Készült: 2020.04.07.23:01:52 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

253. ülésnap (2013.02.18.),  274-297. felszólalás
Felszólalás oka Részletes vita lefolytatása
Felszólalás ideje 28:27


Felszólalások:   248-273   274-297   298-316      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár asszony. Tisztelt Képviselőtársaim! A benyújtott módosító javaslatokról várhatóan a következő ülésünkön döntünk.

Most soron következik az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája. Vejkey Imre, a Kereszténydemokrata Néppárt frakciójának képviselője önálló indítványát T/9926. számon, a bizottsági ajánlást pedig T/9926/5. számon kapták kézhez és ismerhették meg képviselőtársaim.

Az előterjesztéshez összesen három módosító javaslat érkezett. Ezek mindegyike a törvényjavaslat 1. §-ának a megváltoztatására irányul, ezért nincs szükség a részletrendelkezések összevonására. A részletes vita tehát egyetlenegy szakaszból áll, és itt a felszólalási időkeret ez esetben, mintha egy módosító javaslat lenne, hat perc.

Megnyitom a részletes vitát tehát az ajánlás 1-3. pontjaira, és megkérdezem, ki kíván felszólalni. (Jelzésre:) Elsőnek megadom a szót Staudt Gábor képviselő úrnak, a Jobbik képviselőcsoportjából. Parancsoljon, képviselő úr!

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Nyilván nem én leszek az egyetlen ellenzéki hozzászóló ebben a körben. Azért jelentkeztem szólásra, mert mi, akik végigcsináltuk az általános vitát, azt kell mondjam, annak a helyzetnek lehettünk tanúi, hogy bár legnagyobb erőfeszítésünkkel és minden erőfeszítésünkkel arra próbáltunk törekedni, hogy kicsikarjunk egy "igen" vagy "nem" választ a jelen lévő előterjesztőből, Vas Imréből, Répássy államtitkár úrból - csak a legnagyobbakat említem, akik jelen voltak -, de nem sikerült elérnünk azt, hogy válaszoljanak arra, hogy az a javaslat, amit önök beterjesztettek, az lehetőséget ad-e arra, hogy a választókerületek határát a 2014-es választásokig, tehát az utolsó pillanatig megváltoztathassa a Magyar Országgyűlés. Erre akkor nem sikerült választ kapnunk, még nemleges választ sem sikerült önökből kicsikarni. De azért nem adtuk fel a harcot, és módosító javaslatokat terjesztettünk elő.

Most tulajdonképpen a 3-ashoz is hozzászólhatnék, de ugyanúgy a 2-es javaslat is kifejezi azt, amiről mi tulajdonképpen már az általános vitában is szóltunk, ami nem más, mint valamiféle határidőhöz való kötése annak, hogy a választókerületeket módosítani lehessen.

Ebben a körben viszont Vas Imre által előterjesztett kapcsolódó módosító javaslatot láthattunk megjelenni az interneten, amelyben pont a jobbikos, tehát Dúró Dóra és Gaudi-Nagy Tamás képviselőtársaim javaslatához nyújtanak be egy kapcsolódó módosító javaslatot, és mit ad Isten, ennek a szövege pont az ellenzék által felvetett problémára reagál, vagyis június 30-ában határoznák meg azt a határidőt, ameddig a választókerületek határát módosítani is lehet. Annyira szép a Vas Imre által írt indokolás, hogy ezt fel is kell olvasnom: "A módosító javaslat célja, hogy az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választását megelőzően - a jogbiztonság elvének maradéktalan érvényesülése érdekében - 2013. június 30. és a szavazás napja között ne kerülhessen sor az egyéni választókerületek területi beosztásának módosítására."

Pont ez az, amit mi is kértünk. Egyrészről örülünk neki, hogy megfontolták a felvetéseinket, másrészről a jövőre vonatkozóan azért jó lenne, ha ezt nemcsak egy kapcsolódó módosító kapcsán, hanem esetleg a törvényjavaslat benyújtásakor tudnák mérlegelni. Nem feltételezem azt az előterjesztőről, illetve önökről sem, hogy azt feltételezték volna, hogy az ellenzék nem veszi észre esetleg azt a kiskaput, ami kinyitásra kerülhetett volna, ha az ellenzék által benyújtott módosítók, illetve a kapcsolódó módosító nem került volna elfogadásra. Tehát csak azt tudom feltételezni, hogy itt a törvénygyár nagy iramában esetleg valamiféle hiba csúszott a rendszerbe, és ezt most önök, illetve Vas Imre ezzel a kapcsolódó módosító javaslattal korrigálni szeretnék.

(19.20)

Ebben az esetben viszont egy egyértelmű határidőhöz van kötve a választókerületek módosítása. Ezáltal egyébként önök is elismerik azt... - illetve várjuk meg, hogy a Fidesz-frakció majd a végszavazáson támogatja-e, mert a zárószavazás azért még odébb van. Mert Vas Imre képviselőtársam általában olyan javaslatokat szokott benyújtani, amelyek bírják a Fidesz-frakció támogatását, tehát azt vettük észre, hogy a megfelelő egyeztetéseket le szokta folytatni a háttérben. (Dr. Schiffer András: Csak egyirányúan!) Igen, Schiffer képviselőtársam azt mondja, hogy ezek egyirányúak, de azért én a legjobb szándékkal vagyok, és úgy gondolom, hogy ha ez a kapcsolódó módosító vagy egyébként az ellenzéki módosító javaslatok támogatásra kerülnek, és erre biztatom a tisztelt Házat, akkor az eredeti törvényjavaslatban fennálló kiskapu kiküszöbölésre kerülhet, és ahogy mondtam, a június 30-ai határidő kerül beemelésre. De hogy azért a részletes vitának is meglegyen a súlya, úgy gondolom, az a legfontosabb körülmény, hogy a Ház is támogassa ezt a javaslatot. Ezt egyébként mindaddig el fogjuk mondani, és amíg a zárószavazásra sor nem kerül, addig a figyelemfelhívást meg kell tennünk, hiszen jogilag itt egy önálló képviselői indítványról van szó. Tehát addig nyomon kell követnünk és figyelemmel kell kísérnünk a javaslat sorsát, amíg arról a végső szavazás meg nem történik.

Egyébként hozzáteszem, az külön öröm, hogy Vas képviselőtársam egy jobbikos módosító javaslathoz kapcsolódott. Engedjék meg, hogy a Jobbik sikereként értékeljük, hogy ez a kiskapu bezárásra kerül. De természetesen nem lebecsülve Vas Imre képviselőtársam szorgos munkáját sem, hogy (Derültség a Jobbik padsoraiból.) belátták ezt a hibát, és kapcsolódó módosító javaslattal ezt korrigálják, így valamennyivel vagy legalábbis egy kicsivel korrektebbül fordulhatunk majd a 2014-es évre, és a választásokat így várhatjuk.

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps a Jobbik padsoraiból.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. A következő felszólaló Schiffer András képviselő úr.

Parancsoljon!

DR. SCHIFFER ANDRÁS (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Én az 1., 2., 3. ajánlási pontokhoz szeretnék...

ELNÖK: Bocsánatot kérek, képviselő úr! Mint már jeleztem - valamennyiük figyelmét a részletet illetően elkerülte ez a bejelentésem -, a három egyetlenegy javaslatnak a részleteit tartalmazza. (Dr. Schiffer András: Ez így van.) Ilyen esetben egyetlenegy módosító javaslatként kezeljük. Természetesen 1-es, 2-es, 3-as, és ugyanazt a részletet érinti mind a három. Elnézést kérek. Kérem az órát visszaállítani, és ennek megfelelően adom meg a szót Schiffer András képviselő úrnak.

DR. SCHIFFER ANDRÁS (független): Köszönöm szépen, elnök úr, csak már meg vagyunk félemlítve. Ha nem említünk ajánlási pontot, akkor az szokott probléma lenni. Úgy gondoltam, hogy ezt a kört megspórolnám.

Az a helyzet, hogy nem annyira Vas Imre képviselőtársamat, mint inkább az előterjesztőt, Vejkey képviselő urat szeretném megszólítani. Tudniillik itt a következőről van szó. Kronológiailag tekintsük már át ennek a javaslatnak a keletkezéstörténetét, legalábbis ami tudható a nyilvánosság vagy a parlamenti ellenzék számára.

2011 végén az Országgyűlés elfogadott egy választójogi törvényt, amelyben eléggé érdekesen kialakított választókerületeket csinált meg a Fidesz. Eltelt bő egy év. Közben tavaly az őszi ülésszakon már volt egy olyan törvénymódosítás a Ház előtt, amelyet el is fogadott az Országgyűlés, amelyik szintén belenyúlt a választókerületi határokba. Ennek a törvényjavaslatnak a részletes vitája különösen emlékezetes az ellenzéki képviselők számára, mert a levezető elnök éppen lezárta a vitát, amikor szerettük volna leleplezni Vas képviselő urat és Papcsák képviselő urat, hogy állításukkal szemben nem pusztán utcanév-átkeresztelés miatt került sor a választókerületi határok első módosítására, hanem valamilyen egyéb okból. Tehát igazából arra szeretném kérni Vejkey képviselő urat - ha már ilyen kevesen vagyunk, akkor ezt kedélyes beszélgetésként próbáljuk meg felfogni -, próbálja már elmondani, hogy mi szükség volt az őszi választókerületi határmódosításra, és milyen olyan körülmény állt be, ami miatt most önök úgy látják, hogy nemcsak hogy a választókerületi határok 2011-ben nem lettek tökéletesen meghúzva, de a tavaly őszi módosítás sem kielégítő, és ezért önöknek még időre van szükségük.

Ha már itt tartunk, abban is szeretném kérni Vejkey képviselő úr segítségét, hogy milyen munka folyik most a Fidesz vagy ne adj' isten, a kormányzati apparátuson belül, hogy önöknek még fél év vagy majdnem fél év gondolkodási idő kell. Tudom, Vejkey képviselő úr, ne nézzen így rám, mert tudom, hogy nem ön az igazán kompetens, feltehetően Kubatov Gábort kéne erről megkérdezni, de ő nincs itt (Dr. Staudt Gábor: Vigyázz, beperelnek! - Dr. Apáti István: Oktatást tart éppen!), és nem ő jegyzi a törvényjavaslatot. Tehát ezért kénytelen vagyok önhöz fordulni, Vejkey képviselő úr, magyarázza meg, hogy az eredeti választójogi törvény választókerületi határaival önnek mi a gondja, miért nem volt elégséges a tavaly őszi választókerületi határmódosítás, és ehhez képest miért látta úgy Vejkey Imre kereszténydemokrata képviselő, hogy még majdnem fél év kell ahhoz, hogy valakik hátul, nem tudom, milyen boszorkánykonyhában eldöntsék, mik az optimális választókerületi határok.

Végezetül az utolsó kérdés pedig az lenne Vejkey képviselő úrhoz, hogy az ön mércéje szerint, vagy amit ön tud Kubatov Gábor gondolkodásmódjáról, önök szerint mi az ismérve az optimális választókerületi határnak. Ha ezeket a kérdéseket megválaszolja, természetesen jó lelkiismerettel meg lehet adni önöknek ezt a határidő-hosszabbítást, hogy tökéletesítsék a választókerületi határokat. Kíváncsi vagyok arra, hogy ezekre a kérdésekre ön itt most tud-e kimerítő választ adni.

Köszönöm szépen. (Taps az ellenzéki oldalon.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. A következő felszólaló a Jobbik-képviselőcsoportból Dúró Dóra képviselő asszony.

Parancsoljon!

DÚRÓ DÓRA (Jobbik): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Először is szeretnék gratulálni Vas Imre képviselő úrnak ahhoz a rendkívüli leleményességhez, amivel gyakorlatilag le tudta másolni a Jobbik módosító javaslatát. Ez tényleg (Dr. Vas Imre: Pontosabb!) hatalmas teljesítmény. Ugyanakkor arra felhívnám a figyelmüket, hogy ahogy néztem a bizottsági ajánlást, Vejkey képviselő úr előterjesztőként nem támogatta az azonos tartalmú módosító javaslatot az alkotmányügyi bizottság ülésén. Tehát kérdéses, hogy hogyan fogja tudni Vejkey képviselő úr azt az azonos tartalmú kapcsolódó módosító javaslatot hitelvesztés nélkül támogatni, amit kormánypárti képviselő nyújtott be.

Úgy tűnik, hogy az egész pályás letámadás taktikája a Jobbik részéről bejött, hiszen az általános vitában még tagadták, amikor Vas Imre képviselő úr megszólalt egyáltalán, hogy bármiféle probléma lenne ezzel a javaslattal. Vejkey képviselő úr is azt mondta, hogy az ellenzék fikciókat hoz ide a Ház elé, majd benyújtották ezt a kapcsolódó módosító javaslatot, elismerve, hogy akkor nem mondtak igazat.

Amit a választókerületek határainak húzásával eddig csináltak, azért az sem példa nélküli, illetve amit ezzel kapcsolatban nekünk mondani akartak. De először magában a választójogi törvényben egészen furcsa alakú választókerületeket is húztak meg. Például Pécsett U alakú választókerületet határoztak meg, vagy Heves megyében egy olyan települést is egy adott választókerülethez soroltak, ahonnan nem is vezet út abba a választókerületbe. Tehát úgy lehet eljutni egy adott választókerület egyik településéről a másikra, hogy át kell menni egy másik választókerület településére, majd onnan lehet visszamenni ezen az úton. Tehát olyan határokat húztak egyértelműen, amit sem földrajzi, sem történelmi, semmilyen határok egyáltalán nem támasztanak alá. Nyilván önök tudják, hogy mik ezek az indokok, amelyek miatt erre így volt szükség.

Majd Papcsák képviselő úr azt bizonygatta nekünk, hogy csak technikai módosításokról van szó, amikor a választókerületek határait 2011 végén át szerették volna húzni, és egyébként érdemben nem is érinti a választókerületeket. Majd az általános vitában Vas Imre képviselő úr már azt mondta, hogy 200-300 fő eltérés legfeljebb már lehet ezek között a választókerületek között. Tehát olyan önellentmondásokba keveredett a kormánypárt, ami egyértelműen leleplezte az önök szándékait, legalább azt megbeszélhették volna és egyeztethették volna, hogy egyformát hazudjanak, mert ez sem sikerült. (Dr. Vas Imre: Nem szoktunk!) Tehát ezek nem technikai módosítások, és ha azok lennének, akkor erre a június 30-ai határidőre sem lenne szükség.

(19.30)

Ha már egy kész koncepciójuk van, gyakorlatilag a 2011. decemberit szeretnék hatályba léptetni, akkor ahhoz nem lenne szükség erre a június 30-i határidőre, azt megtehetnék most is, vagy a február 28-át megjelölni, vagy a március 30-át, 31-ét megjelölni határidőnek. Erre nem lenne szükség. Tehát ez is azt bizonyítja, hogy önök érdemi változtatásokat szeretnének még eszközölni a választókerületi határokban, nyilván a legfrissebb közvélemény-kutatások adatai alapján, vagy a különböző, Kubatov-szoftverben és -adatokban beállt változások miatt, tehát ezért is, bár elfogadják ilyen módon, ilyen rendkívül férfias módon a módosító javaslatunkat, de azért még így is sajnos ez az alapvető koncepció nem támogatható a részünkről.

Köszönöm. (Taps a Jobbik padsoraiban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Apáti István képviselő úr következik, a Jobbik-képviselőcsoportból. Parancsoljon, képviselő úr!

DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés! Részben üdvözölném a Fidesz megvilágosodását, illetőleg Vas Imre megfelelő fellépését. Nagyon örülünk annak, hogy meg tudtuk ihletni a képviselő urat, és nagyon örülünk annak is, hogy meg tudtuk győzni, legalábbis egyelőre úgy tűnik, hogy meg tudtuk győzni a kormánytöbbséget az állapotok tarthatatlanságáról. Bár úgy gondolom, a jövőben is nagyon észnél kell lennie az ellenzéki pártoknak, hiszen az önök elmúlt közel hároméves munkásságát és annak mozgatórugóit, eszmei mondanivalóját, mély szellemiségét vagy leginkább a szellemiség hiányát tekintve alapos okunk van feltételezni, hogy bármikor egy salátatörvényben, egy hosszú salátatörvényben egy orvul becsempészett sunyi módosítóval nehogy majd kivegyék, eltöröljék ezt a június 30-i határidőt. Tehát jelzem, hogy ismerjük önöket, figyeljük a kezüket, és nem hagyjuk, hogy csaljanak.

Egészen egyértelmű, hogy erre megy ki a játék. A múltkor csak részben tudtam elmondani ehhez kapcsolódó mondandómat, ugyanis arról szól a történet, hogy amíg lehet, mérik a jelenleg 106 egyéni választókerületet, és az éppen aktuális érdekeiknek, a közvélemény-kutatások aktuális eredményeinek megfelelően fogják alakítani majd ezeket a választókerületi határokat, mint tették azt eleve már a választókerületi határok megrajzolásánál, lévén például, hogy a saját körzetemet, a mátészalkai, a Jobbik szempontjából igen erős körzetet két, jobbikos szempontból a 2010-es állapotok szerint még gyengébb körzettel próbálták hígítani. Tehát hol hígítanak, hol erősítenek. Olyan is előfordult, szintén a keleti megyék egyikében, hogy egy-egy választókerületet leválasztottak, amiről úgy gondolják, hogy úgyse fogják tudni megnyerni, mert vagy a Jobbik, vagy valami baloldali képviselő megnyeri, azt inkább leválasztják, a járulékos kalkulált veszteség kategóriájába sorolják, és inkább egy választókerület bukjon el, mint hogy esetleg kettőben, háromban vagy többen kerüljön veszélybe a 2014-es választásokon már rendkívül felértékelődött, a korábbinál is sokkal értékesebb egyéni mandátum. Erről szól tehát a történet és semmi másról, mint ahogy az is látszik, hogy ha hatalomtechnikai kérdésekről van szó, ha arra terelődik a szó, hogy hogyan kell megszerezni vagy megtartani a hatalmat, amelybe az elmúlt három évben nemcsak beleszerettek, hanem beleszerelmesedtek, és mint a gyerek a kedvenc játékához, a homokozólapátjához, annyira ragaszkodnak, nem szeretnék ezt elveszíteni, ebben a kérdésben mindig leleményesek. Itt mindig egyik napról a másikra megtalálják a megoldást. Így gyakorlatilag világszabadalmak sorát tudták volna már kiadni többek között Kubatov "Listás" Gábor hathatós közreműködésével is, aki, úgy hiszem, a magyar parlamenti rendszer egyik szégyenfoltja azzal, hogy ilyen nemtelen eszközökkel, csalássorozatokkal kell választásokat nyerni önöknek. Most nyilván frissítik ezeket a nyilvántartásokat, frissítik az adatokat, de jelzem...

ELNÖK: Képviselő úr, úgy gondolom, ön aztán most tényleg eltért attól, ami a módosító javaslatok lényege. (Zaj. - Dr. Schiffer András: Nem! Ez a lényege!) Novák Előd képviselő urat külön kérem, hogy ne szóljon hozzá (Derültség.) ehhez a témához. Képviselő úr, nem tudok mit mondani, vagy visszatér a módosító javaslatokhoz (Dr. Apáti István: Visszatérek!), vagy kénytelen vagyok a házszabályi feltételeknek megfelelően eljárni. Parancsoljon!

DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Tehát talán a május 31-i határidőt is illendő lett volna megfontolni vagy akár egy ettől sokkal közelebbit. Mindenesetre, ha legalább ez a június 30-i átmegy, és ott is marad és nem veszik ki később a normaszövegből, akkor valami garancia van az ellenzék számára is arra vonatkozóan, hogy korlátozzák ilyen irányú étvágyukat. De mint mondom, nagyon örülünk annak, hogy meg tudtuk ihletni önöket, és lám, elkerülhették volna a múlt hét kedd délelőtti vagy kora délutáni vitát is, elkerülhették volna azt, hogy az egyszemű kobrába belenéznek, abban az esetben, ha már kezdetben észbe kaptak volna, és eleve így, ilyen helyességgel, legalább ilyen tartalommal nyújtották volna be ezt a javaslatot.

Köszönöm. (Taps a Jobbik padsoraiban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Schiffer András képviselő úr következik. Parancsoljon!

DR. SCHIFFER ANDRÁS (független): Köszönöm szépen. Elnök úr, az a helyzet, hogy a Kubatov-szoftverek éppen hogy az előterjesztés tárgyához tartoznak sajnos, mert egyébként nehezen lelni ésszerű magyarázatot erre az egész törvényjavaslatra.

Én eléggé kitartóan próbálom rábírni Vejkey képviselő urat arra, hogy kapcsolódjon be a vitába, de úgy tűnik, hogy Vejkey képviselő úr államtitkári babérokra tör, mert következetesen távol marad a vitától. Arra kérem, hogy ne játsszuk azt egymással, hogy itt elhangoznak érvek, elhangoznak kérdések, az elnök úr lezárja a részletes vitát, majd utána az előterjesztő képviselője fogja a laptopját, és az előírt szöveget felolvassa. Tehát tiszteljük meg már egymást annyira, hogy reagálunk arra, amit a másik felvet! Nem kell egymással egyetérteni, de ha vannak felvetések, vannak kérdések egy előterjesztőhöz, akkor válaszoljon.

Továbbra is az a kérdésem, Vejkey képviselő úr, hogy ha ön egy ilyen törvényjavaslatot előterjeszt, én élek a feltételezéssel, hogy önnek van tudása arról, hogy valamilyen munka folyik a háttérben, aminek a befejezéséhez még időre van szükség, adjon már számot az Országgyűlésnek, hogy pontosan milyen munkáról van szó. Legyünk jóhiszeműek! Lehet, hogy nem a Kubatov-szoftvereket kell frissíteni, lehet, hogy egy komoly dogmatikai munka folyik a választókerületi határok megrajzolásával kapcsolatban. Ugyan mondja már el Vejkey képviselő úr, hogy mi ez a komoly dogmatikai munka, aminek a befejezéséhez önöknek még több hónapra van szükség. Különösen érdekelne, ha itt ilyen szakmai jellegű munka folyik a háttérben, akkor ezt miért nem az adófizetők pénzéből fenntartott Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vagy éppen a Belügyminisztérium végzi el. (Dr. Vas Imre: A képviselőket ki fizeti?) Esetleg ön fog ezen is dolgozni, vagy Vas Imre képviselő úr, aki az állandó és rendszeres beterjesztője a kormánypárti javaslatoknak? Kérném szépen Vejkey képviselő urat, hogy a kérdéseinkre válaszoljon itt, most, a részletes vita során.

Köszönöm szépen. (Taps a Jobbik és a függetlenek padsoraiban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Mivel több felszólaló nem jelentkezett (Novák Előd jelentkezik.), a részletes... (Derültség.) Nem zártam le, sajnos nem jutottam odáig. (Derültség.) Novák Előd képviselő úr következik, de tényleg azt kérem a képviselő úrtól is, hogy értjük, miről van szó, egyetlenegy dologról folyik a vita: legyen-e határidő a módosításra vonatkozóan mint korlát. Képviselő úr, parancsoljon!

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Az a helyzet, hogy az elnök úr kérése, hogy ne szóljak hozzá, amit néhány perccel előbb tett, felkérés volt számomra keringőre. (Derültség.) Nem terveztem, de ha már így felhívta a figyelmemet, valóban, a kérdés ennél összetettebb, hiszen nem véletlenül feszegetik itt többen a Kubatov-botrány ügyét. Ne ijedjen meg, elnök úr, ezt a vaskosabb dossziét, amit nem tudtam befejezni (Derültség.) néhány napirendi ponttal ezelőtt, nem kívánom most folytatni, mert tudom, hogy arra még itt tényleg egy normál felszólalás időkerete sem volna elég.

ELNÖK: Igazán megtiszteltetés számomra. (Derültség.)

NOVÁK ELŐD (Jobbik): De annyiból ellent kell mondjak elnök úr előbbi hozzászólásának, hogy igenis a Kubatov-ügy joggal tartozik ide.

Ami pedig...

ELNÖK: Képviselő úr, ne térjen erre vissza, mert akkor - most mondom - azonnal megvonom öntől a szót. (Derültség.)

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Rendben - maradjunk Vas Imrénél! Azt gondolom, én örülök, hogy elnyerte tetszését a feleségem módosító javaslata, no de azért, ha javasolhatom, más múzsát válasszon. (Derültség a Jobbik soraiból.) Mert ha már egy javaslat itt fekszik előttünk, akkor nem hiszem, hogy indokolt azt egy az egyben lekoppintani, ez tényleg az elegancia legelemibb szintjét is nélkülözi. Sokszor láttunk már jobbikos javaslatokat átvéve, hogy kifogják a szelet a vitorlánkból, félmegoldásokkal igyekeznek operálni. Most nyugodtan megtehette volna, hogy a két alternatív javaslatunk helyett, május 30-a és június 30-a helyett mond egy július 30-át, egész nyugodtan, vagy bármilyen napot. De hogy még ezt sem tette meg, én azt gondolom, hogy ez egyáltalán nem elegáns. Ha már kormánypárti képviselőként, témafelelősként van befolyása ennek a törvénynek, mondhatnám, törvénycsomagnak, amivel itt sorozatosan bombáznak minket a saját hatalmuk bebetonozása érdekében, tehát ha van lehetősége már módosító javaslatot elfogadtatni a saját frakciójában, mint ahogy sajnos nekünk nincsen, akkor legyen szíves, inkább olyan érdemi javaslatokat fogadjon el, amelyeket korábban sajnos leszavaztak, sajnos mi be sem nyújthatunk, hiszen akkor tárgysorozatba sem veszik, pedig olyan elképesztő igazságtalanságok sorakoznak a törvényben, akár olyan apró dolgok is, amikből igazán engedhettek volna, miszerint még a saját logójukra is szabják a szavazólapot, ugye, és ha valakinek más elrendezésű logója van, az ugye nem jelenhet meg ugyanakkora méretben. Ezek olyan egyenlőtlenségek, amik egyébként a törvény összhangjával, alapelveivel sincsenek összhangban, ami mondjuk, az esélyegyenlőséget jelentené, hogy azt gondolom, önnek lenne feladata bőven.

(19.40)

Örülök, ha támogatja a javaslatunkat, de akkor ezt tegye meg nyíltan, ma még nem szégyen egy jobbikos javaslatot elfogadni. Vannak olyan frakciók - mint a volt LMP -, amelyek akár a saját programjukba vágó javaslattal is állunk elő, ők egészen elvtelenül nem nyomnak ilyen esetben gombot. Nem hiszem azonban, hogy önöknek az LMP példáját kellene követniük, mert akkor lehet, hogy hasonló sorsra fognak jutni. (Derültség. - Taps a Jobbik soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Mivel most már valóban nem jelentkezett több felszólaló, a részletes vitát lezárom. Megkérdezem Vejkey Imre képviselő urat, hogy kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra.

DR. VEJKEY IMRE (KDNP): Igen.

ELNÖK: Igen, kíván. Megadom a szót. Parancsoljon!

DR. VEJKEY IMRE (KDNP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Az általános vita kapcsán is már elhangzott, hogy a jelen módosításra kifejezetten azért került sor, mert az Alkotmánybíróság 2013 januárjában meghozta azt a határozatát, amivel a választási eljárási törvény nem tudott hatályba lépni. Ennek következtében a választójogi törvény 2. számú mellékletének a módosítása sem tudott hatályba lépni, így szükségessé vált, hogy 2013-ban - hiszen nem tudjuk visszafordítani az időt, 2012-ben már nem tudunk határozatot és törvényt hozni a mai nappal - hozzuk meg azokat a rendelkezéseket az Alkotmánybíróság iránymutatása szerint, amelyek nélkülözhetetlenek a 2014. évi általános országgyűlési választások lefolytatásához.

Ezért vált szükségessé az, hogy a Vjt.-nek azt a rendelkezését mindenképpen módosítani kell, amely akként rendelkezett, hogy a választásokat megelőző évben már nem lehet módosítani a 2. számú mellékletet. Ennek kapcsán került sor az általános vitára és most a részletes vitára. Az alkotmányügyi bizottság vitája során érdekes módon nem láttam se az LMP, se az MSZP képviselőit, egyedül csak a Jobbik képviselője vett részt a vitában, amely után, ha jól emlékszem, mindenki nemmel szavazott, talán csak két tartózkodó vagy nem szavazat volt. Tehát nem értem igazából ezt az inkább politikai, mint szakmai vitát, ami most a tisztelt Ház előtt elhangzott. Én úgy gondolom, hogy Vas Imre kollégám kapcsolódó módosító javaslata kiválóan meg fogja oldani azokat a problémákat is, amelyeket önök felvetettek.

Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm a szót. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:   248-273   274-297   298-316      Ülésnap adatai