Készült: 2020.09.18.09:18:25 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

250. ülésnap, 58. felszólalás
Felszólaló Dr. Áder János (Fidesz)
Felszólalás oka Részletes vitára bocsátás
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 7:20

Felszólalások:  <<  58  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Most a határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a 2002. év tavaszi ülésszakának javasolt munkarendjét a jegyző úr által imént ismertetettek szerint. (Szabados Tamás jelentkezik.) Kérem, szavazzanak! A szavazás természetesen géppel történik. (Szavazás.)

Az Országgyűlés a tavaszi ülésszak munkarendjét 195 igen szavazattal, 74 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Szabados Tamás képviselő úr jelzi, hogy nem működött a szavazógépe, kérem bekapcsolni.

 

Tisztelt Országgyűlés! Az SZDSZ mellett az MSZP képviselőcsoportja is arról tájékoztatott, hogy nem támogatja a Házszabálytól való eltérést a H/5649. számú, az olimpiai játékok 2012-es budapesti megrendezésének pályázati szándékát támogató országgyűlési határozati javaslat tárgyalásával kapcsolatban. Így ilyen Házszabálytól való eltérésre nem is teszek javaslatot.

Soron következik ma kezdődő ülésünk napirendjének megállapítása.

A házbizottság csütörtöki ülésén nem született megállapodás a napirendi ajánlást illetően, ennek megfelelően a napirendi javaslatot elnöki jogkörömben terjesztem elő. Az Országgyűlés ülésének napirendjére, a tanácskozás időtartamára, a felszólalási időkeretekre, együttes tárgyalásra vonatkozó ajánlást kézhez kapták. A benyújtott önálló indítványokról a javaslat függelékében tájékoztattam az Országgyűlést.

 

Az ülés napirendjének kiegészítésére több képviselőcsoport is indítványt terjesztett elő. A Házszabály szerint először ezekről határozunk, és ezt követően döntünk a napirendi javaslatról.

Tisztelt Országgyűlés! Kérdezem önöket, hogy az MSZP képviselőcsoportja indítványa alapján kiegészíti-e az ülés napirendjét az Országgyűlés a bányászati szempontból zárt területek feloldásának körülményeit, a nemzeti ásványvagyonnal történő gazdálkodás helyzetét vizsgáló bizottság felállításáról szóló H/1937. számú országgyűlési határozati javaslat általános vitájával. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirend kiegészítését nem fogadta el.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy az MSZP képviselőcsoportja indítványa alapján kiegészíti-e az ülés napirendjét a gyógyszerellátásban kialakult válságos helyzet okainak feltárását vizsgáló bizottság felállításáról szóló H/3091. számú országgyűlési határozati javaslat általános vitájával.

Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirend kiegészítését nem fogadta el.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy az MSZP képviselőcsoportja indítványa alapján kiegészíti-e az ülés napirendjét a Miniszterelnöki Hivatal által 1999. január 1. óta kormányzati propagandára és országimázsra fordított költségvetési kiadásokat és kötelezettségvállalásokat vizsgáló bizottság felállítását kezdeményező H/4227. számú országgyűlési határozati javaslat általános vitájával. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirend kiegészítését nem fogadta el.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy az MSZP képviselőcsoportja indítványa alapján kiegészíti-e az ülés napirendjét a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról és más kapcsolódó jogszabályok módosításáról szóló T/5185. számú törvényjavaslat általános vitájával. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirend kiegészítését nem fogadta el.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy az MSZP képviselőcsoportja indítványa alapján kiegészíti-e az ülés napirendjét a jövő nemzedékek országgyűlési biztosáról szóló T/4168. számú törvényjavaslat általános vitájával. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirend kiegészítését nem fogadta el.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy az MSZP képviselőcsoportja indítványa alapján kiegészíti-e az ülés napirendjét a választási rendszer reformját előkészítő eseti bizottság J/3502. számú jelentésének és a jelentés elfogadását kezdeményező H/3503. számú határozati javaslat általános vitájával. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirend kiegészítését nem fogadta el.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy az MSZP képviselőcsoportja indítványa alapján kiegészíti-e az ülés napirendjét a nemzeti agrár- és vidékfejlesztés szakmai programjának téziseiről szóló H/5497. számú országgyűlési határozati javaslat általános vitájával. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirend kiegészítését nem fogadta el.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy az SZDSZ képviselőcsoportja indítványa alapján kiegészíti-e az ülés napirendjét az állam által nagy összegű költségvetési támogatásban részesített pénzintézetek konszolidációját vizsgáló bizottság felállításáról szóló H/1237. számú országgyűlési határozati javaslat általános vitájával. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirend kiegészítését nem fogadta el.

Tisztelt Országgyűlés! Most a kiküldött napirendi ajánlásról határozunk, azzal a módosítással, hogy a H/5649. számú előterjesztés módosító javaslatairól történő határozathozatalra és szavazásra ezen az ülésen nem kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az előterjesztett napirendi javaslatot. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirendi javaslatot elfogadta.

Nos, ebben az esetben soron következik a XXX. Olimpiai Játékok és a XIV. Paralimpiai Játékok 2012-es budapesti megrendezésére vonatkozó pályázati szándék támogatásáról szóló országgyűlési határozati javaslat részletes vitára bocsátása. (Nagy zaj.) Indítványozom, hogy a H/5649. számú előterjesztést az Országgyűlés bocsássa részletes vitára. Kérem, szavazzanak! Géppel, természetesen. (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 226 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett a javaslatot részletes vitára bocsátotta.

 

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyar Nemzeti Bank 1998., 1999. és 2000. évi tevékenységéről szóló beszámoló, valamint az ezekhez kapcsolódó országgyűlési határozati javaslat együttes általános vitája. Az előterjesztéseket J/1343., H/1619., J/2766., H/3591., J/4590., H/5465. számokon kapták kézhez.

Elsőként megadom a szót Járai Zsigmondnak, a Magyar Nemzeti Bank elnökének, a beszámolók előterjesztőjének, a napirendi ajánlás szerinti 20 perces időkeretben; őt követi majd a költségvetési bizottság elnökének bizottsági beszámolója. (Számos képviselő elhagyja az üléstermet. - Nagy zaj.)

Tehát elsőként Járai Zsigmond elnök urat illeti a szó, és mindenkitől figyelmet kérnék. (Az elnök csenget.)

 

Felszólalások:  <<  58  >>    Ülésnap adatai