormányablakok kialakításával, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/12939. számon, az egységes javaslatot pedig T/12939/19. számon kapták kézhez. Az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett. Most a zárószavazás következik.

Tájékoztatom önöket, hogy az egységes javaslat 47. §-a tartalmazza a sarkalatossági rendelkezések körét. Ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a határozathozatalra két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/12939. számú törvényjavaslat minősített többséget igénylő részét az egységes javaslat szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 257 igen szavazattal, 43 nem ellenében, 34 tartózkodás mellett a törvényjavaslat minősített többséget igénylő részét elfogadta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/12939. számú törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részét az egységes javaslat szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 256 igen szavazattal, 42 nem ellenében, 35 tartózkodás mellett a törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részét elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az egyes pénzügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/13082. számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig T/13082/6. és 27. számon kapták kézhez.

Megkérdezem Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter urat, kíván-e zárszót mondani. (Varga Mihály bólint.) Igen. Megadom a szót, miniszter úr.

Felszólalások:  <<  297  >>    Ülésnap adatai