Készült: 2021.08.05.15:21:53 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

87. ülésnap (2011.05.02.), 39. felszólalás
Felszólaló Kövér László (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Házszabálytól eltéréshez hozzájárulás
Videó/Felszólalás ideje 3:34


Felszólalások:  Előző  39  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Most a határozathozatal következik. Felhívom a figyelmüket, hogy a Házszabálytól való eltéréshez a jelen lévő képviselők négyötödének igen szavazata szükséges.

Kérdezem tehát a tisztelt Házat, hozzájárul-e a Házszabálytól való eltéréshez a T/2990/2. számú javaslat alapján. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy a Ház 300 igen szavazattal, 32 nem ellenében, tartózkodás nélkül a Házszabálytól való eltérésre vonatkozó javaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik ma kezdődő ülésünk napirendjének megállapítása. A napirendre, az ülés időtartamára, a felszólási időkeretekre, a vezérszónoki felosztásukra elnöki jogkörömben terjesztettem elő ajánlásomat. A benyújtott önálló indítványokról és a hatáskörrel rendelkező bizottságok kijelöléséről a honlapon tájékozódhatnak.

Tisztelt Ház! Most a napirend kiegészítéséről határozunk. A Fidesz frakciója azt kezdeményezte, hogy a ma kezdődő ülésünk napirendje egészüljön ki a közterület rendjének fenntartása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló T/3012. számú törvényjavaslat általános és részletes vitájával.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, egyetért-e az indítvánnyal. Kérem, kézfelemeléssel jelezzék! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a napirend kiegészítésére irányuló javaslatot elfogadta.

Az általános vitára ma, a határozathozatalokat követően kerül sor, a részletes vita pedig a holnapi ülésnap utolsó napirendi pontja lesz. Kérem a frakciókat, hogy ma este, az általános vita végén biztosítsák a határozatképességet a részletes vitára bocsátásról szóló döntéshez.

Tisztelt Országgyűlés! Most az elnöki jogkörben előterjesztett napirendi ajánlásról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e napirendi ajánlásomat az előbbi kiegészítéssel. Kérem, kézfelemeléssel jelezzék! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirendet elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most, 14 óra 9 perckor áttérünk az interpellációk, azonnali kérdések és kérdések tárgyalására.

Tisztelt Országgyűlés! Tájékoztatom önöket, hogy az Országgyűlés elnöke a Házszabály 91. § (2) bekezdésével kiterjesztett jogkörével élve, továbbá az ügyrendi bizottság 36/1998-2002/ÜB. számú általános érvényű állásfoglalása alapján Zakó László képviselő úr K/2984. számon benyújtott szóbeli kérdését visszautasította, mivel a feltett kérdés nem tartozik a megkérdezett Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter úr feladatkörébe.

(14.10)

Tisztelt Országgyűlés! Tóth Csaba, az MSZP képviselője, interpellációt nyújtott be a közigazgatási és igazságügyi miniszterhez: "A kormány a tagjainak miért elektronikus játékszereket vásárol ahelyett, hogy dolgozna végre?" címmel. Tóth Csaba képviselő urat illeti a szó.
Felszólalások:  Előző  39  Következő    Ülésnap adatai