Készült: 2020.08.03.20:59:59 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

56. ülésnap, 71. felszólalás
Felszólaló Lezsák Sándor (Fidesz)
Felszólalás oka Országgyűlés a tárgysorozatba vételt elutasította
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 52:54

Felszólalások:  <<  71  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, Vitányi képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Most a bizottsági állásfoglalás elutasítását kezdeményező, imént tárgyalt kérelemről történő határozathozatal következik. Kérem, foglalják el helyüket! (Zaj. ‑ Az elnök csenget.) Képviselő urak, hölgyek, foglalják el helyüket!

Felhívom figyelmüket, hogy a házszabály 138. § (3) bekezdése alapján az Országgyűlés nem az állásfoglalásról, hanem a benyújtott kérelemről határoz. Kérdezem tehát az Országgyűlést, hogy elfogadja-e az MSZP képviselőcsoportjának kérelmét. Most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a kérelmet 62 igen szavazattal, 106 nem ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, az Országgyűlés 2015. évi március 3-i ülésnapján elfogadott, a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvény zárószavazása. A köztársasági elnöknek aláírásra megküldött törvény szövege T/3115/18. sorszámon, a köztársasági elnök levele T/3115/19. sorszámon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. A Törvényalkotási bizottság jelentését T/3115/21. sorszámon a honlapon szintén megismerhetik.

Tisztelt Országgyűlés! A Törvényalkotási bizottság nem nyújtott be módosító javaslatot, ezért most a zárószavazás következik.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló, ki nem hirdetett törvény változtatás nélküli szövegét. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Tisztelt Országgyűlés! Az Országgyűlés a törvényt 111 igen szavazattal, 62 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a II. Rákóczi Ferenc emléknapjáról szóló határozati javaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. Semjén Zsolt, Vejkey Imre, Kereszténydemokrata Néppárt, Lezsák Sándor, Bene Ildikó és Dunai Mónika, Fidesz, képviselők önálló indítványa a H/3033. sorszámon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. A Törvényalkotási bizottság az összegző módosító javaslatát H/3033/7. sorszámon, összegző jelentését pedig H/3033/8. sorszámon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról határozunk. A házszabálytól való eltérésre figyelemmel fenntartáskérésre és külön szavazásra nincs lehetőség.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/3033/7. sorszámú összegző módosító javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 171 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/3033. sorszámú határozati javaslat összegző módosító javaslattal módosított szövegét. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosított határozati javaslatot 171 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

(10.40)

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatról történő zárószavazás. A Magyarországi nemzetiségek bizottsága önálló indítványa T/3871. sorszámon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatot nem nyújtott be, összegző jelentése pedig T/3871/2. sorszámon a hálózaton elérhető.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/3871. sorszámú törvényjavaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 172 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya közötti Légiközlekedési Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, és vitához kapcsolódó bizottság sincs, ezért a zárószavazás során a törvényjavaslat benyújtott szövegéről fogunk határozni.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/2917. sorszámú törvényjavaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 172 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik Magyarország Kormánya és az Albán Köztársaság Minisztertanácsa között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezménye kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, és vitához kapcsolódó bizottság sincs, ezért a zárószavazás során a törvényjavaslat benyújtott szövegéről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/2918. sorszámú törvényjavaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 171 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik Magyar­ország Kormánya és a Macedón Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, és vitához kapcsolódó bizottság sincs, ezért a zárószavazás során a törvényjavaslat benyújtott szövegéről határozunk.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/2919. sorszámú törvényjavaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 174 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Soron következik a Szlovén Köztársaság kormánya, Magyarország kormánya és az Olasz Köztársaság kormánya között a Több­nemzeti Szárazföldi Kötelékről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, és vitához kapcsolódó bizottság sincs, ezért a zárószavazás során a törvényjavaslat benyújtott szövegéről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/2920. sorszámú törvényjavaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 154 igen szavazattal, 22 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyarország és a Macedón Köztársaság között a társadalombiztosításról és a szociális biztonságról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, és vitához kapcsolódó bizottság sincs, ezért a zárószavazás során a törvényjavaslat benyújtott szövegéről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/2921. sorszámú törvényjavaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 176 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Soron következik a Magyarország és az Albán Köztársaság között a szociális biztonságról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, és vitához kapcsolódó bizottság sincs, ezért a zárószavazás során a törvényjavaslat benyújtott szövegéről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/2923. sorszámú törvényjavaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 176 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Soron következik a Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, és vitához kapcsolódó bizottság sincs, ezért a zárószavazás során a törvényjavaslat benyújtott szövegéről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/3401. sorszámú törvényjavaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 175 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Soron következik a Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről és cseréjéről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, és vitához kapcsolódó bizottság sincs, ezért a zárószavazás során a törvényjavaslat benyújtott szövegéről határozunk.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/3402. sorszámú törvényjavaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 176 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyar Köztársaság Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyon­adók területén Taskentben, 2008. április 17. napján aláírt egyezmény módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, és vitához kapcsolódó bizottság sincs, ezért a zárószavazás során a törvényjavaslat benyújtott szövegéről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/3406. sorszámú törvényjavaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 176 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

(10.50)

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya közötti, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya közötti, személyeknek a közös államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Budapesten 2002. szeptember 12. napján aláírt egyezmény módosításáról és kiegészítéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, és vitához kapcsolódó bizottság sincs, ezért a zárószavazás során a törvényjavaslat benyújtott szövegéről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a T/3407. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 176 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyarország és a Szlovák Köztársaság közötti, a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a határokat átlépő bűnözés megelőzésében és a szervezett bűnözés elleni harcban folytatott együttműködésről szóló, Pozsonyban 2006. október 2-án aláírt Egyezmény módosításáról és kiegészítéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, és vitához kapcsolódó bizottság sincs, ezért a zárószavazás során a törvényjavaslat benyújtott szövegéről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a T/3408. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 153 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 22 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők műveleteiben történő magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat határozathozatala. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, és vitához kapcsolódó bizottság sincs, ezért a zárószavazás során a határozati javaslat benyújtott szövegéről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a H/2024. számú határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a határozati javaslatot 153 igen szavazattal, 20 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/ 2008. (XII. 29.) kormányhatározat módosítá­sáról szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat határozathozatala. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, és vitához kapcsolódó bizottság sincs, ezért a zárószavazás során a határozati javaslat benyújtott szövegéről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a H/2025. számú határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a határozati javaslatot 152 igen szavazattal, 22 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az afganisztáni Eltökélt Támogatás Műveletben történt magyar katonai szerepvállalásról szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat határozathozatala. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, és vitához kapcsolódó bizottság sincs, ezért a zárószavazás során a határozati javaslat benyújtott szövegéről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a H/3348. számú határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a határozati javaslatot 153 igen szavazattal, 22 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az Európai Unió Közép-afrikai Köztársaságbeli Műveletében történő magyar katonai szerepvállalásról szóló 1070/2014. (II. 19.) kormányhatározatról szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat határozathozatala. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, és vitához kapcsolódó bizottság sincs, ezért a zárószavazás során a határozati javaslat benyújtott szövegéről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a H/2021. számú határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a határozati javaslatot 151 igen szavazattal, 22 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az ENSZ Közép-afrikai Köztársaságbeli Többdimenziós Integrált Stabilizációs Missziójában történő magyar katonai szerepvállalásról szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat határozathozatala. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, és vitához kapcsolódó bizottság sincs, ezért a zárószavazás során a határozati javaslat benyújtott szövegéről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a H/2019. számú határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a határozati javaslatot 152 igen szavazattal, 22 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az Európai Unió Közép-afrikai Köztársaságbeli Műveletében történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat határozathozatala. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, és vitához kapcsolódó bizottság sincs, ezért a zárószavazás során a határozati javaslat benyújtott szövegéről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a H/3347. számú határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a határozati javaslatot 152 igen szavazattal, 22 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához történő további magyar katonai hozzájárulásról szóló 1915/2013. (XII. 11.) kormányhatározatbanfog­lalt döntéséről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat határozathozatala.

(11.00)

Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, és vitához kapcsolódó bizottság sincs, ezért a zárószavazás során a határozati javaslat benyújtott szövegéről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/2023. számú határozati javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a határozati javaslatot 151 igen szavazattal, 22 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az Európai Unió Mali Kiképző Műveletében történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat határozathozatala. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, és vitához kapcsolódó bizottság sincs, ezért a zárószavazás során a határozati javaslat benyújtott szövegéről határozunk. Elmondom a tisztelt Országgyűlésnek, hogy ezt a szöveget a jegyzőkönyv miatt minden alkalommal el kell mondanom.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/2020. számú határozati javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a határozati javaslatot 152 igen szavazattal, 22 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Mivel ehhez az előterjesztéshez részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat nem érkezett, és a Törvényalkotási bizottság eljárásának kezdeményezésére sem került sor, most az előterjesztés eredeti szövegéről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/3119. számú törvényjavaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 113 igen szavazattal, 59 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Mivel az előterjesztéshez részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat nem érkezett, és a Törvényalkotási bizottság eljárásának kezdeményezésére sem került sor, most az előterjesztés eredeti szövegéről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/3400. számú törvényjavaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 114 igen szavazattal, 62 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a Nemzeti Energiastratégiáról szóló 77/2011. (X. 14.) országgyűlési határozat módosításáról szóló határozati javaslat zárószavazása. Mivel az előterjesztéshez részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat nem érkezett, és a Törvényalkotási bizottság eljárásának kezdeményezésére sem került sor, most az előterjesztés eredeti szövegéről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/3409. számú határozati javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a határozati javaslatot 113 igen szavazattal, 35 nem ellenében, 29 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik az egyes felsőoktatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. Az előterjesztés T/3017. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/3017/8. számon, összegző jelentését pedig T/3017/9. számon terjesztette elő.

Tisztelt Országgyűlés! Most a határozathozatalok következhetnek. (Moraj az MSZP soraiban. ‑ Az elnök csenget.) Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4) bekezdése alapján az MSZP a T/3017/3. számú módosító javaslat fenntartását indítványozta. Először erről határozunk.

A T/3017/3. számú módosító javaslatban Harangozó Tamás és Kunhalmi Ágnes terjeszt elő javaslatot. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e ezt a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 43 igen szavazattal, 112 nem ellenében, 22 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

Tisztelt Országgyűlés! Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/3017/8. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 114 igen szavazattal, 56 nem ellenében, 7 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/3017/10. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egységes javaslatot 113 igen szavazattal, 64 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. Az előterjesztés T/3018. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/3018/5. számon, összegző jelentését pedig T/3018/6. számon terjesztette elő.

A határozathozatalok következnek. Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/3018/5. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 117 igen szavazattal, 37 nem ellenében, 22 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/3018/7. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 113 igen szavazattal, 42 nem ellenében, 22 tartózkodás mellett elfogadta.

(11.10)

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmával összefüggésben a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosí tó javaslatról történő döntés és a zárószavazás. Szatmáry Kristóf, Vas Imre, Fidesz és Harrach Péter, Kereszténydemokrata Néppárt, képviselők önálló indítványa T/2413. sorszámon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/2413/8. sorszámon, összegző jelentését pedig T/2413/9. sorszámon terjesztette elő.

Most a határozathozatalok következnek. Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4) bekezdése alapján az MSZP a T/2413/3. sorszámú módosító javaslat fenntartását indítványozta. Először erről határozunk.

A T/2413/3. sorszámú módosító javaslatban Heringes Anita és Gúr Nándor terjeszt elő javaslatot. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e ezt a javaslatot. Most, kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 63 igen szavazattal, 110 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/2413/8. sorszámú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 167 igen szavazattal, 9 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/2413/11. sorszámú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 138 igen szavazattal, 37 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. Szatmáry Kristóf, Mengyi Roland és Vas Imre fideszes képviselő urak önálló indítványa T/3414. sorszámon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/3414/11. sorszámon, összegző jelentését pedig T/3414/12. sorszámon terjesztette elő.

Most a határozathozatalok következnek. Tájékoztatom önöket, hogy a Házszabály 48. § (4) bekezdése alapján az LMP a T/3414/6. sorszámú, az MSZP a T/3414/3., 4. és 5. sorszámú módosító javaslatok fenntartását indítványozta. Először ezekről határozunk.

A T/3414/6. sorszámú módosító javaslatban Schmuck Erzsébet képviselő asszony terjeszt elő javaslatot. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e ezt a javaslatot.

Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 66 igen szavazattal, 110 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

A T/3414/3. sorszámú módosító indítványban Tóth Csaba képviselő úr terjeszt elő javaslatot. Ennek elfogadása kizárja a 4. sorszámú módosító javaslatot. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e ezt a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 43 igen szavazattal, 110 nem ellenében, 23 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

A T/3414/4. sorszámú módosító javaslatban Tóth Csaba indítványa következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e ezt a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 41 igen szavazattal, 110 nem ellenében, 24 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

A T/3414/5. sorszámú módosító javaslatban Gúr Nándor és képviselőtársai terjesztenek elő javaslatot. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e ezt a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 64 igen szavazattal, 110 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/3414/11. sorszámú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 115 igen szavazattal, 36 nem ellenében, 24 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most pedig a zárószavazás következik. Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/3414/15. sorszámú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 115 igen szavazattal, 37 nem ellenében, 24 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a népesség személyi, családi és lakásviszonyainak minta alapján történő 2016. évi felméréséről szóló törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. Az előterjesztés T/3410. sorszámon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/3410/8. sorszámon, összegző jelentését pedig T/3410/9. sorszámon terjesztette elő.

Tisztelt Országgyűlés! Most a határozathozatalok következnek. Tájékoztatom önöket, hogy a Házszabály 48. § (4) bekezdése alapján a Lehet Más a Politika a T/3410/3. sorszámú módosító javaslat fenntartását indítványozta. Először erről határozunk.

A T/3410/3. sorszámú módosító javaslatban Ikotity István képviselő úr terjeszt elő javaslatot. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e ezt a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 12 igen szavazattal, 112 nem ellenében, 52 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/3410/8. sorszámú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 120 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 52 tartózkodás mellett elfogadta.

(11.20)

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/3410/11. sorszámú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egységes javaslatot 142 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 30 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az egyes agrártámogatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. Az előterjesztés T/3412. sorszámon a parlament informatikai hálózatán elérhető. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/3412/11. sorszámon, összegző jelentését pedig T/3412/12. sorszámon terjesztette elő.

Most a határozathozatalok következnek. Tájékoztatom önöket, hogy a Házszabály 48. § (4) bekezdése alapján az LMP a T/3412/5. és 6. sorszámú módosító javaslatok fenntartását indítványozta. Először ezekről határozunk.

A T/3412/5. sorszámú módosító javaslatban Sallai R. Benedek képviselő úr terjeszt elő javaslatot. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e ezt a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 64 igen szavazattal, 111 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

A T/3412/6. sorszámú módosító javaslatban Sallai R. Benedek képviselő úr terjeszt elő javaslatot. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e ezt a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 63 igen szavazattal, 112 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/3412/11. sorszámú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 133 igen szavazattal, 10 nem ellenében, 32 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/3412/14. sorszámú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 134 igen szavazattal, 10 nem ellenében, 29 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most tárgysorozatba vételről történő döntésekre kerül sor.

Emlékeztetem önöket, hogy az MSZP képviselőcsoportjának kérelme alapján az Országgyűlés már lefolytatta az energiaárak világpiaci csökkenése pozitív hatásainak a lakossághoz történő igazságos eljuttatása érdekében a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény módosításáról szóló T/2795. sorszámú törvényjavaslat tárgysorozatba vételének vitáját. Most a szavazás következik.

Kérdezem önöket, tárgysorozatba veszik-e Tóth Bertalan, Tóbiás József és Heringes Anita képviselők T/2795. sorszámon előterjesztett törvényjavaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 55 igen szavazattal, 108 nem ellenében, 9 tartózkodás mellett nem vette tárgysorozatba. (Folyamatos zaj. ‑ Az elnök csenget.)

Tisztelt Országgyűlés! Emlékeztetem önöket, hogy az LMP képviselőcsoportjának kérelme alapján az Országgyűlés már lefolytatta az állambiztonsági múlt átláthatóvá tételéről szóló T/2856. sorszámú törvényjavaslat tárgysorozatba vételének vitáját. Most a szavazás következik.

Kérdezem önöket, tárgysorozatba veszik-e Schiffer András képviselő úr T/2856. sorszámon előterjesztett (Novák Előd: Az érintettek tartózkodhatnak!) törvényjavaslatát.

Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 67 igen szavazattal (Taps az LMP soraiban.), 102 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem vette tárgysorozatba.

Tisztelt Országgyűlés! Most bizottsági taggá történő választásról tett javaslatról döntünk.

Az Országgyűlés elnöke személyi javaslatot terjesztett elő S/3890. sorszámon. (Folyamatos zaj. ‑ Az elnök csenget.) Ebben azt kezdeményezi, hogy az Országgyűlés az Igazságügyi bizottságba Kész Zoltán független képviselő urat a bizottság tagjává válassza meg.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e ezt a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 173 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Kész Zoltánt a bizottság tagjává megválasztotta.

Engedjék meg, hogy a bizottság új tagjának munkája ellátásához sok sikert kívánjak.

Tisztelt Országgyűlés! Most általános vitákkal folytatjuk a munkánkat. (Több képviselő elhagyja az üléstermet.) Előtte öt perc szünetet tartunk.

(Szünet: 11.27-11.33

Elnök: Lezsák Sándor

Jegyző: Hegedűs Lorántné)

Felszólalások:  <<  71  >>    Ülésnap adatai