Készült: 2021.05.17.04:55:15 Dinamikus lap

Felszólalások

Paraméterek:
Felszólaló(k): Czunyiné Dr. Bertalan Judit
Szerep csoport: Kérdés/azonnali kérdés, Interpelláció, Napirenden kívül, Napirendi pont, Ügyrendi kérdésben felszólaló

Az ülésnapokat 2021.05.03. (196)-ig vettük figyelembe.

Összes felszólalás szövege
1 - 15
Felszólalások
Ülésnap Felsz. Napirendi pont Önálló indítvány Szerep Videó/Felszólalási idő
2020.06.09.(137)   60 Általános vita lefolytatása T/10860 A bűncselekménnyel okozott kár, illetve sérelemdíj megtérítése iránt indított gyorsított perről vezérszónoki felszólalás 7:16
2019.12.17.(104)   22 Napirend előtti felszólalások "Aktuális ügyek" napirend előtti felszólalás 4:52
2019.11.25.(98)   24 Napirend előtti felszólalások "Aktuális ügyek" napirend előtti felszólalás 5:05
2019.11.21.(96)    6 Általános vita lefolytatása T/8017 A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról vezérszónoki felszólalás 15:36
  28 Általános vita lefolytatása T/8019 A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint egyes törvényeknek a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvénnyel kapcsolatos módosításáról vezérszónoki felszólalás 4:19
2019.11.20.(95)  445 Általános vita folytatása és lezárása T/8044 Az Országgyűlés működését és a képviselők jogállását érintő egyes törvények módosításáról
H/8042 Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat módosításáról
felszólalás 2:12
 459-463 Általános vita folytatása és lezárása T/8044 Az Országgyűlés működését és a képviselők jogállását érintő egyes törvények módosításáról
H/8042 Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat módosításáról
felszólalás 14:57
2019.07.08.(82)  269 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/6683 Térségünk - Környe - Oroszlány - Tatabánya - ipari és gazdasági megerősödése következtében egyre határozottabb, sürgetőbb kérdéssé válnak közlekedés-infrastrukturális döntések, milyen állapotban vannak az erre vonatkozó kormányzati tervek? elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés 2:04
2018.11.27.(44)  153 Általános vita lefolytatása T/3627 A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról előterjesztő nyitóbeszéde 3:54
 169 Általános vita lefolytatása T/3627 A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról Előadói válasz 4:48
2018.10.30.(35)  192 Általános vita lefolytatása T/2939 A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvénynek az Alaptörvény hetedik módosításával összefüggő módosításáról vezérszónoki felszólalás 7:03
 216 Általános vita lefolytatása T/2923 Az egyes bírósági eljárások elhúzódásával kapcsolatos vagyoni elégtétel érvényesítéséről vezérszónoki felszólalás 5:28
2018.07.17.(19)  140 Vita kivételes eljárásban T/856 A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról előterjesztő nyitóbeszéde 8:46
 172 Vita kivételes eljárásban T/856 A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról Előadói válasz 7:35
2018.07.03.(17)  288 Általános vita lefolytatása T/707 A gyülekezési jogról
T/706 A magánélet védelméről
vezérszónoki felszólalás 9:45
<< 1 >>
Összesen: 15