Készült: 2020.08.05.07:42:17 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

141. ülésnap (2020.06.15.), 217. felszólalás
Felszólaló Bóna Zoltán (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó Törvényalkotási bizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 4:18


Felszólalások:  Előző  217  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

BÓNA ZOLTÁN, a Törvényalkotási bizottság előadója: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Tájékoztatom önöket, hogy a Törvényalkotási bizottság 2020. június 11-én tartott ülésén megtárgyalta az egyes törvényeknek az örökbefogadások elősegítésével összefüggő módosításáról szóló T/10516. számú törvényjavaslatot. Az összegző módosító javaslatot és összegző jelentést a bizottság a házszabály 46. §-a alapján 27 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadta. Tisztelt Országgyűlés! Az előttünk fekvő törvényjavaslat célja az örökbefogadások előkészítésének hatékonyabbá tétele, az örökbe fogadni szándékozók adminisztrációs terheinek csökkentése, valamint az örökbefogadásban érintettek jogbiztonságának növelése. A kormány tehát meg kívánja teremteni a lehetőségét annak, hogy az örökbefogadást tervező személyek, valamint az örökbefogadásra váró gyermekek minél gyorsabban egymásra találhassanak. Ahhoz, hogy a szerető családban való nevelkedés lehetősége és ezáltal a minőségi élet feltételei minél több gyermek számára elérhetővé válhasson, elengedhetetlen az örökbefogadás jelenlegi szabályainak módosítása. Az elérendő cél nem más, mint a sikeres örökbefogadások számának növelése, valamint ennek elősegítése, mely minden esetben a gyermekek érdekeinek szem előtt tartásával történik.

A törvényjavaslat az alábbi módosításokat vezetné be. A gyermekek örökbefogadását elősegítő intézkedések. A gyermek örökbe fogadhatóvá válása szempontjából lényeges változás, hogy az ideiglenes hatályú elhelyezés időtartama beszámít az örökbe fogadhatóvá nyilvánításhoz szükséges időtartamba. Ez lehetővé teszi, hogy a gyermek örökbefogadhatóságának feltételét a családból történő kiemelésétől kezdődően vizsgálja a gyámhatóság, ami elősegíti a törvényi feltételek teljesülése esetén a gyermek minél korábbi életkorban történő örökbefogadását. A szülői kapcsolattartás teljes hiánya esetén az örökbe fogadhatóvá nyilvánítás feltételeként előírt jelenlegi fél év időtartam három hónapra, rendszertelen kapcsolattartás esetén egy évről nyolc hónapra csökken. Az örökbe fogadhatóvá nyilvánítás hatálya két évről négy évre emelkedik.

Az örökbe fogadni szándékozókat érintő változások. Az örökbe fogadni szándékozók szempontjából szigorúbb előírás, hogy a körülményeik tekintetében a valóságnak megfelelő információkat kell szolgáltatniuk. Az örökbe fogadni szándékozók számára könnyítést jelenthet, hogy az alkalmassági eljárás során jelenleg kötelezően elvégzendő örökbefogadói tanfolyam, melynek célja, hogy segítse az örökbefogadásra történő felkészülést, önkéntesen és ingyenesen igénybe vehetővé válik.

(17.30)

Az örökbe fogadni szándékozók számára segítséget nyújt az évente legalább tíz nap munkavégzés alóli mentesítés a gyermekkel történő ismerkedés érzékeny időszakában. A módosítás tágabb lehetőséget biztosít az idősebb örökbe fogadni szándékozóknak: ha az örökbe fogadható gyermek betöltötte a 3. életévét, ebben az esetben az örökbe fogadó szülő és a 3. életévét betöltött gyermek életkora között a legfeljebb 45 év helyett 50 év lehet a korkülönbség.

Az örökbefogadást követő könnyítések: kérelemre kedvezményesen honosítható lesz az a kiskorú nem magyar állampolgár, akit magyar állampolgár fogadott örökbe, ugyanis az örökbe fogadott gyermek érdekét szolgálja, ha a Magyarországon elismert örökbefogadás által minél könnyebben a magyar állampolgárságú szüleivel azonos állampolgárságot tud szerezni. Álláspontom szerint a javaslat a gyermekek érdekeit szem előtt tartva szabályozza az átalakítás kapcsán érintett kérdéseket, így a megvalósuló, az örökbefogadást tervező személyek, valamint az örökbefogadásra váró gyermekek számára egyaránt előnyös változások kellő biztonsággal mehetnek végbe. Az említettek tükrében látjuk, hogy a kormány elkötelezett az iránt, hogy biztosítsa a jogszabályi lehetőségeket ahhoz, hogy a meghatározott feltételek fennállása esetén minél több gyermek észszerű határidőn belül szerető családban nevelkedhessen.

Mindezekre tekintettel a javaslat támogatandó. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  217  Következő    Ülésnap adatai