Készült: 2020.08.09.23:16:08 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

101. ülésnap (2019.12.09.), 68. felszólalás
Felszólaló Bóna Zoltán (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó Törvényalkotási bizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 1:58


Felszólalások:  Előző  68  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

BÓNA ZOLTÁN, a Törvényalkotási bizottság előadója: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Tájékoztatom önöket, hogy a Törvényalkotási bizottság 2019. december 5-én tartott ülésén megtárgyalta az egyes vagyongazdálkodási tárgyú törvények módosításáról, valamint egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről szóló T/8033. számú törvényjavaslatot. Az összegző módosító javaslatot és összegző jelentést a bizottság a házszabály 46. §-a alapján 24 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett elfogadta. Tisztelt Országgyűlés! Az önök előtt fekvő törvényjavaslat alapvető célja, hogy a jogalkalmazói tapasztalatok alapján az egységes jogértelmezés érdekében szükséges módosító rendelkezéseit megalkossa, valamint az elmúlt időszakban a nemzeti vagyont, a vagyongazdálkodás szereplőit érintően bekövetkezett változásokat a javaslatban szereplő jogszabályokon átvezesse. A törvényjavaslat a vasúti telekalakítási eljárás részletes szabályait fekteti le, valamint módosítja a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvényt is. A javaslat több, a vagyonkezelői jogviszonyra és a nemzeti vagyon használatára vonatkozó szabályt is módosít, melyek legfőbb célja az adminisztratív terhek csökkentése. Egyebek mellett a törvényjavaslat a szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért felelős miniszter ellenőrzési kötelezettségének teljesítését segíti, valamint törvényi szinten rögzíti a gyakorlatban alkalmazott nyilvántartási értéken történő elszámolást az állami vállalatok átalakulása esetén, megalkotja a vagyonjogi szabályokat a központi költségvetési szervek által a feladatellátási kötelezettség és az ahhoz szükséges vagyon gazdasági társaság általi, jogutódlással történő átvételéhez.

(12.20)

Tisztelt Ház! Mindössze néhány elemét említettem meg az előttünk fekvő törvényjavaslatnak, melyek azt gondolom, pozitív és előremutató rendelkezések, ezért kérem tisztelt képviselőtársaimat, hogy támogassák a javaslatot. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  68  Következő    Ülésnap adatai