Készült: 2020.09.20.12:58:20 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

251. ülésnap, 357. felszólalás
Felszólaló Dr. Szili Katalin (MSZP)
Felszólalás oka vita megkezdve
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 5:28

Felszólalások:  <<  357  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni. (Nincs jelentkező.) Jelentkezés nincs.

Tisztelt Országgyűlés! Az általános vitát lezárom. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, részletes vitára nem kerül sor, az előterjesztés elfogadásáról kell döntenünk. Kérdezem, van-e ezzel kapcsolatban bárkinek észrevétele. (Nincs jelentkező.) Nincs.

A határozathozatalunk következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Magyar Köztársaság és a Vietnami Szocialista Köztársaság között, a Magyar Népköztársaság és a Vietnami Szocialista Köztársaság között 1984. november 21-én Hanoiban aláírt barátsági és együttműködési szerződés megszüntetéséről szóló, 2000. október 12-én Hanoiban aláírt jegyzőkönyv megerősítéséről szóló országgyűlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 201 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadta az országgyűlési határozati javaslatot.

 

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az atomenergia 2000. évi hazai alkalmazásának biztonságáról szóló beszámoló elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslat határozathozatala. A környezetvédelmi bizottság indítványát H/5775. számon kapták kézhez. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslatot nem nyújtottak be, a határozathozatal egyetlen döntést igényel.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az atomenergia 2000. évi hazai alkalmazásának biztonságáról szóló beszámoló elfogadását kezdeményező országgyűlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 201 igen, 1 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett elfogadta az országgyűlési határozati javaslatot.

 

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyar Nemzeti Bank 1998., 1999., valamint 2000. évi tevékenységéről szóló beszámolók elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslatok határozathozatala. A költségvetési bizottság indítványait H/1619., H/3591. és H/5465. számokon kapták kézhez. Mivel az előterjesztésekhez módosító javaslatot nem nyújtottak be, részletes vitára nem kerül sor, most tehát a határozati javaslatokról dönt az Országgyűlés.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Magyar Nemzeti Bank 1998. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló H/1619. számú országgyűlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 189 igen, 11 nem szavazat és 3 tartózkodás mellett az országgyűlési határozati javaslatot elfogadta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Magyar Nemzeti Bank 1999. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló H/3591. számú országgyűlési határozati javaslatot.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 188 igen, 9 nem szavazat és 5 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Magyar Nemzeti Bank 2000. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló H/5465. számú országgyűlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a határozati javaslatot 183 igen, 10 nem szavazat és 4 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Az előbbiekben elfogadott három országgyűlési határozati javaslat természetesen nem kihirdetése, hanem közzététele napján lép hatályba.

 

Tisztelt Országgyűlés! A Szabad Demokraták Szövetségének képviselőcsoportja a Házszabály 143. § (4) bekezdése alapján Ü/5645. számú kérelmében indítványozta az ügyrendi bizottság 77/1998-2002. számú eseti jellegű állásfoglalásának elutasítását.

A tárgyalás és a határozathozatal előtt felkérem Herényi Károly jegyző urat, ismertesse a bizottság állásfoglalását. Jegyző úr!

 

Felszólalások:  <<  357  >>    Ülésnap adatai