Készült: 2020.11.25.18:07:21 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

197. ülésnap, 212. felszólalás
Felszólaló Dr. Dávid Ibolya (MDF)
Felszólalás oka Határozathozatal módosítókról
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 5:07

Felszólalások:  <<  212  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem az Országgyűlést, elfogadja-e az ajánlás 38., 39. pontjait, amelyben az előterjesztő az egységes javaslat 96. §-ában a bírák jogállásáról szóló törvény módosítását kezdeményezi. A bizottságok támogatják. Kérem, szavazzanak a minősített többség szabályai szerint.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 361 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a további támogatott módosító javaslatokról szavazunk, az ajánlás és a jegyző által ismertetettek szerint.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatokat 196 igen szavazattal, 169 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Most azokról a módosító javaslatokról döntünk, amelyeket az előterjesztő nem támogatott.

Az ajánlás 15. pontjában Pokorni Zoltán és képviselőtársai az egységes javaslat 50. §-a (24) bekezdésének elhagyását kezdeményezik. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 170 igen szavazattal, 193 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a javaslatot nem támogatja.

Az ajánlás 32. pontjában Láyer József az 89. § (29) bekezdésében a közoktatási törvény I. számú melléklete harmadik része 11/8. pontjának módosítását javasolja. Ebben a pedagógus feladataira vonatkozó rendelkezést kívánja megváltoztatni. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 172 igen szavazattal, 191 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett a javaslatot elutasította.

Hargitai János az ajánlás 76. pontjában az I. számú melléklet XXIV. fejezetének módosítását kívánja előterjeszteni. A bizottság nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 171 igen szavazattal, 194 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a javaslatot nem támogatja.

A módosító javaslatokról történő határozathozatal végére értünk.

Most a zárószavazás következik. Először az egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseiről határozunk.

Kérdezem az Országgyűlést, elfogadja-e a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat egységes javaslat szerinti 96. §-ának a bírák jogállásáról szóló törvény módosítását tartalmazó rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 358 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett az egységes javaslat minősített többséget igénylő részét elfogadta.

Most az egyszerű többséget igénylő rendelkezésekről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 199 igen szavazattal, 170 nem ellenében, tartózkodás nélkül az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő részét elfogadta. (Taps az MSZP és a kormánytagok soraiban.)

Tisztelt Képviselőtársaim! A kormány hat előterjesztés sürgős kihirdetését kezdeményezte. (Gyurcsány Ferenc, Lendvai Ildikó és Kuncze Gábor gratulál dr. Draskovics Tibornak. - Taps a kormánypárti oldalon.)

Tisztelt Képviselőtársaim! A kormány előterjesztőként hat előterjesztés sürgős kihirdetését kezdeményezte. Felkérem Szűcs Lajos jegyző urat, ismertesse ezeket az indítványokat.

 

(17.00)

 

Felszólalások:  <<  212  >>    Ülésnap adatai