Készült: 2020.07.16.06:07:20 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

245. ülésnap (2009.11.18.), 14. felszólalás
Felszólaló Teleki László (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó Emberi jogi bizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 5:06


Felszólalások:  Előző  14  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

TELEKI LÁSZLÓ, az emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság előadója: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Országgyűlés! Ahogy elmondtam már, 10 igen szavazattal, 9 nemmel, tartózkodás nélkül az emberi jogi bizottság úgy foglalt állást, hogy támogatja a határozatot és a beszámoló elfogadását.

Azért tartom ezt fontosnak, mert hasonló módon, mint ahogy hallhattuk már képviselőtársainktól, ellenzéki képviselőtársainktól, itt is többnyire a 13 kisebbség közül a roma kisebbség jött elő, akiknek a kérdéseivel és problémáival foglalkozott a bizottság. Többnyire a lakhatási helyzet kezelése, illetve foglalkoztatás és ezen belül pedig az esélyegyenlőség az oktatáson belül hogyan tud érvényesülni, ezek a kérdéskörök merültek fel a bizottsági ülésen. A többségi vélemény egyhangúlag úgy foglalt állást, hogy azok a tendenciák, amelyek ezt az időszakot átölelik, tehát a 2007 és 2009 közti időszakot, abszolút jellemzi a folytonosság és a folyamatosság helyzetét, és bemutatja ez a beszámoló, hogy mire is gondol.

Amikor azt mondják képviselőtársaink ellenzéki oldalról akár itt a teremben, akár pedig a bizottsági ülésen, hogy csökkenő tendenciát mutatott ebben a ciklusban, ebben az időszakban a költségvetési számok halmaza, akkor szeretném itt is jelezni és felsorolni néhány olyan számot, ami az igazsághoz hozzátartozik. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezetében 2007-ben 1,1 milliárd forint állt rendelkezésre, majd 2008-ban 1,3 milliárd forint állt rendelkezésre, 2009-ben pedig 1,7 milliárd állt rendelkezésre egyetlenegy tárcánál. Ez semmiképpen nem azt jelzi és nem azt jelenti, hogy csökkentek volna a források, azt sem lehet mondani, hogy olyan nagy mértékben emelkedtek, hogy az mindenképpen olyan pozitív értéket mutat, hogy felgyorsulhat az integráció, de egyetlenegy biztos: abban a gazdasági helyzetben, amelyben van Magyarország, mindenkinek példaadást és példaértékű odaadást kell adni annak érdekében, hogy minden területen lehessen látni némi emelkedést, de kiugróan egyetlenegyet sem. És romaügyben is ezt a tendenciát folytattuk, ahogy látszik a számokból is.

Az oktatási helyzetről nagyon sokszor beszéltünk már, és sajnálom, hogy kiment Révész Máriusz, akinek egyébként meg is válaszolnám a kérdéseit, hogy sikerült-e az integráció Magyarországon. Ez ott is felmerült a bizottsági ülésükön, hogy a lakhatásban, oktatásban sikerült-e. Én szeretném azt kijelenteni, hogy mindenképpen az a válaszom, hogy elindult egy olyan folyamat a mi kormányzásunk ideje alatt, amelyet nem lehet már visszafordítani. Itt elsősorban arra gondolok, hogy azok az ösztöndíjak, amelyek nemcsak a Magyarországi Cigányokért Közalapítványnál jelennek meg, hanem megjelennek más egyéb források kapcsán is a magyar államháztartási költségvetésben és a költségvetésen kívül, azok mindenképpen azt jelentik, hogy a roma tanulókra szánt források nőttek és nem pedig csökkentek. Mert az Útravaló-ösztöndíjról nem nagyon lehetett beszélni ez idáig, viszont az elmúlt időszakban és ezt a kétéves időszakot mindenképpen beleértve, látszik, hogy szintén átfogóan érintette az Útravaló-ösztöndíj, és mindenki számára nyitott volt ez a lehetőség, bárki, aki úgy gondolta, tudott ide pályázni, persze voltak kritériumok és feltételek. Még ugyanez igaz a Magyarországi Cigányokért Közalapítványnál is, hogy hasonló mértékben, mint az elmúlt években, lehetett pályázni, és továbbra is lehetett támogatni olyan roma fiatalokat, akik elérték azokat az eredményeket, amelyek feljogosították őket, hogy pályázni tudjanak.

Ezért tehát az oktatásban az integráció mindenképpen egy olyan fontos szerepet tölt be az ösztöndíjakon keresztül, hogy el tudjuk azt indítani, amit nagyon sok kormány a rendszerváltást követően nem tudott elindítani, a folyamatosság és a folytonosság elvére hagyatkozva. Tehát az ösztöndíjrendszer mindenképpen megalapozta, hogy az oktatási integráció ilyen fokon elindult.

A lakhatásnál ez az időszak, amit a beszámoló tartalmaz, rávilágít szintén arra, hogy folyamatosság van ebben a programban is, és azért van folyamatosság, mert ebben a ciklusban is, tehát 2007-2008-2009-ben is a költségvetés tartalmazta a cigánytelepek felszámolására szánt forrást. Persze ellenzéki padsorokból nagyon jól hangzik, hogy kevés a pénz, hogy nem időben fejezték be, és lehetne sorolni azokat a negatív kritikákat, amikkel illettek minket, viszont minden évben elmondjuk azt, hogy a költségvetés az igazi mértékadás, hogy ott megjelenik-e (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.) a forrás vagy nem.

Köszönöm szépen a figyelmüket. (Taps az MSZP soraiban.)
Felszólalások:  Előző  14  Következő    Ülésnap adatai