Készült: 2019.11.21.14:10:34 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

315. ülésnap (2013.10.24.), 24. felszólalás
Felszólaló Gúr Nándor (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka vezérszónoki felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 10:01


Felszólalások:  Előző  24  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

GÚR NÁNDOR, az MSZP képviselőcsoportja részéről: Köszönöm szépen, elnök úr. Mint Józsa képviselőtársam mondta, homokra épített kártyavárról van szó. Hiteltelen költségvetésről. Olyan ez, mint annak idején, 2002-ben volt, tudják, amikor aknákat helyeztek el, amikor lakástámogatási rendszerek keretei között több százmilliárd forint terhet hagytak egy következő kormányra. Egy szó, mint száz: hiteltelen és homokra épített kártyavár. De egy remény van: ez az Orbán-kormány utolsó költségvetése, ami készül ebben a Házban.

Az alaptörvény elvárásainak sem felel meg az, amit csinálnak. Nem kell, hogy én itt részletezzem, hiszen már elhangzott Veres János képviselőtársam szájából, hogy más adatokat, más anyagokat kap a Költségvetési Tanács, az Országgyűlés, és azokat az aggályokat sem kívánják figyelembe venni, amit a Költségvetési Tanács megfogalmaz. De egy szó, mint száz: úgy lehet ezt megfogalmazni, hogy nem más ez, mint a stadionépítők költségvetése. Tudják, ismerik, mit csináltak az elmúlt három esztendőben.

Kérdezik tőlem az utcán: akik lopnak, csalnak meg hazudnak, azok költségvetést is készíthetnek? Nem gondolom, hogy nekem tisztem ezt megválaszolni. De azt gondolom, hogy néhány alapvetést mindenképpen érdemes tisztázni. Minek tekintik önök azt, amit csináltak az elmúlt években, amikor 3000 milliárd forintot elkoboztak az emberektől? Lopásnak tekintik, elkobzásnak? Minek tekintik? Egy biztos: az emberek megtakarításaitól való megszabadításnak tekinthetik nyugodt lelkülettel. Minek tekintik önök, amikor a munka világát érintő Nemzeti Foglalkoztatási Alapba befizetett pénzek, amelyek a munkaadók és a munkavállalók részéről kerülnek befizetésre, egy egyszerű nemzetgazdasági minisztériumi döntés alapján nem oda kerülnek vissza, amikor maradványként megmarad, és nem kerül felhasználásra a közfoglalkoztatáshoz illesztetten, hanem a központi költségvetésbe kerül? Minek tekintik ezt? Lopásnak, elkobzásnak, vagy mi minden másnak? Ezzel csak azt akarom önökkel érzékeltetni, hogy érdemes lenne számításba venni mindazt, amit csinálnak a pénzek felhasználását érintően. De csalásnak tekintik-e azt, ami a földügyek tekintetében vagy a trafikmutyik vonatkozásában keletkezett? És mondhatnánk még más példákat. (Dr. Budai Gyula: Ami addig volt, azt tekintjük csalásnak!) Vagy nem, úgy tekintik, hogy az teljesen rendjén és helyén van?

Vagy hazugságnak tekintik-e azt, amikor szórólapokon vagy óriásplakátokon hirdetik, hogy a minimálbér növekszik? Hazugságnak tekintik-e azt, amikor ma 64 200 forintot sem ér el a minimálbér nettója? 2010-ben ez 60 200 forint, és a vásárlóerő-értéke meg 5-6 ezer forinttal kevesebb, mint 2010-ben. Hazugságnak tekintik-e? Ezeken kellene elgondolkodni! Önök három éven keresztül ezt csinálták. Három és fél év, ami a hátuk mögött van, költségvetési politikában ilyeténképpen igazolható vissza. De majd az emberek ezt el fogják dönteni 2014 tavaszán, és ennek a következményeit nyilván önök el fogják szenvedni.

Tudják, csak címszavakban említem önöknek. 2010-ben, amikor átvették a kormányzást a nemzeti összefogás jegyében, önök elindították a társadalmi rétegek közötti különbségek növelését. 2011-ben, amikor megújulásról beszéltek, megszorítások sokaságát hívták életre. 2012-ben, amikor elrugaszkodásról szóltak, akkor elrugaszkodtak: közel 2 százalékos mértékű recessziót hívtak életre. A mélybe való zuhanás ez az elrugaszkodás. 2013-ban emelkedésről beszélnek, és jó, ahogy Józsa képviselőtársam is mondta, ha stagnálással fogunk majd szembenézni. 2014 a gyarapodás esztendeje. Igen, önök abban tényleg jók, hogy az ígéreteket nem rosszul fogalmazzák meg. De abban meg tényleg pocsék munkát végeznek, hogy annak a megvalósításából semmi, de semmi nem születik meg.

2014 a további elszegényedés éve lesz, és az emberek nem fognak 2014-ben sem sok új munkalehetőséggel szembetalálkozni. Négy éven keresztül és azt megelőzően, a választások előtt önök az ígéreteikkel szemben homlokegyenest mást csináltak. Négy éven keresztül terhek sokaságát hárították át, elkoboztak az emberektől, és megszorítások sokaságát hívták életre. Ezzel szemben négy évvel ezelőtt pedig azt ígérték, hogy a gazdaság dinamikusan növekedni fog, azt ígérték, hogy egymillió új munkahelyet hívnak életre tíz év alatt, azaz négyéves ciklusban négyszázezret. Azt ígértek, hogy radikális adócsökkentést fognak végrehajtani.

Nézzenek szembe önmagukkal! Az ígéretek és a teljesítmények nincsenek szinkronban egymással. Azt kell mondanom, hogy mindennek gyakorlatilag az az eredménye, hogy sokkal, de sokkal több szegénységben és nyomorban élő ember van ma Magyarországon, mint négy évvel ezelőtt. A szegénység szélesedik és mélyül. Nagyobb problémák sokaságával néznek szembe az emberek. Négy és félmillió ember él a létminimum alatt. Tudják önök is, tisztában vannak vele, hogy több mint másfél millióan élnek a szegénységi küszöb alatt, ötszázezren meg éheznek. Ezzel a problémával kell szembenézni! Nem a szegényekkel kell szembenézni, a szegénységgel kellett volna önöknek szembenézni! De erre már nem lesz módjuk!

Tudják azt is, hogy a felső 10 százalék és az alsó 10 százalék közötti jövedelmi különbségek hogyan néznek ki. Hogyan és miképpen nőttek meg? Kilencszeres mértéket öltöttek! Ez a növekedési trend, ami az elmúlt három és fél esztendőben volt, gyakorlatilag az elmúlt huszonegynéhány esztendőben soha nem volt fogható. De az önök égisze alatt megjelent a dolgozói szegénység is. Aki dolgozik, minimálbéren keres, már az is rosszabb pozícióban van, mint négy évvel ezelőtt. És közben a közfoglalkoztatottakról ne is beszéljünk, akiknek 47 ezer forintot löktek oda, miközben kecskét meg gombát ígértek nekik, hogy menjenek gombászni, tartani a kecskét, és majd így megélhetik az életüket. (Dr. Kontrát Károly: Ti mit csináltatok?) Cinikus mindaz, amit csinálnak! Cinikus, államtitkár úr! (Zaj a kormánypártok padsoraiból. - Dr. Lanczendorfer Erzsébet: Ti 28 500 forintot adtatok nekik! - Közbekiáltás: Ti mit csináltatok?) Ahelyett, hogy megszólal, inkább gondolkodjon el azon, hogy mit csináltak három és fél éven keresztül! Mit csináltak? Megmondom önnek, mit csináltak! Azt csinálták, hogy Magyarországról a fiatalok döntő többségének külföldön kell a megélhetésüket megkeresni. (Dr. Budai Gyula: Ez hazugság!) Hogy a pályakezdő fiatalok közel 30 százaléka, közel 30 százaléka másutt találja meg a megélhetését, és nem Magyarországon. (Dr. Budai Gyula: Ne hazudj! - Zaj a kormánypártok padsoraiból. - Az elnök csenget.) Hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból, amely valamikor Munkaerő-piaci Alap volt, a forrásokat csökkentették, hogy ezeknek a forrásoknak a felhasználása tekintetében azt mondhatjuk, hogy önök aktív foglalkoztatáspolitikára a 10 százalékát sem fordítják, a képzésekre a 7 százalékát. Önök a Start-munkaprogram keretei között időszakos foglalkoztatási lehetőséget biztosítva éhbérért foglalkoztatnak százezres nagyságrendben embereket azért, hogy a statisztikai adatokat tudják manipulálni! (Dr. Lanczendorfer Erzsébet: Ti meg 28 500 forintért!) Hogy azt tudják mutatni, mintha jobb lenne a helyzet Magyarországon. No, ez az önök munkássága!

Többet dolgoznak ma az emberek kevesebb bérért, kevesebb pénzért, és kevesebb ember tud ma Magyarországon dolgozni, mint annak idején, a kormányváltást megelőzően. Kevesebb bérért, mint mondtam a minimálbér kapcsán is. Az igazságtalan, egykulcsos személyi jövedelemadó-rendszert fenntartják négy éven keresztül. Négy éven keresztül azoknak, akik tehetősek, többet adnak, azoktól meg, akik kisebb jövedelemmel bírnak, elvettek az adókedvezmény elvonása kapcsán. A minimálbéres embertől több mint 10 ezer forintot. Emlékezzenek vissza erre! És közben a családtámogatás tekintetében semmit nem nyújtottak. Az adókedvezmények, amelyekre oly büszkék, a tehetős családok vonatkozásában jelentkeznek. Jelesül a miniszterelnök úr, aki most nincs itt, és aki három gyermeket még nevel ismereteim szerint a családjában (Dr. Budai Gyula: Négyet!), havonta nettóban 99 ezer forinthoz jut hozzá adókedvezményként. Tudják, mennyi ez? Több mint egy közfoglalkoztatott kéthavi bére! (Dr. Budai Gyula: Öt gyereke van! Még ezt sem tudod? És ő készült fel!)

(12.00)

És a minimálbéres ember, Sebestyén képviselőtársam, mennyi adókedvezményhez jut hozzá? 15 600 forinthoz. Most, néhány hónappal a választás előtt löknek majd ezeknek az embereknek valamifajta kedvezményt? Ha - Isten ne adja, ami nem fog bekövetkezni - választást nyernének, utána meg visszavonják majd két hónap múlva? (Közbeszólások a kormánypárti padsorokból: Ezt ti csináltátok.) Ez az önök politikája. Ez az önök politikája! Azt kell hogy mondjam önöknek, szégyellni kell magukat. (Az elnök csenget.) Szégyellni kell, mert a tehetősek tekintetében az adókedvezmények még ezzel a változtatással együtt is a háromgyermekes családok esetében több mint háromszorosa lesz, mint a minimálbéres ember esetében. Inkább ezen kellene elgondolkodniuk, és utána úgy cselekedni, hogy ezeknek az embereknek a javát szolgálja.

A létfenntartásról beszélnek, a költségek csökkentéséről beszélnek, és közben megint azt teszik, hogy ott, ahol a tehetősség adott, ott van a kedvezmény lehívására lehetőség. Azoknak az embereknek, akik szolgáltatásokat kevésbé tudnak igénybe venni, nyilván nem lehet kedvezményeket biztosítani, azoknak meg végképp nem, akik mondjuk, szénnel meg fával tüzelnek, meg - Isten ne adja, önök talán nem is tudják- ronggyal és sok minden egyéb mással, mert megfagyni ők sem akarnak. Önöknek erről kell elgondolkodni.

Amikor a foglalkoztatásról beszélnek, akkor csak azon gondolkodjanak el, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal milyen kimutatást tett közzé 2012-ről. Azt tette közzé, hogy munkaviszonyból származó bérjövedelme 3 millió 771 ezer embernek volt. És tudják, hogy mennyi azon belül azok száma, akik minimálbért keresnek vagy attól kevesebbet? 1 millió 263 ezer, több mint az egyharmada. Így nőtt felfelé azok száma, akiknek csökkent a jövedelme. Meg így nőtt ugyancsak felfelé azok száma, akik egy éven belül 6 millió forint feletti jövedelemhez jutottak hozzá.

Ezek az eredmények az önök kormányzásának időszakából. Se munka, se pénz - ezt lehet mondani, ez a 2014-es költségvetés alapja is. Hát ezen gondolkodjanak el!

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps az MSZP soraiban.)
Felszólalások:  Előző  24  Következő    Ülésnap adatai