Készült: 2020.08.12.02:45:37 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

97. ülésnap, 23. felszólalás
Felszólaló Dr. Áder János (Fidesz)
Felszólalás oka Országgyűlés időkeretben történő tárgyaláshoz hozzájárult
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 10:30

Felszólalások:  <<  23  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! A Házszabály 143. § (4) bekezdése értelmében az általános érvényű állásfoglalás ismertetésétől számított 15 napon belül bármely képviselőcsoport kérheti az Országgyűlés döntését az állásfoglalás elutasításáról vagy fenntartásáról.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik ma kezdődő ülésünk napirendjének megállapítása. A házbizottság csütörtöki ülésén nem született megállapodás az egyes napirendi pontok tárgyalását illetően, ennek megfelelően a napirendi javaslatot elnöki jogkörömben terjesztem elő.

Az Országgyűlés ülésének napirendjére, a tanácskozás időtartamára, a felszólalási időkeretekre vonatkozó ajánlást kézhez kapták. A benyújtott önálló indítványokról a javaslat függelékében tájékoztattam az Országgyűlést.

A házbizottság csütörtöki ülésén Kuncze Gábor frakcióvezető úr az ORTT 1998. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslat tárgyalásával kapcsolatban tárgyalási nehézséget jelzett egy kiegészítő anyag hiánya miatt. Ezt az anyagot a hatáskörrel rendelkező bizottság időközben megkapta.

Erre figyelemmel a Fidesz-Magyar Polgári Párt képviselőcsoportja kezdeményezte, hogy az Országgyűlés ma kezdődő ülésén kerüljön sor az ORTT 1998. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló T/1760. számú, valamint az ORTT 2000. évi költségvetéséről szóló T/1761. számú törvényjavaslat általános vitájára és lehetőség szerinti határozathozatalára. Először ezekről az indítványokról határozunk, majd döntünk a napirendi ajánlásról is.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, hogy kiegészíti-e mai ülésünk napirendjét a T/1760. számú indítvány tárgyalásával és lehetőség szerinti határozathozatalával. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirend kiegészítésére irányuló indítványt elfogadta.

 

(15.00)

 

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy kiegészíti-e a mai ülésünk napirendjét a T/1761. számú indítvány tárgyalásával és lehetőség szerinti határozathozatalával. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirend kiegészítésére irányuló indítványt elfogadta. Az indítványok tárgyalására holnap a határozathozatalok sorában utolsóként kerül sor.

Most az elnöki jogkörben előterjesztett napirendi ajánlást teszem fel szavazásra. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy egyetért-e az elnöki jogkörben előterjesztett napirendi ajánlással. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirendi javaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Bejelentem továbbá, hogy a csütörtöki házbizottsági ülésen jelzetteknek megfelelően az MSZP képviselőcsoportja kérésére a holnapi napon két önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről is határozni fog az Országgyűlés.

Az elmúlt ülésünkön lezártuk a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló T/1658. számú törvényjavaslat általános vitáját. Indítványozom a törvényjavaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, szavazzanak, ezúttal természetesen már géppel! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 247 igen szavazattal, 20 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta.

Ugyancsak az elmúlt ülésünkön zártuk le a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 2000. évi költségvetéséről szóló T/1659. számú törvényjavaslat általános vitáját. Indítványozom a törvényjavaslat részletes vitára bocsátását.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 183 igen szavazattal, 85 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta.

Tisztelt Országgyűlés! Indítványozom továbbá a társadalmi szervezetek által használt állami tulajdonú ingatlanok jogi helyzetének rendezéséről szóló 1997. évi CXLII. törvény módosításáról szóló T/1502. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 257 igen szavazattal, 11 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett a határozati javaslatot részletes vitára bocsátotta.

Tisztelt Országgyűlés! Az elfogadott napirendi ajánlás szerint ezen az ülésen kerül sor a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló, valamint a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 2000. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslatok részletes vitájára.

A Házszabály rendelkezései alapján azt indítványoztam, hogy az állami költségvetés részletes vitáját az Országgyűlés 12 órás, a társadalombiztosítás költségvetését pedig 5 órás időkeretben tárgyalja. Az időkeretek felosztására vonatkozó indítványokat a napirendi javaslat 1. és 2. számú mellékletei tartalmazzák.

A Házszabály 53. § (1) bekezdése értelmében a határozathozatal előtt bármely képviselőcsoport egy tagja háromperces időkeretben felszólalhat. Megkérdezem, hogy kíván-e valaki élni a felszólalási lehetőséggel az állami költségvetés tárgyalása kapcsán. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezés nem történt.

Most a határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, egyetért-e azzal, hogy a T/1658. számú törvényjavaslat részletes vitája 12 órás időkeretben történjen a napirend 1. számú mellékletében szereplő felosztás szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 241 igen szavazattal, 21 nem ellenében, 9 tartózkodás mellett a törvényjavaslat részletes vitájának időkeretben történő tárgyalását elfogadta.

Az elfogadott napirendi ajánlásnak megfelelően most a költségvetési törvényjavaslat részletes vitájának javasolt szerkezetéről határozunk. A napirendi ajánlás 3. számú mellékletében azt indítványoztam, hogy az állami költségvetéshez érkezett módosító javaslatok megtárgyalására a korábbi évek gyakorlatára, illetve az összefüggésekre tekintettel egy szakaszban kerüljön sor. Kérem, hogy aki a módosító javaslatok összevont tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a módosító javaslatok tárgyalásának összekapcsolását elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Kérdezem, hogy kíván-e valaki a frakciók részéről felszólalni a Házszabály rendelkezései által biztosított háromperces időkeretben, a társadalombiztosítás költségvetésének ötórás javasolt időkeretével kapcsolatban. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezés ezúttal sem történt.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy egyetért-e azzal, hogy a T/1659. számú törvényjavaslat részletes vitája ötórás időkeretben történjen, a napirend 2. számú mellékletében szereplő felosztás szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 226 igen szavazattal, 34 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett a törvényjavaslat részletes vitájának időkeretben történő tárgyalását elfogadta.

Az elfogadott napirendi ajánlásnak megfelelően most a társadalombiztosítás költségvetése részletes vitájának szerkezetéről határozunk, a 3. számú mellékletben szereplő javaslat szerint. Az indítvány alapján a részletes vitája három szakaszból áll. Aki az indítvánnyal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a részletes vita szerkezetére tett indítványt elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! A törvényjavaslat részletes vitájában az időkeretek egyes vitaszakaszok közötti felhasználásáról a frakciók szabadon rendelkeznek.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyar Köztársaság területén élő nemzeti (Folyamatos zaj, moraj.) és etnikai kisebbségek helyzetéről szóló jelentés és az ehhez kapcsolódó országgyűlési határozati javaslat együttes általános vitája. Az előterjesztéseket J/1397. és H/1728. számokon kapták kézhez. (Megkocogtatja a csengőt. - Rövid szünet.)

Mielőtt az előterjesztések tárgyalását megkezdenénk, engedjék meg, hogy tisztelettel köszöntsem az országos kisebbségi önkormányzatok elnökeit, valamint a szervezetek képviseletében megjelenteket, akik az Országgyűlés elnökének meghívására a karzatokról kísérik figyelemmel a tárgyalást. (Taps.)

Megadom a szót Hende Csaba államtitkár úrnak, a napirendi pont előadójának.

Felszólalások:  <<  23  >>    Ülésnap adatai