Készült: 2020.09.29.23:36:13 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

104. ülésnap (2019.12.17.), 28. felszólalás
Felszólaló Dr. Salacz László (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó Törvényalkotási bizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 3:47


Felszólalások:  Előző  28  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. SALACZ LÁSZLÓ, a Törvényalkotási bizottság előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Tájékoztatom önöket, hogy a Törvényalkotási bizottság 2019. december 17-én tartott ülésén megtárgyalta az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról szóló T/8016. számú törvényjavaslatot. A jelentést a bizottság a házszabály 78. §-a alapján 31 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett elfogadta. Tisztelt Országgyűlés! Az előttünk fekvő törvény folytatja az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény koncepciójában megfogalmazott azon célkitűzések megvalósítását, amelyek fő célja, hogy a hatósági eljárás megindulása és az abban hozott anyagijogerős bírósági döntés meghozatala között a lehető legrövidebb időtartam teljen el.

Az Ákr. hatálybalépése óta a rendelkezésre álló adatok alapján indokolt a járási, valamint a kerületi hivatali hatósági eljárásokhoz kapcsolódó jogorvoslati rendszer felülvizsgálata eredményeként egyfokú hatósági eljárási modellt kialakítani. A jogorvoslati rendszer hatékonysága pedig csak úgy biztosítható, ha a közigazgatási perek fórumrendszere egyszerű és átlátható.

Mindezek mellett az Alaptörvénnyel összhangban álló egységes joggyakorlat is első számú követelmény, amit a Kúria döntéseinek kötelező ereje hivatott biztosítani. Ennek megfelelően a bíróságok pedig kötelesek a Kúria jogértelmezését követni.

Tisztelt Képviselőtársaim! A törvény egy új jogorvoslati eszközt kíván bevezetni, az úgynevezett jogegységi panasz intézményét arra az esetre, ha a feleknek már nem áll rendelkezésre további jogorvoslat. Ezek a módosítások egyebek mellett megszüntetik a közigazgatási és munkaügyi bíróságokat is. A javaslat alapján a járásbíróság törvénykezési helye a járásbíróság szervezeti egységeként működhet a jövőben, melyet igazságügyi alkalmazott, csoportvezető vezet.

Tisztelt Ház! A törvényjavaslat általános és részletes vitája során több megalapozott bírálat fogalmazódott meg, melyeket a Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslata kívánt orvosolni. Viszont ez nem került elfogadásra az Országgyűlés által.

Az elfogadott törvény számos pontatlan és ellentmondásos rendelkezést tartalmaz, amelyek sértik a jogszabályok jogbiztonság elvéből fakadó egyértelműségének és kiszámíthatóságának követelményét. A köztársasági elnök észrevételeit is szem előtt tartva az újonnan benyújtott összegző módosító javaslat egyrészt biztosítani kívánja a törvény hatályos jogrendszerünk egységébe való illeszkedését. Másrészt pedig az igazságszolgáltatásban dolgozók anyagi és egyéb megbecsülésének nyomatékosabb kifejezését is szolgálni kívánja, tekintettel a törvény azon koncepciójára, melynek célja a közigazgatási eljárásokra vonatkozó egységes és az Alaptörvénnyel összhangban álló bírói joggyakorlat kialakítása.

Az elhangzottakra figyelemmel kérem a javaslat támogatását. Köszönöm a figyelmet. (Taps a kormánypárti padsorokban.)
Felszólalások:  Előző  28  Következő    Ülésnap adatai