Készült: 2020.08.13.01:49:22 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

141. ülésnap (2020.06.15.), 229. felszólalás
Felszólaló Bóna Zoltán (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó Törvényalkotási bizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 3:13


Felszólalások:  Előző  229  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

BÓNA ZOLTÁN, a Törvényalkotási bizottság előadója: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Tájékoztatom önöket, hogy a Törvényalkotási bizottság 2020. június 11-én tartott ülésén megtárgyalta az Erzsébet-táborokról szóló T/10521. számú törvényjavaslatot. Az összegző módosító javaslatot és az összegző jelentést a bizottság a házszabály 46. §-a alapján 22 igen szavazattal, 9 nem ellenében és 1 tartózkodás mellett elfogadta.Tisztelt Országgyűlés! Az előttünk fekvő törvényjavaslattal a kormány az igen sikeres, országos jelentőségű táboroztatási program, az Erzsébet-táborok megvalósítását, valamint az e feladatokért 2016 óta felelős Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány hosszú távú működését kívánja biztosítani. Az Erzsébet-táborok programjain 2016-ban közel 90 ezren vettek részt, 2017-ben ez a szám már meghaladta a 100 ezret, 2018-ban több mint 126 ezerre emelkedett a résztvevők száma, 2019-pedig összesen mintegy 130 ezres összlétszámról beszélhettünk.

Az alapítvány hosszú távú koncepció mentén szervezi a táborokat és a programokat, amelyek jellemzően a tulajdonában lévő zánkai és fonyódligeti táborhelyeken valósulnak meg. Az Erzsébet-táborok napközis és ottalvós táborai esetén egyaránt megjelenik a magyarság és honismeret, a sport, a tudományok és a kultúra, valamint a kereszténység témaköre a programok során. A gyermekek érdeklődési körüknek megfelelően válogathatnak ezek közül, így lehetőség nyílik a látókör szélesítésére, akár egy-egy tehetségígéret felismerésére is. Valamennyi Erzsébet-táborban biztosított a napi teljes ellátás is, és garantáltak a tartalmas, élménydús programok. Egy gyermek az Erzsébet-táborok nélkül nehezen juthatna hozzá egy helyen ennyi különféle programhoz és játékos aktivitáshoz, a táboroztatási program viszont mindent házhoz visz.

A törvényjavaslat a teljesség igénye nélkül több ponton szabályozza a táborok szervezésével kapcsolatos jogi kérdéseket.

(17.50)

Az értelmező rendelkezéseken keresztül a tábor szervezésével és finanszírozásával kapcsolatos alapvető fogalmak egyértelműen rögzítésre kerülnek, melyek ezáltal a közfeladat pontos meghatározását s azon feladatok elképzelések szerint történő megvalósulását célozzák. Meghatározza az Erzsébet-táborok fogalmát és típusait: napközi, ottalvós, illetve családi táboroztatás, rögzíti a táborozás mint közfeladat ellátására hivatott szervezet közhasznú jogállását, valamint elősegíti a közfeladat magas színvonalon történő ellátását, továbbá a közpénzek hatékonyabb felhasználását. Meghatározza az állami költségvetési támogatás évi rendszerességgel történő biztosítását, mely a kiemelt közfeladat-ellátáshoz szükséges. Nevesíti a táborok szervezésével összefüggésben kezelhető személyes adatok körét, mely összhangban áll az irányadó adatvédelmi rendelkezésekkel.

Tisztelt Ház! Az előttünk fekvő javaslat a közfeladat-ellátás hatékonyságának növelését célozza, továbbá láthatjuk, hogy a kormány kiemelt közfeladatként tekint a gyermekek testi, szellemi és lelki fejlődését biztosító Erzsébet-táborokra. Mindezekre tekintettel a javaslat támogatásra érdemes. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiból.)
Felszólalások:  Előző  229  Következő    Ülésnap adatai